Week 5: 13–19 Februarie 2011 – Jesaja 30

Jesaja 30 – God gee krag deur stille vertroue en gebed

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is die tyd van Epifanie (Griekse woord vir verskyning).
 • Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat die Here die afgelope week vir hulle beteken het.  Open met gebed.

HOOR

 • Ons is besig met ‘n reeks oor Jesaja: Perspektiewe op die Lewende God.  Lees Jesaja 30:1-26(-33).
 • Laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

‘n Alliansie met wie ook al in die lewe, sonder om God te raadpleeg, is rebellie teen God se pad.  Dit is waarom Jesaja so skerp kritiek uitspreek teen die verdrae wat Juda met Egipte wil sluit, iets wat selfs Hiskia oorweeg het (Jes 36-37 vlg week).   En dit is net genade dat God uiteindelik sulke weerbarstigheid kan straf … terwyl Hy steeds ‘n genade-aanbod maak wat mense kan aanvaar as hulle tot inkeer sou kom: “Julle krag lê in stil wees en vertroue hê” (vers 15). “Dit gaan goed met elkeen wat op Hom vertrou” (vers 18).

Dit is daarom net logies dat God se belofte van gebedsverhoring aan stilwees en vertroue gekoppel word. Dit is die enigste manier waarop ‘n stilwees modus vir my en ek vermoed ’n hele aantal ander mense kan werk!  God wil hê dat ons Hom vertrou … EN Hy gee vir ons ‘n manier waarop daardie vertroue vir ons kan werk: deur te bid en sy ingrype te verwag.  Dit is immers hoe die redding vir Hiskia gekom het – deur gebed (vgl Jes 37:14-20 met die antwoord van die Here in 37:21-35 waarna ons volgende week gaan kyk).

Vers 21 is ‘n ongelooflike belofte van praktiese leiding. Let op dat dit nie ‘n bloudruk is wat jy ontvang en dan nougeset volg nie.  Eerder ‘n dinamiese in-die-moment leiding, wat veral in werking kom as jy die pad verlaat wat God wil hê dat jy moet loop.  En dit lei tot omvattende voorspoed (vers 23-24) beskerming (vers 25) en geestelike genesing (vers 26), iets waaroor selfs die maan – by wyse van spreke! – so opgewonde sal wees dat dit die son sal naboots in helderheid.

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week lees ons Jesaja 36-37.  Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang.  Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor.  Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.

Chris van Wyk

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.