• Home
 • gemeentevernuwing

Posts Tagged ‘gemeentevernuwing’

Psalm 78 – Gemeentevernuwing

Hier is die Kerk – Fluistering Snit 3 (3:41)

Verwelkoming

Verjaarsdae

Afkondigings

Toetrede

Lied 164:1-2 Ons is almal hier tesaam (staan)

Votum

Seëngroet

Lofsang

Vonkk 110 Saam wil ons die Here (staan)

Lied 188 Kom dank nou almal God (sit)

Wet

Vanoggend teks:

God het voorskrifte vir Jakob gegee,

beveel aan kinders bekend maak.

Daarom vir slag wet:

Eksodus 20 (Bybel vir almal) – kyk sien hoe prente by wet pas…

 

Maar Psalm vanoggend gaan lees,

sê ook (v7)

[as aan kinders vertel]

sal hulle op God vertrou…

en gehoorsaam wees aan wat hy beveel het.

Sien,

wet hang nie in lug.

Is nie sommer net klomp reëls.

Reëls wat nie in verhouding is,

apart staan van liefde een vir ander het,

lei tot rebellie,

maak juis dat mense nié daardie reëls wil nakom.

Daarom Jesus,

toe mense vir hom gevra wat wet,

gesê:

‘Jy moet die Here jou God liefhê

met jou hele hart

en met jou hele siel’

en met jou hele verstand.

Dit is die grootste

en die eerste gebod.

En die tweede,

wat hiermee gelyk staan, is:

‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’

In hierdie twee gebooie

is die hele wet

en die profete

saamgevat.”

 

Toewyding

Flam 182 Herder Heer (sit)

 

Genadeverkondiging / Doop

Lied 294 Jesus roep die kindertjies (sit)

 

Preek & Skriflesing

(Skriflesing nou-nou – kan solank oopmaak Ps 78 as wil)

Wie weet hoe deurslagpapier werk? (wys)

– gee vir kinders, teken familie

 

Ander manier wys:

Foto van pa

Ouer broer

Kleinboet

Ouer broer se seun

 

Ons afgelope paar weke reeks “radikale vernuwing”-

extreme makeover, home edition.

Gepraat rol van families,

ouers 80% invloed kinders Here ken,

volgende op lys is 30%.

As wil hê kinders moet Here dien,

moet self Here dien.

 

Foto van my familie.

Geloof soos gene,

soos deurslagpapier:

as wil hê kinders moet glo,

moet self glo.

 

Ook gepraat rol oumas en oupas,

ons eie voorgeslagte.

(Vertel gou wat ouma en oupa gedoen,

dalk nog familielede?)

 

Vertel van twee families uit 1700’s:

Edwards familie:

Mnr Edwards was dominee,

hy en vrou Here gedien.

Volgende 3-5 generasies:

14 college presidents (?)

100 professors

30 regters

100 dominees

60 dokters

60 skrywers

100 prokureurs.

 

Dan ook Jukes familie:

Mnr Jukes selfde tyd as Mnr Edwards geleef,

was dief.

Volgende generasies:

300 bedelaars

60 diewe

slegs 20 ambag geleer

10 in tronk

7 moordenaars.

 

Speel nog domino?

Ons lewens soos dominoes:

pak,

soos omval,

invloed op wat na ons kom.

 

Wet gelees,

gehoor:

Ek straf die kinders as die ouers sonde gedoen het.

Ek straf ook die kleinkinders en agterkleinkinders

as ouers My haat

en ongehoorsaam is aan My.

Maar as iemand lief is vir My

en as hulle gehoorsaam is aan My,

dan sal Ek goed wees vir hulle

en vir hulle kinders,

1 000 geslagte lank.

 

Teks maak gewoon punt

van belangrike realiteit:

wat ons doen,

hoe ons leef,

ons geloof,

verhouding met God,

het domino-effek.

Kinders lyk nie net fisies soos ouers,

lewens, geestelik, lyk ook soos ouers.

 

Weet nie van julle,

dink kan nogal vreesaanjaend wees!

Daarom dat kerk NB is.

Is nie alleen –

God ons saam gevoeg in kerk.

Dra nie hele verantwoordelikheid alleen op skouers.

Is hoekom families vorentoe roep wanneer doop,

hoekom babatjie aan gemeente voorstel –

want God ons in een kerk gesit,

mekaar ondersteun,

saam teken op deurslagpapier,

gesamentlike invloed op prentjie agter.

 

Lees Ps 78:1-7:

(Bybel vir Almal)

 

Eerste ding wat ons as kerk moet doen,

is om mekaar te help

om voortdurend oor ons geloof te práát.

