Psalm 1 Kleingroepmateriaal 10-16 Oktober 2011

’n Uitstekende manier om die Psalms te lees is om dit met die Lectio Divina metode te lees.  Lectio Divina is ’n eeue-oue metodiek om die Bybel só te lees dat jy God se stem daarin hoor en leer om op Hom te reageer.  Hier is ’n 6-stap proses wat baie goed werk waarmee ons Psalm 1 gaan lees:

1.  Kom tot rus – (Silencio)

  • Elkeen sit gemaklik, fokus op jou asemhaling, en gee in ’n eenvoudige stilgebed jou kommer vir die Here.  Dank Hom vir sy gawes.  Die leier bid Psalm 1:2 as inleidende gebed (3 min).

2.  Lees die Psalm – (Lectio)

  • Laat iemand Psalm 1 lees. Gee stilte dat elkeen nadink oor wat hom of haar tref.
  • Deel dit met mekaar – gee elkeen ’n kans; moenie nou al kommentaar lewer nie.
  • Lees die volgende inset, en deel met mekaar wat julle tref daarin.

o   Twee groepe mense word hier gekontrasteer: die regverdiges (1:5,6) en die goddeloses (1:1,4,5,6).  In wese is dit die kern van al die Psalms (en die Bybel) se boodskap: die sin van die lewe word in die regte verhouding met God gevind; dit is dwaas om sonder God te probeer lewe.

o   Let op hoe die Psalm die impak uitspel wat regverdiges en goddeloses se onderskeie lewenstyle (1:1-2) op hulle ervarings (1:3-4) en bestemming het (1:5-6).  Die pad wat jy kies in hierdie lewe het gevolge.  Saam met God is daar vreugde en voorspoed – jy is soos ’n boom by standhoudende water.  Sonder God is daar verydeling en ondergang – jy is soos kaf in die wind.

o   Dit laat ’n mens dink aan Jesus se tipering van twee paaie in Matt 7:13–14.  Die een is ’n poort na die verderf, die ander die poort na die lewe.

o   Elwell het gesê, dit gaan goed met die mens wat “the corrosive influence of the cynical” vermy, “taking pleasure instead in every revelation of the mind and will of God, feeding his mental life on the divine Word”. Bespreek.

o   Die frase in vers 6: “die Here lei die regverdiges op hulle pad” is eintlik ’n vertaling van die volgende Hebreeuse frase: “die Here ken die pad van die regverdiges”.  Die NIV vertaal dit met: “the Lord watches over the way of the righteous” op voetspoor van Dahood wat aangedui het dat die woord ken ook in die betekenis van beskerm gebruik kan word (Craigie).

o   Let op dat die Psalm nie sê dat die regverdigheid van die regverdiges die basis vir hulle voorspoed is nie, maar die feit dat God met hulle in verhouding is, dat Hy hulle ken, dat Hy hulle beskerm.  Hulle bestemming is die gevolg van God se beskerming.

3.  Oordink die betekenis van die Psalm – (Meditatio)

  • Elkeen kies ’n vers of woord uit die Psalm wat jou ruk/troos/uitdaag en oordink die praktiese betekenis daarvan vir jou. Deel dit met mekaar.

4.  Antwoord die Here in gebed – (Oratio)

  • Fokus op wat julle gehoor het en antwoord die Here. Julle kan ook hier voorbidding doen.

5.  Geniet God se teenwoordigheid – (Contemplatio)

  • Gee ’n tyd van stilte waar in julle sonder woorde God se teenwoordigheid geniet (3 min).

6.  Wees gehoorsaam aan God – (Incarnatio)

  • Gaan doen wat julle gehoor het!

Jy kan ook elke Woensdagaand 17:30-18:30 met Rethie die Psalm van die week met Lectio Divina saamlees.

 

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.