Week 2: 23-29 Januarie 2011 – Jesaja 6:1-13

Jesaja 6:1-13 – God heilig jou vir jou roeping

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.
RUS
 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is die tyd van Epifanie (Griekse woord vir verskyning).
 • Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat die Here die afgelope week vir hulle beteken het.  Open met gebed.
HOOR
 • Ons is besig met ‘n reeks oor Jesaja: Perspektiewe op die Lewende God.
 • Lees Jesaja 6:1-13.  Om julle te help, let op die 3 dele van die hoofstuk:
 • Die visioen van God se heilige teenwoordigheid oor die hele aarde (6:1-4);
 • Die reiniging van Jesaja wat hom voorberei vir sy taak (6:5-7);
 • Die gesprek tussen God en Jesaja waarin hy geroep en gestuur word met ’n boodskap van oordeel sowel as ’n stukkie hoop vir die oorblyfsel (6:8-13).
 • Laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

Die uitstaande kenmerk van God, sê die serafs, is sy Heiligheid.  Normaalweg verstaan ons heiligheid as apart, afgesonderd, onaantasbaar, maar dit kan as ‘n onweerstaanbare lig (van ‘n ander woord quddushu [ipv qadosh] afgelei) verstaan word wat beteken “om te skyn” of te “suiwer”. Daarom dat Jesaja die gesig beleef as ‘n ontnugterende en oorweldigende ervaring.

Ons het ‘n heersende praktiese teologie in die kerk, dat God geen eise stel nie, dat Hy die vriendelike aanvarende goedige kondukteur omie is wat vir ons ‘n kaartjie hemel toe gee en sal sorg dat ons die trein nie verpas nie. Niks kan verder van die waarheid wees nie.  God is heilig – Hy duld nie onheiligheid nie.  God is rein – Hy duld nie onreinheid nie.

En dié God stuur sy mense – Hy duld nie onaktiewe gelowiges nie.  In sy oë is hulle slegter as die ongelowiges.  In die brief aan die gemeente in Laodisea sê Hy, Hy spoeg sulke mense uit sy mond uit (Open 3:14-22).  Geen wonder dat Jesaja amper van angstigheid oor sy voete val om gestuur te word!  Dit is die teologie wat ons moet aangryp.  “ Ek sal gaan, Here” “Hier is ek. Stuur my!”

LEEF
 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week lees ons Jesaja 7:1-25.
 • Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang.

Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor.  Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.  Chris van Wyk

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.