Psalm 8 Kleingroepmateriaal 24-30 Oktober 2011

Ons lees die Psalm met die Lectio Divina metode:

1.  Kom tot rus – (Silencio)

 • Elkeen draai hul handpalms ondertoe as simbool van hul oorgawe aan die Here en gee in ’n eenvoudige stilgebed hul kommer vir die Here.  Draai dan jou handpalms na bo en dank Hom vir sy voorsiening.  Die leier bid Psalm 8:2-3: “Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het! Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word u teëstanders, die vyande en wraakgieriges, tot swye gebring.” as inleidende gebed (5 min).

2.  Lees die Psalm – (Lectio)

 • Laat iemand Psalm 8 lees. Gee stilte dat elkeen nadink oor wat hom of haar tref.
 • Deel dit met mekaar – gee elkeen ’n kans; moenie nou al kommentaar lewer nie.
 • Lees die volgende inset, en deel met mekaar wat julle tref daarin.
 • Die Psalmboek moedig ons aan om persoonlike (Psalm 1) en publieke (Psalm 2) betekenis in ons  lewe saam met God te soek.  Dit is wanneer jy jou op Hom verlaat, dat jy ook Hom kan vertrou in die konflik met vyande (Psalm 3,5,7), die dilemma van droogte (Psalm 4) en die uitdaging van siekte (Psalm 6).
 • Die grootste motivering om aan God vas te hou, lê egter in Psalm 8 se boodskap.  Die Psalm sê kort en kragtig dat ons wel nietig is, maar in God se oë waardig:
  • God se Teenwoordigheid (Naam) is wonderbaar oor die hele aarde (vers 2a).
   • Eenvoudige kinders bevestig God se werk tot verstomming van arrogante teëstanders (vers 2b-3).
   • In die lig van God se grootheid in die skepping besef mense hul nietigheid (vers 4-5).
   • God bevestig egter mense se waardigheid as die kroon van Sy skepping (vers 6-7).
   • Die mens se invloed sluit alles – diere, voëls en visse – in (vers 8-9).
  • God se Teenwoordigheid (Naam) is wonderbaar oor die hele aarde (vers 10).
 • Ons waardigheid: Vers 6 sê in die oorspronklike nie dat God van die mens net minder as ‘n “goddelike wese” gemaak het nie, maar dat God van die mens net minder as “God” gemaak het.  Die woord Elohîm word gebruik!  ‘n Mens hoor hier dus onmiskenbaar die parallel met Genesis 1:26 – God het ons as Imago Dei, as Sy beeld gemaak, as Sy gelykenis.  Geen ander wese het daardie hoë status nie, nie die engele nie, nie die serafs nie, nie enige lewende wese nie.
 • Ons nietigheid: Maar die kontras tussen die nietigheid van die mens en sy waardigheid beteken dat die grootheid in nietigheid bestaan, presies soos dit van Christus geskrywe word, dat Hy Homself ontledig het, die gestalte van ‘n dienskneg aangeneem het, nietig en klein geword het … en dat God Hom uitermate verhoog het, groot gemaak het, selfs groter as wat Hy was voor sy menswording.
 • Die een is so belangrik soos die ander.
 • Dit het impak vir ons huidige debatte oor die skuld van die verlede
  • die waardigheid van die skuldbelyders moet gehandhaaf word; net so die waardigheid van die slagoffers; en almal saam moet hulle nietigheid voor God en voor die skepping besef, en ook bereid wees om hulle diensbaar te stel aan mekaar.  Dit is die evangelie!  En dit alles moet in die Teenwoordigheid van die Here gebeur, soos die Psalm so wonderlik uitspel.
 • Dit het ook ‘n impak op jou eie lewe
  • of jy nou sukkel onder vyande, selfs iemand so naby aan jou as jou eie seun (Absalom – Ps 3) of misoeste (Ps 4) of onder siekte (Ps 6) of verraaiers en vervolgers (Ps 5,7) – jy het nodig om na te dink oor die 3 dinge:
   • jou nietigheid en jou diensbaarheid;
   • jou waardigheid en God se sorg;
   • God se teenwoordigheid waarsonder jy nie sin en betekenis in jou lewe kan ervaar nie.
  • Nietig, maar waardig, in God se teenwoordigheid.
 • Dit het ook ‘n impak op hoe ons met die aarde en alles daarin omgaan.
  • Ons kan nie onsself daarteenoor opstel en dit gebruik en dink ons kan maak wat ons wil nie.  Nee, soos konings, wat verantwoordelikheid het, wat namens God optree as sy verteenwoordigers, moet ons met die diere en oseane en atmosfeer en natuurlik die grond waarop ons bly, omgaan.

3.  Oordink die betekenis van die Psalm – (Meditatio)

 • Elkeen kies ’n vers of woord uit die Psalm wat jou ruk/troos/uitdaag en oordink die praktiese betekenis daarvan vir jou. Deel dit met mekaar.

4.  Antwoord die Here in gebed – (Oratio)

 • Fokus op wat julle gehoor het en antwoord die Here. Julle kan ook hier voorbidding doen.

5.  Geniet God se teenwoordigheid – (Contemplatio)

 • Gee ’n tyd van stilte waar in julle sonder woorde God se teenwoordigheid geniet (3 min).

6.  Wees gehoorsaam aan God – (Incarnatio)

 • Gaan doen wat julle gehoor het!
 • Jy kan ook elke Woensdagaand 17:30-18:30 met Rethie die Psalm van die week met Lectio Divina saamlees.
 • En daarna kan jy die Bybelskool bywoon van 18:30-19:30 oor die ander Psalms wat ons die week saamlees.
 • Kry die daaglikse dagstukkies oor die Psalms deur te registreer by www.bybelskool.com.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.