Ps 78:3-4

3Wat ons gehoor het

en wat ons weet,

wat ons vaders ons vertel het,

4sal ons vir ons kinders nie verswyg nie.

Ons sal aan die volgende geslag vertel

van die roemryke dade van die Here

en van sy mag,

van die wonderdade wat

Hy gedoen het.

 

Praat oor 2 goed:

wat GEHOOR het

én

wat SELF beleef.

 

Kan nie net praat oor ander mense geloof,

“oorgelewerde geloof” –

ook vertel eie ervarings,

waarmee God besig in eie lewe,

wat God in eie lewe gedoen.

 

Nie iets voorheen baie gebeur.

eie familie – Here gedien,

geleer.

Eers toe by selgroep aansluit,

ek saam in selgroep,

ek begin hoor hoe God nie net abstrakte realiteit,

maar hoe God werk in ouers se lewens.

 

Dis hoekom huisgodsdiensmateriaal skryf –

ouers help met kinders gesels oor God in ouers lewe,

ook help onderskei wat God in kinders lewe doen.

 

Hoekom selgroepe so belangrik –

nie net ouers,

maar verskillende generasies sáám,

nie net Bybelstudie,

maar gesels oor LEWE van geloof –

mekaar daarin ondersteun,

kinders dit sien en self beleef.

(As nie aan selgroep behoort –

papier in voorportaal).

 

Tweede ding,

mekaar help Bybel

ken en

verstaan.

Ps 78:5-6:

 

“weet” is meer as kennis –

is verstaan

ervaar

beleef.

 

Is hoekom vir ons gereformeerdes preek so nb –

preek natuurlik nie náástenby enigste ding waaroor erediens gaan!

As praat oor erediens,

waaroor gaan,

regte antwoord: God aanbid!

Maar ons weet ook

eredienste ons help,

verbind nie net aan God,

ook aan mekaar.

Vir ons belangrik ook oor Bybel gesels,

kan kén,

in praktyk van lewens kan beleef.

 

As ons dan sê belangrik kinders Here ken –

deurslagpapier –

dan beteken natuurlik eredienste op manier

kinders kan verstaan,

sáám kan leer.

 

Groot verskil net kennis hê –

regte antwoorde weet –

en verstaan,

regtig ken.

As ek reëls van sport ken, (instrument)

beteken nie kan speel!

Ons mekaar hierin help

Bybel ken

en verstaan.

 

Natuurlik hier ook selgroepe NB rol,

Bybelstudiegroepe

dissipelskapgroepe.

 

Dis hoekom kategese.

Hoekom mense Sondagskool gee,

eredienstoepassing doen,

al is nie eie kinders.

 

Hierdie goed (bv kategese)

wat ons as kerk vir mekaar doen

is belangrik –

maar deur reeks gesê,

nie naastenby voldoende!

Daarom ook ouers toerus,

gesinsbyeenkomste.

 

Maar moet mekaar nie net help woord

ken en verstaan –

mekaar help God vertrou!

Ps 78:7

 

Interessant:

vertroue kom voor gehoorsaamheid!

Netnou gesê:

fondament van reëls is verhouding.

As nie in verhouding,

lei tot rebellie.

 

Moet aan mekaar verbind wees,

saam leef,

binne verhouding,

sodat mekaar kan help

God vertrou.

 

Reeks begin,

uitgedaag woorde

Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.

iewers te skryf,

dit te doen!

 

Ek besef,

selfs as dit doen,

dinge steeds verkeerd loop.

Lewe nie altyd maklik.

Families nie perfek.

Kinders prentjies teken –

kom dalk nie presies uit soos jy wou hê.

 

Maar dis okay.

God is genadig.

Soos Chris gesê:

dit is nooit te laat nie.

en jy is nie alleen nie.

 

Ons is gemeente saam.

Dalk – waarskynlik – is jy nie perfek nie,

jou familie nie perfek nie.

Maar weet jy wat?

Ons gemeente is ook nie perfek nie.

Bestaan nie so iets soos perfekte gemeente.

As perfekte gemeente soek,

sal altyd aanhou soek.

Ons is nie perfek nie.

Maar ons is hier.

En ons is sáám hier.

As jy verbintenis gemaak –

soos ouers vanoggend met doop –

“wat my en my familie aanbetref,

ons sal die Here dien”-

dan uitdaag ook verbintenis aan gemeente te maak.

As van een gemeente na ander,

of net soms hier,

nie volledig verbind tot kerk hier,

gaan nooit werklik deel raak,

nooit werklik ondersteuning ontvang

of help ondersteuning gee

wat God bedoel gemeente moet doen.

Dalk nie hierdie gemeente –

dalk ander –

maar regtig uitdaag:

commit!

begin deur te sê:

wat my en my familie aanbetref

ons sal die Here dien.

