‘n Kompie goeie mans … en vroue – Rigters (4-10 Maart)

Ons kan ons moeilik indink in die chaos wat in Israel geheers het in die 12de en 11de eeu v.C.  Die boek Rigters vertel vir ons ‘n hele paar keer dat “elkeen gedoen het wat reg is in sy eie oë” (17:6; 21:25).  Daar was min mense wat die moed gehad het om die regte goed te doen.  Selfs die Rigters wat in die naam van God optree, het ernstige karakterfoute gehad.  Dink bv. aan iemand soos Gideon.  Sy beleefdheid teenoor die engel is eintlik ernstige wantroue.  Hy skuil agter sy pa as die mense vir hom kwaad is omdat hy die Baäl altaar afbreek.  As die Here die wonder-oorwinning laat gebeur, raak hy arrogant en wreed, en op die koop toe geldgierig.  En sy seun is nog erger, dié maak 69 van sy broers dood omdat hy geen kompetisie vir sy koningskap wil hê nie. ‘n Vrou moes ‘n maalklip op sy kop gooi om Israel van hom ontslae te laat raak!

Maar dit is gelukkig nie al wat in die boek Rigters staan oor die onderskeie rigters nie!  Die boek Rigters vertel ons ook dat die Gees van die Here op hulle was, ook op Gideon, hulle gelei het, hulle omvou het met sy krag en hulle gebruik het om die volk van Israel te verlos van hulle vyande.  Wat onmiddellik vir ons moet sê: God kies baie keer randfigure uit om sy werk te doen.  Hy deins nie terug vir die karakterfoute van sy mense nie, maar doen sy werk ten spyte daarvan.

Ons dink miskien te maklik dat God net uitnemende persone gebruik, mense soos Moses met wie God gepraat het soos met ’n vriend.  Maar, dit is net een kant van die verhaal.  Daar is ‘n ander lyn in die Skrif, mense wat baie gebreke gehad het, mense wat jy eintlik amper wil sê, ek wil jou nie ken nie, wat ook deur God gebruik is.  En dit beteken, dat daar vir ons ook plek is – dat as ons maar net eenmaal sal luister, en die Gees vaardig raak oor ons, ons deur God gebruik kan word.

Kleingroep byeenkoms

Gebruik die RUS, LUISTER, LEEF metodiek wat julle al goed ken. 

Vertel vir mekaar veral hoe God julle geseën het en hoe julle tot ’n seën gebruik is.  Ons sal graag wil deel in van die stories!

Hier is ’n paar besprekingsvrae om met die luister te help (julle kan ook die besprekingsvrae agter in die boek DIE STORIE gebruik):

  1. Dink na oor die rol van vroue in die onderskeie verhale – Debora, Jael en Manoag se vrou teenoor Delila.  Wat leer dit jou van God se manier van werk en hoe ons daarby kan aansluit?
  2. Dink na oor Gideon se lewe en nalatenskap.  Wat bemoedig jou?  Wat verontrus jou? Wat sê die Here vir jou deur sy lewe en veral wat God deur hom tot stand gebring het?
  3. Dink na oor Simson se lewe ennalatenskap.  Wat bemoedig jou?  Wat verontrus jou?  Wat sê sy verhaal vir jou van die hantering van versoekings?  Wat sê dit vir jou van God se geduld en deursettingsvermoë met ons?

Wat vra die Here nou van jou in jou eie persoonlike lewe en die wêreld waarbinne jy Hom moet dien?  Deel dit met mekaar en bid vir mekaar.

     

Trackback from your site.

Leave a comment