Posts Tagged ‘faith@home’

Gemeentevernuwing 17-22 Sept Ps 78

gemeentevernuwing

Lees hierdie week Hoofstuk 5 van “Faith Begins at Home”

 

RUS EN ONTVANG

 • Vertel vir mekaar van die kerk van jul kinderjare (ouers vertel vir kinders).  Wat onthou jy van kerk?  Watter rol het die kerk in jou kinderjare gespeel?
 • Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

HOOR EN ONTGIN

Lees Psalm 78:1-7

 • Wat staan vir julle uit met die lees van die teks?
 • Vers 4 van die Psalm sê dat ons vir die volgende geslag sal vertel wat die Here gedoen het.  Vertel vir mekaar waarmee die Here besig is in jou lewe, of van ‘n keer wat jy God se krag ervaar het.
 • [Vir volwassenes:]  As die fondament van reëls nie ‘n verhouding is nie, lei dit tot rebellie (vers 7).  Wat is die verskil tussen gehoorsaamheid wat uit ‘n verhouding groei en gehoorsaamheid wat net reëls nakom?  Hoe kweek ons gehoorsaamheid uit wat uit ‘n verhouding kom?
 • Mark Holmen skryf in hoofstuk 5 van “Faith Begins at Home” oor die voorreg van kerk toe gaan.  Hy praat ook van die gesindheid waarmee ons aan ‘n kerk behoort:  “Thy will be done” of “my will being done”.  Dan sê hy:  “The degree to which you actively engage yourself in the life of an intentional Christian community is the degree to which you’ll be satisfied as a family” (bl. 126-127). Wat dink julle?  Watter rol speel die kerk in ‘n individu – en ‘n familie – se geloofslewe?

LEEF EN ONTPLOOI

 • Dink terug oor die “Radikale Vernuwing” reeks van die afgelope paar weke.  Vertel vir mekaar: (1)  wat is die belangrikste punt wat jy wil onthou?  (2) Wat is een ding wat jy gaan doen?
 • Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord?  Sê dankie!  Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.
Continue Reading

Gemeentevernuwing 17-22 Sept Ps 78

gemeentevernuwing

Lees hierdie week Hoofstuk 5 van “Faith Begins at Home”

 

RUS EN ONTVANG

 • Vertel vir mekaar van die kerk van jul kinderjare (ouers vertel vir kinders).  Wat onthou jy van kerk?  Watter rol het die kerk in jou kinderjare gespeel?
 • Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

HOOR EN ONTGIN

Lees Psalm 78:1-7

 • Wat staan vir julle uit met die lees van die teks?
 • Vers 4 van die Psalm sê dat ons vir die volgende geslag sal vertel wat die Here gedoen het.  Vertel vir mekaar waarmee die Here besig is in jou lewe, of van ‘n keer wat jy God se krag ervaar het.
 • [Vir volwassenes:]  As die fondament van reëls nie ‘n verhouding is nie, lei dit tot rebellie (vers 7).  Wat is die verskil tussen gehoorsaamheid wat uit ‘n verhouding groei en gehoorsaamheid wat net reëls nakom?  Hoe kweek ons gehoorsaamheid uit wat uit ‘n verhouding kom?
 • Mark Holmen skryf in hoofstuk 5 van “Faith Begins at Home” oor die voorreg van kerk toe gaan.  Hy praat ook van die gesindheid waarmee ons aan ‘n kerk behoort:  “Thy will be done” of “my will being done”.  Dan sê hy:  “The degree to which you actively engage yourself in the life of an intentional Christian community is the degree to which you’ll be satisfied as a family” (bl. 126-127). Wat dink julle?  Watter rol speel die kerk in ‘n individu – en ‘n familie – se geloofslewe?