En commit dan tot gemeente

waar gaan doen.

Want die lewe is messy.

en op eie kan nie doen.

Maar God ons saamgevoeg –

tradisionele gesinne

enkel-ouer gesinne

enkel-lopendes

afgetredenes

Dinkies –

om

aan die volgende geslag te vertel

van die roemryke dade van die Here…

sodat die volgende geslag kan weet…

so sal hulle dan op God vertrou

en nie vergeet wat hy gedoen het nie,

maar gehoorsaam wees

aan wat hy beveel het.

Gebed

Dankoffer

Slotsang

Lied 478 & Flam 66 Op vaste fondamente

Seën

Continue Reading

Gemeentevernuwing 17-22 Sept Ps 78

gemeentevernuwing

Lees hierdie week Hoofstuk 5 van “Faith Begins at Home”

 

RUS EN ONTVANG

 • Vertel vir mekaar van die kerk van jul kinderjare (ouers vertel vir kinders).  Wat onthou jy van kerk?  Watter rol het die kerk in jou kinderjare gespeel?
 • Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

HOOR EN ONTGIN

Lees Psalm 78:1-7

 • Wat staan vir julle uit met die lees van die teks?
 • Vers 4 van die Psalm sê dat ons vir die volgende geslag sal vertel wat die Here gedoen het.  Vertel vir mekaar waarmee die Here besig is in jou lewe, of van ‘n keer wat jy God se krag ervaar het.
 • [Vir volwassenes:]  As die fondament van reëls nie ‘n verhouding is nie, lei dit tot rebellie (vers 7).  Wat is die verskil tussen gehoorsaamheid wat uit ‘n verhouding groei en gehoorsaamheid wat net reëls nakom?  Hoe kweek ons gehoorsaamheid uit wat uit ‘n verhouding kom?
 • Mark Holmen skryf in hoofstuk 5 van “Faith Begins at Home” oor die voorreg van kerk toe gaan.  Hy praat ook van die gesindheid waarmee ons aan ‘n kerk behoort:  “Thy will be done” of “my will being done”.  Dan sê hy:  “The degree to which you actively engage yourself in the life of an intentional Christian community is the degree to which you’ll be satisfied as a family” (bl. 126-127). Wat dink julle?  Watter rol speel die kerk in ‘n individu – en ‘n familie – se geloofslewe?

LEEF EN ONTPLOOI

 • Dink terug oor die “Radikale Vernuwing” reeks van die afgelope paar weke.  Vertel vir mekaar: (1)  wat is die belangrikste punt wat jy wil onthou?  (2) Wat is een ding wat jy gaan doen?
 • Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord?  Sê dankie!  Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.
Continue Reading

Gemeentevernuwing 17-22 Sept Ps 78

gemeentevernuwing

Lees hierdie week Hoofstuk 5 van “Faith Begins at Home”

 

RUS EN ONTVANG

 • Vertel vir mekaar van die kerk van jul kinderjare (ouers vertel vir kinders).  Wat onthou jy van kerk?  Watter rol het die kerk in jou kinderjare gespeel?
 • Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

HOOR EN ONTGIN

Lees Psalm 78:1-7

 • Wat staan vir julle uit met die lees van die teks?
 • Vers 4 van die Psalm sê dat ons vir die volgende geslag sal vertel wat die Here gedoen het.  Vertel vir mekaar waarmee die Here besig is in jou lewe, of van ‘n keer wat jy God se krag ervaar het.
 • [Vir volwassenes:]  As die fondament van reëls nie ‘n verhouding is nie, lei dit tot rebellie (vers 7).  Wat is die verskil tussen gehoorsaamheid wat uit ‘n verhouding groei en gehoorsaamheid wat net reëls nakom?  Hoe kweek ons gehoorsaamheid uit wat uit ‘n verhouding kom?
 • Mark Holmen skryf in hoofstuk 5 van “Faith Begins at Home” oor die voorreg van kerk toe gaan.  Hy praat ook van die gesindheid waarmee ons aan ‘n kerk behoort:  “Thy will be done” of “my will being done”.  Dan sê hy:  “The degree to which you actively engage yourself in the life of an intentional Christian community is the degree to which you’ll be satisfied as a family” (bl. 126-127). Wat dink julle?  Watter rol speel die kerk in ‘n individu – en ‘n familie – se geloofslewe?

LEEF EN ONTPLOOI

 • Dink terug oor die “Radikale Vernuwing” reeks van die afgelope paar weke.  Vertel vir mekaar: (1)  wat is die belangrikste punt wat jy wil onthou?  (2) Wat is een ding wat jy gaan doen?
 • Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord?  Sê dankie!  Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.
Continue Reading