Skip to main content

Kleingroepmateriaal: Numeri 21 – God bring verlossing vir dié wat op Hom vertrou

PERSOONLIKE LUISTER

Rus: Fokus jou gedagtes elke dag op God deur die Aäronitiese seën in Num. 6:24-27 te oordink en vir jouself toe te eien.

Hoor:  Lees hierdie week Numeri 30-34 in jou stiltetyd aan die hand van die bydraes by www.bybelskool.com/numeri.  Wat doen die verhale aan jou?  Watter boodskap het dit vir jou?  Spreek dit tot ’n spesifieke situasie?  Fokus op insigte, ingewings, gewaarwordings, prentjies wat by jou opkom.  Vra jouself af, of dit jou troos, seën of ontsteld laat. Dink na oor wat God daardeur vir jou wil sê.

Leef:  Bid om helderheid, oortuiging en vrede.  Skryf jou gedagtes in jou joernaal, sodat jy oor tyd kan agterkom hoe die Here besig is om jou te begelei rondom herhalende insigte en ingewings. Wees gehoorsaam aan die lig wat jy ontvang.  Gaan leef dit!

SAAM-LUISTER

Ingenooi deur God: Vertel vir mekaar wat tans in jul lewens aangaan op julle reis met God.

Ingaan in God se tyd: Laat iemand Numeri 6:24-27 biddend voorlees.  Gee tyd vir stilgebed.  Eien dié seën van die Here vir julle toe.

Luister na God se Woord: 

Die pas begin versnel met die trek langs die Dooie See op aan die oostekant van die Jordaan.  Die eerste oorwinning wat die tweede generasie van Israel behaal, is teen die Kanaäniete van koning Arad wie se stede hulle met die banvloek tref – Numeri 21:1-3.  Dit word opgevolg deur nog ‘n tranedal van verset oor kos en water wat die skrywer met ‘n perfekte idioom weergee: “die siel van die Israeliete het kort geraak.”  Die Here se oordeel van giftige slange word opgevolg met die verlossing van die koperslang vir dié wat op Hom vertrou, iets wat in die NT deur Johannes (Joh. 3), Paulus (1 Kor. 10) en Judas (4-5) in hulle boodskappe ingetrek word – Numeri 21:4-9.  Uiteindelik kry die Israeliete wel water waarvan hulle die herinnering met ‘n besondere lied verewig – Numeri 21:10-20.  Die eerste grondgebied wat hulle nie net inneem nie, maar bewoon, is dié van die Amoriete van koning Sihon en die Refaïete van koning Og wat ook met ‘n lied verewig is – Numeri 21:21-35.

Lees Numeri 21:1-9.  Gee kans dat elkeen rustig op hul eie oor die teks reflekteer: wat staan vir jou uit, wat raak jou?

Luister na mekaar:  Vertel vir mekaar wat julle gehoor het in die teks.

Luister na ander en die tye:

Let op hoe Israel se tweede generasie hulle in Num. 21:1-3 wend tot gebed en die voorskrifte wat die Here hulle oor geloftes gegee het, en waaraan sy seën verbind is (Num. 6). Wat is die verskil tussen gebed en kla?  Watter rol speel geloftes?  Wat sê dit vir ons vandag?

Die blydskap oor die oorwinning was van korte duur.  Die reis het uiteraard ook van die tweede generasie ‘n hoë tol geëis.  In die oorspronklike Hebreeus word hulle ongeduld beskryf met die idioom: “die siel van die Israeliete het kort geraak”.  In plaas daarvan om egter soos met die bedreiging van koning Arad van die Kanaäniete tot die Here te bid, vaar hulle uit teen Moses en die Here oor hulle omstandighede.  Wat sê dit van ons eie ongeduld met swaarkry? Hoe kan ons keer dat “ons siele nie kort raak nie”?

Die Here se reaksie om giftige slange onder hulle in te stuur, word genadiglik begroet met skuldbelydenis deur die volk – teenoor die Here sowel as teenoor Moses! – en voorbidding deur Moses wat op bevel van die Here ‘n koperslang maak met die belofte: “Elkeen wat gepik is en daarheen opkyk, sal lewe.”  Die slang het die vloek voorgestel wat hulle getref het.  Deur die slang “op te lig” teen die paal is die vloek weggeneem, sodat, wanneer hulle daarheen gekyk het, ‘n teken van geloof en vertroue, hulle genees sou word.  Wat sê dit van God se bereidheid om te vergewe?  En van die mense wat gekyk het … en dié wat juis nie gekyk het nie?

Luister weer na God se Woord: 

In die NT gebruik Jesus in sy gesprek met Nikodemus die koperslang as ‘n OT skadubeeld van die verlossing wat Hy bring en koppel daaraan die bekende uitspraak van Joh. 3:16.  Soos Moses die koperslang in die woestyn op ‘n paal opgelig het en dit genesing van die dodelike gif van die slange in die woestyn gebring het, sê Jesus vir Nikodemus, só bring Hy verlossing deur sy dood aan die kruis: “sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe kan hê.  God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.” (Joh. 3:14-16).

Geloof in Jesus Christus lei egter altyd tot gehoorsaamheid aan sy wil vir die lewe.  Daarsonder is geloof dood en nutteloos en kom mense onder sy oordeel.  Daarom moet ons ook vers 18 by lees: “Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie.” (Joh. 3:18).  Wat sê dié twee kante van Jesus se betekenis vir ons – die verlossing en die veroordeling?

Fokus op wat God nou doen:  Wat, dink julle, sê God vandag vir julle?  Wat, dink julle, sê God vir ons gemeente?  Wat wil julle met julle saamneem uit julle nadenke oor die Skrif?

Antwoord met ons lewe:  Bid saam.  Reageer op wat julle uit die Woord gehoor het.  Bid ook vir mekaar.  Dink veral aan die goed wat julle heel aan die begin met mekaar gedeel het.

FAMILIE-LEWE

Rus:  Laat iemand bid en vir die Here vra om julle harte en gedagtes tot rus te bring in die seën wat Hy vir ons gee (Num. 6:24-27).

Hoor:  Lees Numeri 21:1-9.  Wat sê die gedeelte vir ons van die verskil tussen bid en kla?  Wat sê die gedeelte vir ons van God se vergifnis?

Leef:  Lees ook Johannes 3:14-18.  Wat leer die gedeelte ons van geloof en gehoorsaamheid?

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.