LEEF EN ONTPLOOI

 • Dink terug oor die “Radikale Vernuwing” reeks van die afgelope paar weke.  Vertel vir mekaar: (1)  wat is die belangrikste punt wat jy wil onthou?  (2) Wat is een ding wat jy gaan doen?
 • Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord?  Sê dankie!  Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.
Continue Reading

Gemeentevernuwing 17-22 Sept Ps 78

gemeentevernuwing

Lees hierdie week Hoofstuk 5 van “Faith Begins at Home”

 

RUS EN ONTVANG

 • Vertel vir mekaar van die kerk van jul kinderjare (ouers vertel vir kinders).  Wat onthou jy van kerk?  Watter rol het die kerk in jou kinderjare gespeel?
 • Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

HOOR EN ONTGIN

Lees Psalm 78:1-7

 • Wat staan vir julle uit met die lees van die teks?
 • Vers 4 van die Psalm sê dat ons vir die volgende geslag sal vertel wat die Here gedoen het.  Vertel vir mekaar waarmee die Here besig is in jou lewe, of van ‘n keer wat jy God se krag ervaar het.
 • [Vir volwassenes:]  As die fondament van reëls nie ‘n verhouding is nie, lei dit tot rebellie (vers 7).  Wat is die verskil tussen gehoorsaamheid wat uit ‘n verhouding groei en gehoorsaamheid wat net reëls nakom?  Hoe kweek ons gehoorsaamheid uit wat uit ‘n verhouding kom?
 • Mark Holmen skryf in hoofstuk 5 van “Faith Begins at Home” oor die voorreg van kerk toe gaan.  Hy praat ook van die gesindheid waarmee ons aan ‘n kerk behoort:  “Thy will be done” of “my will being done”.  Dan sê hy:  “The degree to which you actively engage yourself in the life of an intentional Christian community is the degree to which you’ll be satisfied as a family” (bl. 126-127). Wat dink julle?  Watter rol speel die kerk in ‘n individu – en ‘n familie – se geloofslewe?

LEEF EN ONTPLOOI

 • Dink terug oor die “Radikale Vernuwing” reeks van die afgelope paar weke.  Vertel vir mekaar: (1)  wat is die belangrikste punt wat jy wil onthou?  (2) Wat is een ding wat jy gaan doen?
 • Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord?  Sê dankie!  Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.
Continue Reading

Gemeentevernuwing 17-22 Sept Ps 78

gemeentevernuwing

Lees hierdie week Hoofstuk 5 van “Faith Begins at Home”

 

RUS EN ONTVANG

 • Vertel vir mekaar van die kerk van jul kinderjare (ouers vertel vir kinders).  Wat onthou jy van kerk?  Watter rol het die kerk in jou kinderjare gespeel?
 • Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

HOOR EN ONTGIN

Lees Psalm 78:1-7

 • Wat staan vir julle uit met die lees van die teks?
 • Vers 4 van die Psalm sê dat ons vir die volgende geslag sal vertel wat die Here gedoen het.  Vertel vir mekaar waarmee die Here besig is in jou lewe, of van ‘n keer wat jy God se krag ervaar het.
 • [Vir volwassenes:]  As die fondament van reëls nie ‘n verhouding is nie, lei dit tot rebellie (vers 7).  Wat is die verskil tussen gehoorsaamheid wat uit ‘n verhouding groei en gehoorsaamheid wat net reëls nakom?  Hoe kweek ons gehoorsaamheid uit wat uit ‘n verhouding kom?
 • Mark Holmen skryf in hoofstuk 5 van “Faith Begins at Home” oor die voorreg van kerk toe gaan.  Hy praat ook van die gesindheid waarmee ons aan ‘n kerk behoort:  “Thy will be done” of “my will being done”.  Dan sê hy:  “The degree to which you actively engage yourself in the life of an intentional Christian community is the degree to which you’ll be satisfied as a family” (bl. 126-127). Wat dink julle?  Watter rol speel die kerk in ‘n individu – en ‘n familie – se geloofslewe?

