‘n Koninkryk in twee geskeur (6-12 Mei)

1 Konings 12-16

Die Storie fokus in dié gedeelte op die skeuring van die koninkryk van Dawid (regeringstyd 40 jaar) en Salomo (40) soos dit in die verhale van Rehabeam (17) en Jerobeam (22) na vore kom sowel as hulle opvolgers.  Abia (3) en Asa (41) het telkens hulle vaders opgevolg in die suidelik ryk Juda.  Dit was anders in die noordelike ryk.  Nadab (2) het wel sy pa Jerobeam opgevolg, maar Baesa (24) het Nadab vermoor.  Ela (2) het ook sy pa Basea opgevolg, maar is deur Simri (7 dae) vermoor, om net weer deur Omri (12) beleër te word en doodgebrand is in sy paleis.  Agab (22) het ook sy pa Omri opgevolg en sý seun Amasia (2) weer vir hom, maar iemand anders, Joram (12), het hom weer opgevolg, omdat hy nie kinders gehad het nie.  In die een deel van die ryk was daar dus meer stabiliteit in die koningshuis, al het almal nie die Here gedien nie.  In die ander deel van die ryk het hulle al hoe verder van die Here af geleef en het anargie op die koop toe telkens oorgeneem in die land, en was daar min stabiliteit in terme van die koningshuise.  Beide koninkryke eindig uiteindelik egter in ballingskap, met net die suidelike ryk Juda wat weer kon terugkeer.

Daar is twee redes vir dié tragiese toestand:

  • Die eerste rede is dat die konings in die breë nie moeite gedoen het om die Here te ken nie, Hom nie met hulle hele hart en gewillige gemoed gedien het nie, Hom nie telkens gesoek en geraadpleeg het nie, en nie in die praktyk alles gedoen het wat die Here gevra het nie.  Dawid was hierin die beste voorbeeld, die man ná God se hart, en Salomo die naasbeste, die man mét God se hart, veral in terme van sy Godgegewe wysheid en met die bou van die tempel. 
  • Maar die tweede rede is dat die leiers in Israel regdeur moeite gehad het om goeie pa’s vir hulle kinders te wees. Dit begin al by Eli met sy kinders Hofni en Pinehas, Samuel vaar nie beter met Joël en Abia nie, Dawid faal liederlik met Absalom en Adonia, hoewel hy beter doen met Salomo en hom kon motiveer en mentor om die tempel vir die Here te bou.  Maar die prentjie is donker!  Hulle gebrek aan ouerskap wreek hom in die stabiliteit van die koninkryke.

Kleingroep byeenkoms

Gebruik die RUS, LUISTER, LEEF metodiek wat julle al goed ken. 

Vertel vir mekaar veral hoe God julle geseën het en hoe julle tot ’n seën gebruik is.  Ons sal graag wil deel in van die stories!

Hier is ’n paar besprekingsvrae om met die luister te help (julle kan ook die besprekingsvrae agter in die boek DIE STORIE gebruik):

  1. Die diepste geheim van ’n betekenisvolle lewe is om God te ken, met jou hele lewe te dien, in alles sy wil te soek en dít dan te doen – soos Dawid, soos Salomo.  Vertel mekaar hoe dit geestelik met jou gaan: Wat leer die Here jou op die oomblik?  Waarmee sukkel jy?  Waarmee inspireer die Here jou?
  2. Die diepste geheim van ‘n betekenisvolle nalatenskap is om moeite te doen om die beste ouer moontlik vir jou kinders te wees – anders as baie van die konings waarvan ons lees.  Inspireer mekaar met uitkomste wat die Here vir julle as familie gee.  Bid vir mekaar rondom uitdagings, sonder om detail te deel waarmee die ander lede van jou gesin ongemaklik sal wees.
  3. Die diepste geheim van ’n betekenisvolle geloofsgemeenskap is waar ouer mense en jonger mense mekaar motiveer en mentor om God te ken en dien.  Dit steek die vuur van die evangelie oor grense aan wat ’n nalatenskap vir die geloofsgemeenskap verseker.  Motiveer mekaar met moontlikhede om ’n verskil te maak in ons geloofsgemeenskap aan die verhoudinge oor ouderdomsgrense heen.

Wat vra die Here nou van jou in jou eie persoonlike lewe en die wêreld waarbinne jy Hom moet dien?  Deel dit met mekaar en bid vir mekaar.

     

Trackback from your site.

Leave a comment