Psalm 2 Kleingroepmateriaal 17-23 Oktober 2011

Ons lees die Psalm met die Lectio Divina metode:

1.  Kom tot rus – (Silencio)

  • Elkeen draai hul handpalms ondertoe as simbool van hul oorgawe aan die Here en gee in ’n eenvoudige stilgebed hul kommer vir die Here.  Draai dan jou handpalms na bo en dank Hom vir sy voorsiening.  Die leier bid Psalm 2:12: “Dit gaan goed met almal wat by Hom skuiling soek” as inleidende gebed (5 min).

2.  Lees die Psalm – (Lectio)

  • Laat iemand Psalm 2 lees. Gee stilte dat elkeen nadink oor wat hom of haar tref.
  • Deel dit met mekaar – gee elkeen ’n kans; moenie nou al kommentaar lewer nie.
  • Lees die volgende inset, en deel met mekaar wat julle tref daarin.

o   Psalm 2 help ons om te verstaan dat God almagtig is.  Hy is aktief op die wêreldtoneel van volke, nasies, konings en leiers.  Psalm 1 is die fondament vir jou persoonlike lewe met God.  Psalm 2 is die fondament vir jou publieke lewe met God.

o   Die Bybel vir die Lewe 24/7 (Lux Verbi.BM: 2006) sê: “as ons glo wat Psalm 1 en 2 ons leer … kan ons in alle omstandighede bid.”  Bespreek.

o   Interessant genoeg begin Psalm 1 met ’n saligspreking (1:1): Geseënd is die mens wat in die woord van die Here sy vreugde vind … en eindig Psalm 2 met ’n soortgelyke saligspreking (2:12) : Geseënd is dié wat by Hom skuiling vind (of oorspronklik: wat op Hom vertrou).  Dit het sommige verklaarders laat dink dat die twee Psalms eintlik oorspronklik een Psalm was.  Die twee Psalms maak dus as ’n geheel die punt: Geseënd is dié wat hulle vreugde in God vind, en op Hom vertrou.

o   Hierdie Psalm word die meeste in die NT aangehaal.  Dit was die Psalm wat die duidelikste skakel tussen God se werk in Israel (veral die koningshuis) en God se werk in Jesus gevorm het.  Dit is wat agter die identifikasie lê van Jesus as die Een wat God se koninkryk laat kom (Mark 1:14-15) wat nie net die Messias (Luk 9:20) is nie, maar ook die Seun van God (Matt 16:16)  Hoor weer vir Marta in Joh 11:27: “Ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die Een wat na die wêreld toe moes kom.”

o   Johannes maak die belofte van Psalm 2:8, wat mag en gesag oor die nasies insluit, van toepassing nie net op Jesus nie (Open 12:5; 19:15), maar ook op die gehoorsame dissipels, dws die kerk, waarin die belofte opgesluit lê dat die evangelie effek tot aan die eindes van die aarde sal hê (Op 2:26,27).  Ons mag/moet God daarvoor vra – dat Hy Sy koninkryk aan al die nasies sal bring.

o   Ons het nodig om Psalm 1 te bid rondom ons eie verbintenis aan God.  Maar ons het regtig nodig om Psalm 2 met hernude oorgawe te bid ter wille van ‘n wêreld se verbintenis aan God, en om ons self te herinner daaraan dat ons God mag vertrou, al smee die nasies planne en al is daar onrus onder die volke.

3.  Oordink die betekenis van die Psalm – (Meditatio)

  • Elkeen kies ’n vers of woord uit die Psalm wat jou ruk/troos/uitdaag en oordink die praktiese betekenis daarvan vir jou. Deel dit met mekaar.

4.  Antwoord die Here in gebed – (Oratio)

  • Fokus op wat julle gehoor het en antwoord die Here. Julle kan ook hier voorbidding doen.

5.  Geniet God se teenwoordigheid – (Contemplatio)

  • Gee ’n tyd van stilte waar in julle sonder woorde God se teenwoordigheid geniet (3 min).

6.  Wees gehoorsaam aan God – (Incarnatio)

  • Gaan doen wat julle gehoor het!

Jy kan ook elke Woensdagaand 17:30-18:30 met Rethie die Psalm van die week met Lectio Divina saamlees.

 

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.