LEEF EN ONTPLOOI

 • Dink terug oor die “Radikale Vernuwing” reeks van die afgelope paar weke.  Vertel vir mekaar: (1)  wat is die belangrikste punt wat jy wil onthou?  (2) Wat is een ding wat jy gaan doen?
 • Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord?  Sê dankie!  Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.
Continue Reading

Leer jou kind bid

DOEL: 

Om families met Gr 1-3 kinders te bemagtig om kinders toe te rus om ‘n groeiende gebedslewe te hê.

VOORAF:

 • Ark met rondte tafeltjies vir 30 mense
 • Boekmerke en inkleurkryte op elke tafeltjie
 • Skoon papier op elke tafel vir hand-tekeninge
 • Papiere met teksverse op tafeltjie
 • Kopie van Psalms vir Families vir elke gesin
 • Blaaibord & koki

BYEENKOMS

Aankoms

Elke gesin gaan sit by ‘n tafel, Kleur solank hul boekmerke in

Verduidelik dit

Welkom!

Doel van byeenkoms:  help ouers om kinders te help om groeiende gebedslewe te ontwikkel.

 • Gebed verbind kinders op kragtige manier aan God!
 • Beplan om saam met jou kinders te leer van gebed.
 • Moenie verwag om ‘n gebedskundige te wees nie.  Jy hoef nie lang gebede met groot teologiese woorde te bid nie.
 • Al wat jy moet doen, is om te bid!  Wees eg (authentic) en God sal die res doen!

Modelleer

Wat sê ons wanneer ons bid?  Ons het nie regtig patrone en modelle nodig nie. Ons kan gewoon bid wat op ons hart is.  Tog help dit om in ons gereelde gebedstyd ‘n sekere patroon te volg.   Sodoende leer ons ons kinders om nie net selfsugtig te bid nie, maar om die volle omvang van gebed te leer ken.

Daarom wil ons in gebed:

 • Loof
 • Jammer
 • Dankie
 • Vra

 

Elke kind sit hand op papier, ouers teken omtrek van hand. Skryf soos ons aangaan by elke vinger waaraan dit ons herinner.

 

Loof

Duim is eerste – ons begin altyd by God deur God te loof – deur vir God te sê hoekom ons lief is vir hom.

ð  Gesinne gesels:  waarvoor kan ons vir God loof?  (Voltooi die sin:  Ek loof God, want hy is… liefdevol, magtig, genadig, slim, getrou…)

[Gee tyd vir gesprek.  Vra vir terugvoer.  Skryf terugvoer op blaaibord.]

Kom ons bid almal saam: 

Bid:  Here, ons prys U, want u is (lees die woorde op die blaaibord).  In Jesus se Naam, Amen.

 

Jammer

Wysvinger – wanneer iemand met jou raas of sê wat jy moet doen, wys hulle met hierdie vinger.

Volgende sê ons vir God jammer vir die goed wat ons verkeerd gedoen het.  Billy Graham het gesê dat die Christelike lewe nie ‘n konstante “high” is nie. Soms moet ons met trane in ons oë na God toe gaan en vra:  ‘Here, vergewe my’, of ‘Help my’.”

1 Joh 1-9 Ons moet vir Hom sê ons is jammer oor wat ons gedoen het. Ons moet ook sê dat ons nooit weer daardie lelike ding wil doen en sy hart so seermaak nie … en dit regtig bedoel. God sal ons vergewe en nie meer vir ons kwaad wees oor die sonde nie. Ons kan God maar vertrou. Hy doen altyd wat Hy sê en Hy weet wat reg is. (Die Nuwe Testament vir Kinders)

ð  Gesinne gesels:  waarvoor kan ‘n mens alles vir God jammer sê?  (Voltooi die sin:  Here, ek is jammer dat ek… nie my kamer skoongemaak het nie, ongeduldig was met ‘n familielid, lelik was met mamma, gejok het…)

[Gee tyd vir gesprek.  Vra vir terugvoer.  Skryf terugvoer op blaaibord.]

