Kleingroepmateriaal: Leef Vrygewig – 7 November 2010

Rus

  • Vertel vir mekaar van ‘n keer wat iemand hulleself op ‘n besondere manier met jou gedeel het.  Wat het gebeur?  Hoe het dit jou laat voel?
  • Sing Lied 284 – of laat iemand dit as ‘n gebed voorlees.

 Hoor

Lees Filippense 2:1-11

(Kyk na die Ou Vertaling, waarin vers 7 sê Jesus het homself ontledig.)

Wat in die teks tref jou, roer jou hart, of verontrus jou?  Gesels saam oor wat julle opval en aanspreek in die lees van die teks.

Bespreek:

  • Wat beteken self-ontlediging in navolging van Christus? webvertel kleur
  • Hoe lyk self-ontlediging prakties?
  • Gesels oor die kwesbaarheid en koste (offer) van self-ontlediging.  Vra God dit werklik van ons?  Hoe ver moet ons gaan, of is daar ‘n lyn?

“Ons gestuurdheid is meer as net die nabootsing van God se beweging na die wêreld deur Jesus (die imitatio Christi) – dit is in wese die deelname aan sy voortgaande werk in ons wêreld as die Opgestane Christus wat regeer oor die heelal (die participatio Christi).  Gelowiges getuig dus nie namens God nie, maar saam met God.” – Frederick Marais

  • Bespreek die stelling.  Hoe beïnvloed dit ons verstaan van self-onteldiging?

 Leef

Wat het vir julle oopgegaan tydens jul gesprek?  Wat vra God nou van julle?  Deel dit met mekaar.

 

     

Trackback from your site.

Leave a comment