Neh 8 – Son 1 Feb 2009

Verwelkoming & Afkondigings
Votum (Hummel “Mass in E flat – Sanctus”; Ps 111:1-4)
Seëngroet
Lofsang (sonder aankondiging)

 • Psalm 111:1-2 (staan)
 • Lied 184: 1 & 4 (staan)
 • Lied 224 x 3: Afr, Latyn, Afr (sit)

Kerkraadsvoorstelling

 • Lied 212: 1 & 3 (staan)

Kindertyd

 • Lied 163 (sit)

Gebed
Skriflesing & preek

Esra / Nehemia aanvanklik een boek ,
Eers 3e eeu n.C. geskei,
Esra / Nehemia / Kronieke vorm eenheid.  

Jode weggevoer Ballingskap,
Mettertyd, nadat Perse Babilon oorwin,
 begin stuk-stuk terugkeer.  
Terugkerende ballinge nie met oop arms ontvang     .

Omtrent 70 / 80 jr. na terugkeer eerste ballinge,
Esra terug na Israel,
Om wet volk te leer –
Wet beteken Torah, nie net wet as sodanig, God stem.  

Maar omstandighede so sleg,
Esra nie veel sukses behaal.

12 jr. later kry Nehemia toestemming,
Goewerneur aangestel,
Terugkeer Jerusalem,
Mure herbou.    

Her-opbou en ontwikkelingsprogram van Nehemia nie sonder teenstand –
Etlike ekonomiese en sosiale probleme.  
Teenstand van Samaritane,
Selfs vanuit Jerusalem,
Mense saboteur,
Iemand gesê jakkals been teen muur lig, omval.
Verskeie terugslae,
Selfs komplot Nehemia te vermoor.

Dan, uiteindelik, Nehemia 7, muur voltooi. ,
Sensus ballinge teruggekeer.
Dan:
                               
Nehemia 8:1-12

Res van hoofstuk, verder aan,
Nog meer feesvieringe,
Herontdekking ou tradisies van aanbidding & fees.

Chris verlede week gesê begin reeks geestelike gewoontes,
Verlede week dors na God,
Behoeftes kom van God,
Gees manier om in gewoontes in te lei.  

Natuurlik baie gewoontes / dissiplines.
Die meeste van ons bekend Richard Foster.
Kwartaal verdeling van Adele Calhoun,
Ook Didage geestelike gewoontes –
Verdeel gewoontes in:

 • Aanbidding
 • Oopstel vir God
 • Vals self verstaan
 • Lewe met ander te deel
 • Luister na God Woord
 • Christus liefde beliggaam
 • Gebed

Gaan al groeperinge aandag gee eredienste,
Didage detail.

Vandag:  Aanbidding
(Insluit

 • Viering,
 • Dankbaarheid
 • Nagmaal
 • Lewensreël
 • Sabbat
 • Lofprysing)

Mense is gemaak vir aanbidding.
Ons almal gaan iets of iemand aanbid.  
Bob Dylan – You’re gonna serve somebody.  

Iemand gesê as ons nie kan aanbid,
Is ons stom,
As nie kan kniel,
Is in kettings.

Gaan altyd aan iets hoogste waarde toeken.

Beteken natuurlik nie almal aanbid God
Kan geld
Sukses
Mens
Tuin
Belydenis
Saak ens.

Maar uiteindelik gaan dit wat ons dien / aanbid, ons lewens vorm.
Gebeur soms dat selfde goed as kultuur aanbid:
Kulturele identiteit,
Huise
Geld
Pensioenfondse
Vakansies
Gemak.

Niks hiervan sleg!
Maar wanneer hierdie goed vir ons meer waarde het as God,
Dan aanbid ons tweederangse dinge.  
Gaan nooit bevredig –
Slegs God aanbid bevredig.  

Aanbidding help onthou wat is eintlik belangrik,
Waaroor lewe werklik gaan.
Gewoontes van aanbidding plaas res van lewe in perspektief,
Goed ons insuig, opslurp,
In opgaan,
Asof hele lewe daaroor gaan…
Oomblikke van aanbidding tree terug,
Sien waarom lewe werklik gaan,
God eer,
Lewe in lyn met hom kry.

Ek dink Chris praat van in 60 gewoontes –
Ek nie lus te tel –
Maar op die ou end is aanbidding waaroor elkeen van die dissiplines gaan.

En aanbidding is nie net wat op Sondag in erediens doen.
Elke geestelike gewoonte,
Hele lewe,
Loop uit op aanbidding.
Dit is einddoel van lewe –
Om God te aanbid!

Interessant hierdie viering Neh 8,
Uitloop in deel met ander.

Hebr 13:15-16
Laat ons dan onophoudelik
Deur Jesus aan God ‘n offer van lof bring,
Dié lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy Naam bely.
Moenie nalaat om goed te doen
En mededeelsaam te wees nie,
Want dit is die offers wat vir God aanneemlik.

So gewoontes ook inmekaar gevleg,
Oorvleuel –
Daarom nie vandag aandag gee aan gemeenskaps-aspek van aanbidding,
Later weer by self deel met ander;
Christus liefde beliggaam.

Elke geestelike gewoonte wat daar is,
Bestaan om ons oop te maak vir God.
Gaan nie oor gewoonte in sigself –
Gaan oor God, hóm aanbid.  

God het ons geskape om deel te wees van die goddelike gemeenskap,
Ons is nie vryskut siele nie.
Lank gelede gepreek,
Antieke manier drie-eenheid verduidelik,
Dans.

