Matt 13 – 17 Jan 10 Die Bybel is ‘n saadkorrel wat ontkiem

Video-snit:  Despereaux

Votum & seëngroet
Desperaux gehoor boek met hom praat
oor goed soos
waarheid en
geregtigheid,
mal oor alles.

Ps 119 in Bybel vra:
hoe kan jongmens
sy lewe skoon hou?
Deur hom te hou
aan God se woord!

Bybel is boek wat met ons praat,
vanoggend hier saam na Bybel te lees,
dan God ook hier,
daarom groet in God naam:
genade en vrede vir julle!

 Verwelkoming
Desperaux storie geniet,
ons voorreg:  het boek God self geskryf,
God self praat.
Maak ons bly,
daarom sing:

Lofsang               
Flam 21:1 (staan)
My B-Y-B-E-L (x2) (Staan)
Lied 177 (sit)

Gebed
Video van saaier (sonder aankondiging(

Skriflesing  Matteus 13:1-9, 18-23

Preek
Leer uit hierdie gedeelte in Bybel:
God soos boer, praat met ons in Bybel,
Woord soos saad in lewens saai.

 Wat moet met saad gebeur?
 Al gesien?
EERSTE POT
Soms hoor,
harte soos klipharde grond.

Te besig met ander goed,
nie tyd Bybel lees.
Al goed moet doen,
soos voëls wat saad kom oppik –
saad kry nie eers kans worteltjie te begin skiet.

Weet moet Bybel lees,
maar nie lus –
ander goed belangriker,
lekkerder.
Dink sal later,
as tyd het
of lus het,
Bybel lees.
Wanneer daarby uitkom.

Vanaand te vaak,
as lees, weet nie wat gelees.

Selfs as in kerk sit,
dink wat vanmiddag gaan doen,
gister gedoen,
huiswerk,
môre.
Hoor,
maar luister nie,
saad bly bo-op grond,
niks groei.

Gestel ek wil my hande was,
water, seep, handdoek. . .
was – wat verkeerd?
Papier van seep afhaal!

Selfde Bybel,
moet lees!

TWEEDE POT
Saad geval, klippe.

Hoor woord,
aanvaar met blydskap,
skiet nie diep wortels.

In kerk, ds. sê moet Bybel lees,
sê:  Ja, ek gaan!
1 of 2 keer, jaar kom aan gaan,
opgewondenheid vervaag,
begin ander goed doen. . .

Of hou aan lees,
maar nooit regtig diep.
Surfers?
Surfboard altyd bo-op brander bly.
Somtyds maak ons so met Bybel:
lees aanmekaar, gaan kerk toe,
maar bly bo-op branders,
bly dieselfde,
leer nie, nooit dieper.

Partykeer dink moet altyd lekker wees Jesus kind wees.
Dink altyd goed gaan,
as nie geleer, sal steeds goed doen toets.
Sê:  gebid, Jesus sal gee wat gevra.
Ken mooiweersvriend?
Soms mooiweers-gelowiges.
Iemand vertel hy’t vakansie jongmense gevat canoe in berge VSA,
noordelike Minnesota.
Ongerepte natuur,
groot, pragtige bome.

Moes waarsku:  bome gevaarlik.
Staan op klippe,
grond nie baie diep.
Wind erg waai,
kan reuse bome omwaai.

Groot bome by Knysna:
diep grond,
staan, al waai wind hoe erg.


DERDE POT:
Tussen onkruid.

Soms lees Bybel, luister…
Maar soveel ander lekker goed in lewe.
Jesus sê:  verleidelikheid van rykdom.

Wat beteken verleidelik?
Ma gaan koekies bak,
kersies op,
staan op tafel, mag nie vat. . .
verleidelik.

