Luisterblad 14 tot 20 Mei 2017

PERSOONLIKE LUISTERBLAD

RUS

 • Raak stil. Ons lees hierdie week oor die “Ander Voorspraak” in ons voorbereiding vir Pinkster wat om die draai is. Dink na oor wat die Here Jesus as die “Voorspraak” by die Vader al vir jou beteken het.  Dink ook na oor wat die Heilige Gees as die “Ander Voorspraak” in jou hart en lewe al vir jou beteken het.  Skryf van die stories in jou joernaal neer.  Loof Hom vir die liefde wat Hy op só ‘n oorvloedige manier in jou lewe uitgestort het.

HOOR

Lees Johannes 14:15-31.

 • Lees die gedeelte in die Bybel soos dit aangetoon word. Fokus op wat jou tref.
 • Lees my bydrae oor die gedeelte hieronder by Luister na ander en die tye.
 • Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral na oor die feit dat alles om die liefde draai. Dit word nege keer in hierdie gedeelte genoem.
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.

LEEF

 • Besluit op ‘n praktiese manier om jou liefde vir die Here te vier en ander daarvan te vertel.

SAAMLUISTER

Ingenooi deur God

 • Begin om oor julle ervarings van Jesus as die “Voorspraak” en die Heilige Gees as die “Ander Voorspraak” in die kleingroep te gesels. Deel met mekaar wat die Here Jesus se liefde al vir julle beteken het.

Ingaan in God se tyd

 • Ons is steeds in die tyd van Pase, die tyd waarin ons fokus op Jesus se opstanding wat ons motiveer tot nuwe lewe. Laat iemand Hom loof vir die liefde wat Hy op só ‘n oorvloedige manier in julle lewens uitgestort het en open met gebed.

Luister na God se Woord

 • Lees nou Johannes 14:15-31. Wat ruk jou?  Wat troos jou?  Wat bemoedig jou?  Wat daag jou uit?

Luister na mekaar

 • Deel met mekaar wat julle tref. Gee genoeg tyd vir hierdie deel.

Luister na ander en die tye

Dit is verstommend hoe hierdie teks ons leer dat alles om die liefde draai.  Hierdie liefde is nie ‘n gevoel nie, maar word bewys deur die dissipels se bereidheid om te doen wat Jesus van hulle vra.  Dit is met daardie doel – dat hulle vir Jesus lief sal bly, en dat hulle sal doen wat Jesus vra – dat Jesus vir hulle die “Ander Voorspraak” sal stuur (Jesus is die eerste Voorspraak – 1 Joh. 2:1), Een wat ewig by hulle sal bly, en hulle in die waarheid sal begelei.  Hulle sal almal in die werklikheid daarvan deel.

Hierdie Voorspraak (paraklētos) word op verskillende maniere vertaal: Trooster, Helper, Pleitbesorger, Voorspraak of Advokaat. Soos ’n advokaat iemand in ’n hofsaak bystaan, bemoedig, troos en daarby sy saak bepleit en vir al sy belange sorg, so doen die Gees dit ook vir ons (vgl. Rom. 8:26-28).

Judas (Taddeus, nie Judas Iskariot nie – vgl. Mark. 3:16-19; Matt. 10:2-4) verstaan nie mooi waarom hierdie werklikheid van God se inwoning nie vir die hele wêreld sigbaar sal wees nie.  Hy hou waarskynlik nog vas aan die moontlikheid dat Jesus ’n Joodse Messias sal wees wat die Joodse volk van die Romeinse oorheersing sal verlos.

Jesus antwoord dat dit net dié sal wees, wat Jesus liefhet, en doen wat Hy vra, wat die Goddelike inwoning van die Gees sal ervaar.  God sal dié gelowiges leer (vgl. Jes. 54:13) en herinner aan die woorde van Jesus.  En só sal God deur hulle sigbaar word vir die wêreld, presies soos Jesus dit ook gedoen het.  Dit is dus nie ’n Joodse ryk wat Jesus kom herstel nie, maar God se koninkryk, sy heerskappy in en deur gelowiges.

Die Heilige Gees is dan ook die bron van die vrede wat Jesus vir hulle sal gee wat hulle ontsteltenis sal wegneem en gehoorsaam aan Hom sal laat bly, as skynende ligte van God se teenwoordigheid in hierdie wêreld.

Daarmee staan Jesus van die tafel af op en loop sy dood tegemoet – met nog lering wat Hy hierna, vermoedelik op die pad na Getsemane, vir hulle sal gee (hfst. 15-17).

Daar word baie dinge geskryf en geleer oor wat regtig belangrik is in die Christelike lewe en wat ’n Christelike lewenstyl nou eintlik is.  Die hart van die Christelike lewe is in die liefde te vinde.  En die wyse waarop liefde hier uitgespel word, is om jou lewe af te lê vir dié wat jy liefhet, en te doen wat Hy vra (gehoorsaamheid aan sy woorde).  En die voorbeeld is nie om lief te hê soos jyself lief het nie, maar soos Jesus lief gehad het!

Bespreek.

Luister weer na God se Woord

 • Kyk weer vlugtig na die teks (of lees dit weer ‘n keer). Hoe het die inligting hierbo jou verstaan van die teks verander of bevestig?  Wat maak die Heilige Gees nou vir jou duidelik?

Fokus op wat God nou doen

 • Wat maak God nou vir jou duidelik oor die betekenis van hierdie teks?

Antwoord met ons lewe

 • Ons is reisgenote wat telkens mekaar bemoedig op ons geestelike reis. Hoe kan julle mekaar dié week ondersteun om te volhard in julle verbintenis aan hierdie woorde van Jesus?  Bid vir mekaar.

FAMILIE-LUISTER

RUS

 • Vertel mekaar wat die afgelope 24 uur in julle familie gebeur het. Bid dan saam.  Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte en bid vir verandering.

HOOR

 • Storietyd! Koop Ben Clanton se “It came in the mail” op Kindle (ongeveer R60).  Jy kan dit direk van jou Kindle Desktop app op jou rekenaar op die skerm gooi.  Die storielyn: Om gehoorsaam te wees aan Jesus se opdrag om mekaar lief te hê, moet ons eers ons eie identiteit verstaan:  ons is kinders van God vir wie God lief is. Wanneer ons God se liefde ken, loop ons oor daarvan.  Die Gees help ons om hierdie liefde te deel.  Die posbus in hierdie storie laat ‘n mens dink aan die Gees en hierdie idee van liefde.  Liam is oorweldig deur die gawes wat die posbus vir hom stuur.  Wanneer hy die oorvloed van gawes besef, soek hy die posbus se hulp om dit ook met ander te deel.  Hierdie storie herinner ons dat ons nie God se liefde vir onsself kan hou nie, maar geroep is om dit met mense naby en ver te deel. Hier is pragtige hulpmiddels en idees gebaseer op Judas wat vir Jesus die vraag vra. Een van die aktiwiteite praat oor openbaring.  Ons dink dikwels dat openbaring is om die hele prentjie te verstaan, maar soms is dit om ‘n stukkie te sien.  Met hierdie aktiwiteit word verskillend prente een vir een openbaar.
 • Indien julle kinders groter is, kan julle die teks lees, Johannes 14:15-31, van die detail met hulle deel in die deel by Luister na ander en die tye hierbo en in gesprek tree daaroor.

LEEF

 • Hoe kan julle sorg dat julle al hoe meer in liefde Jesus se woorde uitleef?

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.