Luk 24 – Son 26 April 09

VERWELKOMING

VOTUM
God het sy Dienaar
Na die wêreld toe laat kom
En Hom na ons toe gestuur
Om vir ons tot ‘n seën te wees
Deur elkeen van ons
Van ons verkeerde paaie af terug te bring.

SEËNGROET
Daarom groet in woorde van Jesus:
Vrede vir julle!

LOFSANG
Paastyd – Paasliedere, vier Jesus opstanding:
•    Lied 414 (staan)
•    Lied 417 (staan)

WET
1 Johannes 3:16-19; 23-24 (Leesrooster)

GENADEVERKONDIGING
Heidelbergse Kategismus Vraag 45:
Watter nut het die opstanding van Christus vir ons?
Eerstens
het hy deur sy opstanding
die dood oorwin
sodat hy ons die geregtigheid
wat hy deur sy dood verwerf het,
deelagtig kon maak. 
Tweedens
word ons nou ook
deur sy krag
tot ‘n nuwe lewe opgewek. 
Derdens
is die opstanding van Christus
vir ons ‘n betroubare waarborg
van ons salige opstanding.

Lied 219:1-2 (Staan)

EPIKLESE
Jesus verskyn dissipels, open verstand Skrif te verstaan. 
Opdrag te verkondig.
Ons gebed:
Lied 271 (sit)

SKRIFLESING
Lukas 24:36-48

PREEK
Vir Michael O’Neill (foto) van Middleborough, England,
was ‘dood’ net ’n vakansie…
Op 2 Junie 2008 het Michael besluit om ’n skielike (daardie laaste minuut besluit) reis na Australië te onderneem om ’n vriend daar te gaan besoek.  Hy het egter die fout gemaak en niemand van sy planne ingelig nie.
Sy bure, wat hom vir dae nie gesien het nie, het bekommerd geraak en die polisie hieroor ingelig.  Hulle het die deur van sy woonstel afgebreek, net om te ontdek dat hy verdwyn het – sonder enige leidrade van wat met hom gebeur het.
Eerlike fout? Wel, dit word nog meer ingewikkeld! ’n Paar weke daarna verskyn ’n doodsberig in die plaaslike koerant vir ’n ‘Michael O’Neill’, ook van Middleborough, wat dieselfde ouderdom is as ons reisiger na Down Under, en wat twee broers het met die name Kevin and Terry.  Hou vas aan jou stoel, want die ‘reisiger Michael’ het ook twee broers wie se name Kevin en Terry is.
Die vriende en bure van die springlewendige – maar rondreisende – O’Neill het toe gedink hulle ergste vrese het waar geword…
Toe Michael op 11 Augustus by die huis aankom, ontdek hy sy voordeur is stukkend, polisie wat sy woonstel dophou en sy bure wat hom weer eens op die straat sien loop én in spoke begin glo.
“Everywhere I’m going, people I know are grabbing hold of my hand, saying, I thought you were dead!’” het O’Neill The Daily Telegraph vertel. “They can’t believe it’s me and I’m still alive. I’m a nervous wreck because everywhere I go people keep grabbing me!”
Jammer, Mike, maar dis ’n natuurlike reaksie as iemand wat “dood” is, terugkeer van Down Under!

Dissipels in bo-vertrek,
Bang, verwilder, onseker –
Jesus gemartel, gesterf.
Sommige weggehardloop,
Ander gesien.

Dan, Sondag-oggend
Boodskap van vroue,
Graf leeg,
Jesus opgestaan.

Dan verskyn Jesus aan 2 reisigers,
Stap pad na Emmaus saam,
Verduidelik skrifte,
Wanneer saam eet,
Oë oop, herken Jesus.
Jesus verdwyn,
2 staan dadelik op,
Terug na Jerusalem,
Vertel dissipels dat Jesus gesien.

Nou dissipels saam in bo-vertrek.
Het al hierdie stories gehoor –
Beslis besige dag!

Seker gesit en spekuleer,
Wat gaan aan,
Mense verward?

Dan verskyn Jesus aan hulle met woorde:
Vrede vir julle!

Algemene groet van tyd.

Waarskynlik hier ook woorde wat volle vergifnis vir mislukkings uitspreek,
Al het weggehardloop,
Verloën,
Getwyfel…

Maar dissipels dink sien ‘n spook. 
Dink hoe jy sal voel as spook sien?

Dissipels heeltemal verskrik.

Jesus bewys dat nie spook is,
Wys hande en voete,
Eet saam met hulle.

Ete natuurlik ook bevestiging van vergifnis,
Herstel van gemeenskap,
Herinner al ander kere Jesus saam dissipels geëet,
Veral laaste maaltyd, Nagmaal ingestel.

Maar hoofsaak van stukkie vis Jesus hier eet,
Is dat dissipels besef Jesus nie spook.
Jesus leef.
Jesus werklik opgestaan,
Dood oorwin. 

Maar vandag veral fokus hierdie wonderlike uitnodiging Jesus aan dissipels om na hande en voete te kyk,
Aan hande en voete te vat.

In evangelie van Johannes gebeur iets soortgelyk ‘n week later –
Ken verhaal, Thomas genooi om te kyk, te vat.

Hier in Lukas verhaal,
Almal uitgenooi te kyk, te vat.

Interessant,
Jesus nie sê:
Kyk na my gesig.  Luister na my stem.
Manier in flieks:  vra paar vrae, iets net ek sal weet.

Jesus sê:  kyk na my hande en voete.

Jesus wil waarskynlik hê moet merke aan hande en voete sien,
Weet dat hy is –
Selfde liggaam wat aan kruis sien hang,
Sien sterf. 

