Skip to main content

ONGELOOF – Hebreërs 3:12-4:13 – kleingroepmateriaal

LIEF EN LEED

  • Deel met mekaar waar julle die Here in julle lewe ervaar het die afgelope ruk.
  • Bid vir mekaar en herinner mekaar daaraan dat die Here Jesus in julle midde is.

LEES

Inleiding

Die skrywer brei in hierdie gedeelte uit op sy aanmoediging vanuit Psalm 95 dat die gelowiges na die stem van die Heilige Gees moet luister.  Hy spoor hulle egter aan om dit nie net self te doen, d.w.s. om te luister nie, maar daarteen te waak dat nie een van hulle ooit van God afvallig word nie.

Hy doen dit in twee dele:

  • 3:12-19 – Spoor mekaar elke dag aan sodat niemand verhard word nie
  • 4:1-13 – Wees versigtig dat niemand agterbly om in God se rus in te gaan nie

LUISTER

  • Wat tref jou in dié gedeelte? Dit is belangrik dat ons self sê wat ons hoor, en ook regtig kans gee om na mekaar te luister.
  • Die grootste gevaar in die geloofsgemeenskap is dat van ons medegelowiges in ongeloof en ’n patroon van ongehoorsaamheid kan verval, dat ons die Here nie meer met ons lewe wil vertrou nie. Dan raak ons vatbaar vir die verleiding van die sonde en raak ons van die lewende God afvallig, rebelleer ons teen sy pad met ons.  Is dit iets wat julle in julle konteks raaksien?  Wat is die gevolge daarvan?
  • Die skrywer roep ons op om “elke dag” mekaar aan te spoor en maniere te vind om te sorg dat daar by niemand van ons ’n “bose hart van ongeloof” ontstaan en hulle “deur die verleiding van die sonde verhard word nie”. Hoe kan ons hierna luister?  Na wie toe roep die Here julle/jou?

LEEF

  • Die skrywer sê dat een van die oplossings vir die gevaar van ongeloof en ongehoorsaamheid is om die woord van God – hy verwys hier na die Bybel sowel as ’n lewende verhouding met Jesus – ’n huis te maak waarin jy woon, een waarheen jy almal heen uitnooi, by wyse van spreke. Hy is die lewende God wat op vele maniere met ons praat, maar veral deur sy Woord.  Dit is daarom ook die sekerste manier waardeur ’n verval in ongeloof en ongehoorsaamheid verhoed kan word, deur te fokus op sy boodskap aan ons.  Hoe kan julle sorg dat dit ’n groter deel raak van julle eie lewe?  Hoe kan julle ander innooi in só ’n lewe?
  • Bid vir mekaar.
  • Onthou dit is ons TIENDE DANKOFFERFEES Sondag 2 November. Deur die jare was dit die geleentheid waar ons vrywillig en blymoedig ’n tiende van ons inkomste as dankoffer gee.  Die belofte van Maleagi 3:10 is dat die Here ons op ’n besondere manier seën waar ons Hom só op sy Woord neem: “en toets My hierin, sê die Here die Almagtige.  Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.