Ons geskape te dans in arms van drie-eenheid.  

Geestelike gewoontes manier om dans te leer,
In te val by ritme van drie-eenheid.

Aanbidding is om in God se arms te val en sê:
Nie my wil nie, maar u wil geskied.
Ek is die klei, u is die pottebakker.  

Aanbidding natuurlik nie gelykstaande aan kerk toe gaan.
Profete in OT telkens,
Leë aanbidding,
Offers,
Deur motions gaan,
Hart nie daarin,
Bedoel nie.

Jesus geweet mense kan sinagoge toe gaan,
Maar in kop besig wees met transaksie wat Maandag sluit,
Werk wat Dinsdag aan huis gaan doen.  
Matt 15:8
Hierdie volk eer my met hulle mond,
Maar hulle hart is ver van my af.

Daarom belangrik onthou dat aanbidding
Daaroor gaan om God eerste in lewe te sit.
Die hart van aanbidding
Is om God beter te leer ken
Om hom lief te hê op jou eie unieke manier.

Aanbidding nie afhanklik van omstandighede.
Dink God aanbid net as ons behoeftes voldoen,
Net vir aspekte van God natuur waartoe ons aangetrokke.
Israeliete moeilike omstandighede,
Hoewel Neh 8 muur herbou,
Nie einde van probleme –
Weet lê nog voor.

Aanbid God,
Nie omdat goed gaan,
Gelukkig voel,
Maar omdat weet God in beheer,
Erken dat hy beste weet,
Dat afhanklik van hom,
Dat ons aanbidding verdien.  

Daarom God aanbid te midde van teleurstelling,
Ook in tye van hartseer,
Verlatenheid,
Teenstand (Psalms)

Gesê Calhoun noem verskeie onderdele van gewoonte van aanbidding,
Net vinnig iets oor een sê:

Een manier aanbid,
Deur danksegging:
Dankbaarheid te erken alle goeie gawes van God af kom,
Om lewe van liefde en dankbaarheid te lei
In reaksie op God se teenwoordigheid in jou lewe.  

Mense met dankbaarheid leef,
Weet dat God ‘n God van oorvloed is,
Leef nie met mentaliteit van tekort,
Maar weet wat God gee,
Genoeg,
Daarom dankbaar.  

Nie natuurlik vir baie van ons.  
Almal ken bitter mense,
Net swaarkry,
Toetse in lewe raaksien,
Daaroor top,
Daarin opgaan.  

Almal geneig tot ontevredenheid,
Wil nóg hê.
Sommige van ons verslaaf aan
Kritiseer
Analiseer
Negatiwiteit.  

Dankbaarheid is om God se genade raak te sien,
Ook te midde van goed waaroor kon kritiseer of kla,
Vertrou dat hy in beheer,
Sy wil beste.  

(Prakties – didage & blog)

Saamvat spitsvondigheid week ontdek:
Waarde van aanbidding:

 • Rest,
 • Relate
 • Remember
 • Rejoice.

Aanbidding,
Soos bv. in Sabbat,
Help ons om te stop,
Sodat kan fokus waarop werklik neerkom,
God kan sien.

Help om ons te verbind met ander,
Met geloofsgemeenskap.
Groot feesdae, wêreldwyd,
Saam vier:
Paasfees,
Kersfees,
Pinksterfees…
Eredienste

Ander feeste,
Miskien meer wêrelds,
Verbind aan mekaar:
Moedersdag,
Vadersdag
Valentynsdag
Wanneer God aanbid,
Ook in feeste,
Verbind aan God
En aan mekaar.

Derdens help aanbidding ons om te onthou.
Wat in Neh 8 gebeur:
Saam kom, aanbid, fees vier,
Proses van onthou,
Van identiteit wat verloor het,
Herwin.  

Elke Sondag,
Elke tyd opsy sit vir aanbidding,
Help onthou wie is,
Wat belangrik is.  
Vorm ons,
Maak ons wie is.

Laastens:  
Verheug.
Wanneer God goedheid vier,
Hom aanbid,
Rus,
Verhoudings herstel,
Onthou waar in God verhaal inpas,
Dan vier fees.

Israeliete in Neh 8 –
Aanbidding loop uit in feesvieringe:
Die hele gemeente het, gaan eet,
Lekkernye uitgedeel
En groot fees gevier.

Ook verder in hoofstuk,
Huttefees.

Aanbidding maak ons vry,
Sodat fees kan vier.

Verskillende maniere van aanbid genoem,
Daar’s nog.
•    Aanbidding barometer...

Aanbidding gaan nie oor styl –
Stil, hande in lug, musiek…
Gaan daaroor dát aanbid.  

Dis hoekom vandag hier.  

Uitnooi die gewoonte van aanbidding hierdie week in te oefen –
Deur dankbaarheid
Lofprysing
Rus
Viering.
Dinge op barometer genoem.

Joernaalblad nog voorstelle,
Persoonlik,
Kleingroepe,
Families.

Deel met ons –
Blog, vertel,
Bring na kerk,
Gemeentebrief –
Toekoms – kanselkleed, kerk opmaak.  

Wat ook al manier waarop jy God aanbid,
Kom sit hierdie week spesiaal opsy,
Fokus op God,
Aanbid hom.

Gebed
Dankoffer

 • Lied 201 (staan)

Seën

 • Lied 189 (staan)

Maak 'n bydrae

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.