Hoewel Lukas noem nie gate,
Gewoon vleis en been,
Jesus regtig, liggaamlik teenwoordig. 

Kan jy iemand identifiseer net aan hande en voete?
Eggenoot, gesin. 
As geliefde se identiteit vir jou wegsteek,
Jy net hande en voete om te herken – sal kan doen?
Vermoed baie van ons sal kan.

Maar hande en voete nie in die reël die eerste ding wat van mekaar sien.

Maar as van naderby kyk,
Vertel hande en voete storie.
Sê wie ons is,
Vertel waar ons was.

Ek massiewe eelt linker middelvinger.
Uit skooldae, skryf.
Skryf vandag byna nooit,
Eelt bly.

Iemand vertel dat vinger het wat nie buig,
Nadat verstuit by kerk krieketwedstryd.

Sommige mense eelte van instrument wat speel.
Byt naels.
Gedeelte van vinger verloor,
Sommige hande effense bewe
Ander nie so effense bewe.

Delikate hande
Goed versorgde hande
Growwe hande
Gespanne hande
Dokters-hande
motorwerktuigkundige hande, olie.

Hande vertel ‘n storie. 
Linus sê vir Lucy  (van Peanuts faam):
Kyk na hierdie hande”.  Eendag kan hande wees van konsert-vioolspeler…  internasionaal bekende wetenskaplike…  wêreldbekende chirurg.
Lucy antwoord Linus: “Daar’s konfyt op hulle.”
Wanneer in nood,
Ondersteuning nodig,
Dikwels iemand hand vashou.

Of wanneer liefde,
Kameraadskap wil wys,
Hou hand vas. 

Kyk na my hande en voete,
Sê Jesus.
Voel aan my en kyk.

Daarin wys dat regtig Jesus is.
En wie Jesus regtig is.

Wat sien,
Is hande wat brood gebreek het,
Wat brood en vissies geneem en vermeerder
Wat spoeg en grond modder gemeng en op blinde se oë gedruk
Wat in grond geskryf terwyl mense sondaar met klippe wou doodgooi
Wat meisie aangeraak, uit dood opgewek
Wat onreines aangeraak.

Hande wat deurboor aan kruis,
Wat liefde wys
Wat vergifnis wys
Wat oorwinning wys. 

Hande wat wonderwerke gedoen,
Aangeraak,
Genees.

Interessant Lukas Jesus uitbeeld dat na dood selfde doen as voor dit.
Vertel volgelinge nie bang te wees.
Verduidelik skrif.
Verkondig bevryding van sonde en skuld.
O en eet stukkie vis.

Jesus na sy opstanding doen selfde as voor kruisiging.
Hy eet saam met volgelinge.
Hy verkondig vrede.
Jesus boodskap steeds dieselfde.

Maar veral interessant,
Wat Jesus doen nadat hande en voete wys,
Nadat saam eet,
Nadat Skrifte verduidelik:
47  en in sy Naam moet bekering
en vergewing van sondes
aan al die nasies verkondig word,
van Jerusalem af
en verder.’
48  Julle is getuies van hierdie dinge.
Ons is liggaam van Christus.
Ons is Jesus se hande en voete.

Wat wêreld,
Wat jou bure,
Jou eggenoot,
Jou gesin,
Jou kollegas van Jesus gaan sien,
Is dikwels vir jou –
Jou hande en voete,
Wat jy doen,
Waar jy gaan.

Ons vier passie van Paastyd –
Jesus leef!
Kan aan sy voete sit,
Kan sy hand in ons lewe beleef.

Ook fokus op ons gasvryheid as gemeente,
Op ons hande en voete wees vir Jesus.

Hoe kan jy Jesus se hande en voete wees?

Gereeld geleenthede,
Soek gereeld mense bereid te dien:
Kategete,
Kinders help sing, knip,
Bosslapers kos
Klank agter in kerk.

En het mense nodig dit te doen.
Maar weet jy wat…
Jy hoef dit nie te doen nie.

Hoor my mooi: het mense nodig dit te doen.
Sal altyd vra.

Maar lewe oorweldig,
Kerk sê Jesus hande en voete,
Sommer moedeloos.

Maar om Jesus hande en voete te wees,
Beteken nie noodwendig moet Timboektoe toe
(hoewel dit kan beteken!)

Hoe kan jy jou hande en voete gebruik,
Om Jesus se hande en voete te wees,
Elke dag,
Waarmee reeds besig?

Gebruik verbeelding.

Kan iets bak of maak,
Aanraak,
Uitreik,
Oplig,
Dra,
Bymekaarmaak,
Gee.

Jou voete kan opstaan,
Besoek,
‘n brug oorsteek. 

Een kyk na Jesus hande en voete,
Weet waar hy was.

Mense na ons hande en voete kyk,
Wat sien?

Uitdaag:
Gasvry.
Hande en voete wat uitreik,
Aanraak,
Omarm. 

In bedieninge,
Ook waar elke dag beweeg,
Mense van eie gemeenskap,
Oor grense:
Student in agterplaas,
Moslem saam werk.

Kom sê vir hulle:
Vrede vir julle!
Deur Jesus hande en voete te wees
OMDAT Jesus opgestaan het.

GEBED
DANKOFFER

LIED 308 (STAAN)
SEËN
‘Die Christus moet ly
en op die derde dag uit die dood opstaan,
47  en in sy Naam moet bekering
en vergewing van sondes
aan al die nasies verkondig word,
van Jerusalem af
en verder.’
48  Julle is getuies van hierdie dinge.

Lied 533

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.