Psalm 2 Huisgodsdiensmateriaal 17-23 Oktober 2011

Rus

  • ­ Vertel vir mekaar hoe en waar julle vandag God se sorg beleef het.
  • ­ Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

Hoor

Die boek “Psalms” in die Bybel is eintlik ‘n klomp gebede van Israeliete wat vir ons neergeskryf is.  Die Israeliete het na die tempel (amper soos die kerk) toe gegaan om die Here te aanbid.  Daar het hulle vir die Here liedere gesing (soos wat ons vandag nog doen).  Partykeer was hulle baie hartseer.  Dan het hulle treurige liedere gesing.  Soms het hulle in hul liedere vir God gevra om hulle te help.  Ander kere was hulle baie bly.  Dan het hulle vrolike liedere gesing om die Here te loof.

Party psalms is liedere wat iemand alleen kon opsê as hulle wil bid.  Ander Psalms is gebede wat ‘n klomp mense saam gesing het.

Nog ander psalms is lesse waarmee die priesters (soos dominees) mense wat na die tempel toe gekom het, wou leer.

Die psalms leer ons dat ons altyd vir God kan vertel hoe ons voel, maak nie saak hoe hartseer of bly ons is nie.

 

  • Lees Psalm 2

 (1-2)Waarom is die ander volke so onrustig?  Hulle konings maak saam planne teen die Here en teen ons koning.  Hulle sê:  “Kom ons hou op om vir die Here se koning te luister.” (4-9)Maar die Here lag.  Hy spot met hulle.  Dan praat hy kwaai met hulle:  “Ek het self vir My ‘n koning in Jerusalem aangestel.” Die koning praat ook.  Hy sê:  “Die Here het my koning gemaak.  Hy het vir my gesê: “Jy is nou My seun.  Ek het jou aangeneem.  Jy kan maar ander volke se lande vir jou vat, want Ek gee dit vir jou.  Jy sal ander volke se soldate wen.  Jy sal hulle soos ‘n glasbak stukkend slaan.’” (10-12)Kom nou, julle ander konings.  Wees nou verstandig. Kry respek vir die Here. Dien hom liewer.  Kry ook respek vir ons koning, God se seun. Anders word hy kwaad en dan sal dit baie sleg gaan met julle.  Maar dit sal goed gaan met almal wat by hom kom wegkruip.  (diebybel@kinders.co.za)

 

  • Gesels oor die Psalm (ouers kan ook kyk na die inligting in die kleingroepmateriaal):  Hierdie Psalm word in die Nuwe Testament op Jesus van toepassing gemaak.  Dit sê ook vir ons dat God nie net in beheer is van ons eie privaat lewens nie, maar ook van ons land.
  • Vertel vir mekaar wat in die teks vir jou uitgestaan het of nuut was.

 Leef

  • ­ Bid saam vir ons regering.  Bid ook vir ander leiers – onderwysers, skoolhoofde, ens. Bid die Psalm vir hulle:  dat hulle verstandig sal wees, die Here meet ontsag sal dien, hom met vrees en bewing toejuig, en hom onderdanig sal wees.
  • ­ Maak ‘n lys van goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid  saam vir mekaar en die ander dinge op jul lys.

 

 

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.