Soms dinge van wêreld so verleidelik,
woord versmoor.
Lees Bybel sê moet dankoffer gee, armes sorg. . .
maatjies met nuutste Wii games,
wil sakgeld vir self hou,
dan wat in Bybel gelees, geleer,
verdwyn,
want eerder wêreldse goed doen.`

VIERDE POT
Maar hierdie pot waarby wil uitkom,
wat almal graag wil wees –
hierdie is pot waar Beanie woon –
ons is Beanie.

Want Beanie is saadjie wat groei (sien, blaartjie kom by kop uit).
Pot grond vrugbaar,
skiet diep wortels,
begin blaartjies groei,
dra vrug – 100, 30, 30-voudig!

Hoe?

 Video – noelle

Fliek Noelle,
nooi,
kom sit aan regte kant van boek!
Ontvang as Woord van God,
geniet dit,
leef in – soos Despereax,
luister,
vir jou!

Ons moet Bybel lees,
want dis belangrikste manier waarop Jesus met ons praat –
seep oopmaak voor gebruik!

Lees,
op “regte kant van boek”-manier:
op eie,
in erediens,
saam met mekaar.
So mooi deesdae praat van “woon in die woord”,
woord huis maak,
teks hierdie kwartaal in Didage gebruik:

Let the word of Christ – the Message –
have the run of the house. 
Give it plenty of room in your lives.

Kol 3:16 in The Message.

So mooi beskrywing gelees,
praat van spesifieke manier van lees (lectio)
direk aanhaal:
These ancient practices
 each beckon us
 to be loiterers
in the neighborhood of the Word,
to hang out
and dawdle with it,
rather than moving through it
with a briskness
that assumes we know what it has to say.
The liturgy and lectio both invite us
to consider
how we’re allowing God to cultivate us,
 how we are tending our interior earth
 as a place where the Word
can take root and grow—
not just for ourselves
 but for the life of the world.

Maar as Beanie wil wees,
belangrike ding nie wat ons doen,
maar wat Woord, Jesus, self doen.

Want onthou,
Jesus is die Woord wat lewend geword het.
So terwyl Bybel lees,
Jesus ook besig ons te praat,
werk,
vorm,
saad laat groei.

Dink bietjie aan saad:
klein,
kan nie sien groei.
Groei onder grond,
stadig:
al probeer kyk hoe groei?
Sien DAT groei, nie hoe,
video’s baie vinnig gespeel.

Ons leef in kitswêreld,
kitskoffie,
kitsbanke,
soek ook kits-geloof.
Maar Woord groei in ons soos saad,
stadig,
onsigbaar,
saadjie oopbreek,
spruit,
worteltjies af in grond,
blaartjie stadig begin opstoot, oopgaan.

So ook Woord.
Misterie,
groei in lewe,
breek oop,
om manier,
weet nie hoe,
weet DAT.

Weet dat Saaier deur saad
klipperige grond in kleiner stukkies breek,
saad ingroei in krake en stukkende plekke,
stadig groter maak,
sodat grond vorm, sag, vrugbaar word.

Kan beleef hoe saad grond sagter maak,
vrugbaarder maak,
geleidelik vermoë vergroot om vog te hou,
voeding te verskaf,
uiteindelik:  vrug te dra.

Ons komende weke fokus op woord.
Nooi saam met ons:
Let the Word of God have the run of the house.

Kleingroepe hierna – almal reeds,
as wil inskakel.

Didage:
Bybelskool,
basiese Bybelvaardighede – wil lees, voel weet nie hoe,
ander – kyk, skryf in.

Boontjie gekry.
Wie al boontjie tussen watte geplant, kyk hoe groei?
Nooi vandag Beanie word,
laat Woord in lewe groei.
Boontjie tussen watte in piering,
elke dag wat Bybel lees,
water gee.
Kyk groei,
weet ook jy so besig te groei.

Gebed

Dankoffer

Slotsang               Flam 76:1 & 4 (staan)
Seën
(CD:  Die Woord van God)

     

Trackback from your site.

Leave a comment