Psalm 14 Huisgodsdiensmateriaal 31 Okt – 6 Nov 2011

Rus

  • ­ Vertel vir mekaar hoe en waar julle vandag God se sorg beleef het.
  • ­ Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

 Hoor

Lees Psalm 14.

Vir die dirigent.  ’n Lied van Dawid.  Mense wat niks van God wil weet nie, sê vir hulself daar is nie ’n God nie.  Daarom doen hulle slegte dinge.  Nie een van hulle doen wat goed is nie.

Die Here het uit die hemel gekyk om te sien of daar iemand is wat slim is, wat tot hom bid.  Maar hy kon niemand kry nie.  Nie eers een mens het gedoen wat reg is nie.

Weet al daardie mense dan niks nie?  Hulle laat my volk se mense baie swaar kry.  Hulle vat al my volk se goed vir hulle en lewe lekker daarvan.  Hulle bid ook nie tot die Here nie.

Maar hulle sal skielik skrif, want God is by die mense wat reg lewe.  Julle slegte mense:  julle maak of die arm mense niks is nie.  Maar die Here pas hulle op!

Ag, mag die Here die Israeliete uit Jerusalem kom help.  As die Here dit weer met sy volk laat goed gaan, sal hulle baie, bale bly wees.  (diebybel@kinders.co.za)

  •  Gesels oor die Psalm (ouers kan ook kyk na die inligting in die kleingroepmateriaal).  Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die Psalm – wat sê dit vir julle?

 Leef

  • ­ Die Psalm sê dat dwase mense mense is wat nie God se leiding soek nie – wat nie leef soos God wil hê nie.  Kan julle vir mekaar vertel van kere wat julle soos dwase opgetree het en wat die gevolge was?
  • ­ Slim mense is volgens hierdie Psalm mense wat volgens God se wil leef en hom vertrou.  Is daar iets spesifiek in jul elkeen se lewe waarvoor julle op die oomblik God moet vertrou of God se wil soek?  Vertel vir mekaar daarvan.  Bid saam vir die spesifieke sake.
  • ­ Maak ‘n lys van goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid  saam vir mekaar en die ander dinge op jul lys.

 

     

Trackback from your site.

Leave a comment