Week 2: 1-7 Mei 2011 – Johannes 6:1-71

Johannes 6:(1-)60-71

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Ons is in die Paastyd.  Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat Jesus se opstanding nou vir hom of haar beteken.  Open met gebed.
 • Ons fokus in die volgende paar weke tot en met Pinkster op die evangelie van Johannes.  Bybelstudiegroepe werk ‘n week vooruit met die fokusteks vir die Sondag se prediking.  Die Bybelskool werk die hele evangelie Johannes deur.  In die res van die kwartaal werk ons met die Leesrooster se tekste.

HOOR

 • Lees Johannes 6:60-71 (die hele hoofstuk as julle tyd het) en laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en vertel vir mekaar hoe dit gekom het dat jy glo, en wat jou laat bly glo:

Die verhaallyn van hoofstuk 6 is eenvoudig.  Jesus doen 2 wondertekens om sy goddelikheid te demonstreer.  Hy vermeerder brood en Hy loop op die water.  En Hy doen dit baie spesifiek om mense na Hom toe te trek, sodat hulle in Hom die Messias, die Gestuurde van God die Vader, sal herken en met Hom in ‘n verhouding sal lewe.

Maar die reaksies van die mense is meesal  negatief.  Sommige volg Hom ter wille van die wonders self.  As Jesus egter hulle wil nadertrek met sy woorde, stoot dit hulle af, veral omdat Hy van sy lyding praat.  Die Joodse leiers weier ook om in ‘n verhouding met Hom te begin lewe, omdat hulle nie sy aardse afkoms (ons ken mos sy ma en pa!) met sy hemelse afkoms kan verbind nie.  Selfs Jesus se broers glo nie in Hom nie (hfst 7).  Dit is net die 12 dissipels wat by Jesus bly … Hoekom?

Jesus verduidelik dit in vers 65 as volg: “niemand kan na My toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie.” Om na Jesus toe te kom, is nie net die resultaat van jou eie keuse nie.  Dit is die getuienis van God se werk in jou lewe.  Dat jy glo, is die werk van God.

Geloof lê dus wel aan die een kant in die keuse wat ek vir Jesus maak … MAAR aan die ander kant getuig my keuse van die geloof wat God vir my gegee het.  Ek glo, omdat God geloof vir my gegee het.

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week behandel ons Johannes 10: “Ek is die Goeie Herder”.
 • Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang. 
 • Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor. 
 • Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.  

Chris van Wyk

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.