Kom ons bid almal saam: 

Bid:  Here, ons is jammer vir al die dinge wat ons verkeerd gedoen het.  Ons is jammer vir al die kere wat ons … (lees die woorde op die blaaibord).  In Jesus se Naam, Amen.

Dankie

Middelvinger – dis die langste vinger, want dis belangriker dat ons “dankie” sê as om te vra vir goed.

Ons sê ook vir God DANKIE wanneer hy ons gebede beantwoord, wanneer hy iets in ons lewens doen en vir al die seëninge wat hy vir ons en ander gee. 

Psalm 107:1 Julle moet vir die Here dankie sê, want Hy is goed, ja, Hy doen altyd wat Hy belowe het. (Die Bybel vir Almal)

ð  Gesinne gesels:  waarvoor kan ‘n mens alles vir God dankie sê?  (Voltooi die sin:  Here, dankie dat U… my hond gesond gemaak het, my Pappa veilig teruggebring het na sy reis, my beter laat voel het, altyd by my is, vir my wonderlike vriende gegee het, vir ons die Bybel gegee het…)

[Gee tyd vir gesprek.  Vra vir terugvoer.  Skryf terugvoer op blaaibord.]

Kom ons bid almal saam: 

Bid:  Here, dankie vir alles wat U vir ons doen.  Dankie vir … (lees die woorde op die blaaibord).  In Jesus se Naam, Amen.

 

Vra

God wil ook hê ons moet VRA vir wat ons of ander mense nodig het. 

Ringvinger – dis die swakste vinger, daarom bid ons vir ander mense wat swak is.

Pinkie – dis die kleinste, so ek bid heel laaste vir myself.

Matt 7:7-8 7–8 “Bid gereeld. Moet nooit ’n dag oorslaan nie. Elke gebed is soos ’n klop aan die deur van God se hemelse paleis. Hoe ernstiger jy bid, hoe harder klop jy aan sy deur. En nou ’n stukkie goeie nuus: as jy so bid, sal God die deur vir jou kom oopmaak! Hy luister na elkeen wat ernstig bid. (Die Nuwe Testament vir Kinders)

ð  Gesinne gesels:  waarvoor kan ‘n mens alles vir God vra?  (Voltooi die sin:  Here, sal u asseblief… by ouma wees, my help met my toets, gee dat ek ‘n kontrak kry, help my om met my boetie oor die weg te kom…)

[Gee tyd vir gesprek.  Vra vir terugvoer.  Skryf terugvoer op blaaibord.]

om ons bid almal saam: 

Bid:  Here, ons het U so nodig en is so dankbaar dat U ons versoeke hoor.  Ons vra… (lees die woorde op die blaaibord).  In Jesus se Naam, Amen.

 

Hersien & Oefen

 • Duim = God = Loof
 • Wysvinger = Jammer
 • Middelvinger = langste = Dankie
 • Ringvinger = swakste = Vra vir ander
 • Pinkie = kleinste = Vra vir jouself

Gesinne oefen ‘n kort gebed saam

Neem dit huis toe

Elke gesin kry ‘n Gebede uit die Psalms vir julle Familie-plakkaat.

Verdere bron:  Faith Begins @ Home Prayer – jy kan dit hier koop.

Continue Reading

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Hansie. Die Here is goed vir ons.

 • Avatar

  Hansie

  |

  Dankie Chris. Lanklaas so ‘n geestelik verrykende erediens bygewoon. Ek is skoon opgewonde. Alle seen vorentoe.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Boeta!

 • Avatar

  AntonvanWyk

  |

  Baie duidelik. Pragtige versterkende boodskap

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Diederiks, ek het self dit nou weer gelees. Dit is darem net só fundamenteel tot ons hele verstaan van die werklikheid. Ek is só dankbaar dat ek die waarheid ontdek het. Seën vir jou!