Josef: Van slaaf tot onderkoning – Genesis 37-50 (27 Jan – 2 Feb)

Josef: Van slaaf tot onderkoning – Genesis 37-50

Die Storie vertel vir ons die verhaal van Josef in agt episodes:

 1. Afguns vier die botoon toe Josef se broers hom verkoop aan Ismaelitiese handelaars as gevolg van sy aanstellerigheid oor sy drome.
 2. Josef toon karakter toe die vrou van Potifar Josef probeer verlei. Toe hy weier, mislei sy vir Potifar en laat Josef in die tronk beland.
 3. God bly getrou toe die tronkbewaarder hom as toesighouer aanstel oor die tronk.
 4. God gee wysheid vir Josef om farao se drome uit te lê wat daartoe lei dat farao hom as onderkoning aanstel oor die hele Egipte.
 5. Josef toets sy broers met die uitdaging om Benjamin die volgende keer saam te bring ná hulle kos in Egipte kom soek weens die droogte.
 6. Josef vergewe sy broers toe hulle Benjamin die volgende keer saambring met die belydenis dat dit eintlik God is wat dit bewerk het.
 7. Jakob word met sy seuns verenig in Egipte en verkry só ’n blyplek vir die groterwordende nasie waarop die boek Eksodus verder sal uitbrei.
 8. Josef versoen homself met sy broers toe hulle bang is vir die moontlike wraak van Josef na Jakob se dood en leef verder en sterf uiteindelik in vrede in Egipte.

Kleingroep byeenkoms

Gebruik die RUS, LUISTER, LEEF metodiek wat julle al goed ken.  Hier is ’n paar besprekingsvrae om met die luister te help (julle kan ook die besprekingsvrae agter in die boek DIE STORIE gebruik):

Vertel vir mekaar wat julle in die agt episodes van Josef se lewe raaksien:

 1. van hoe mense met mekaar werk?
 2. van die rol wat omstandighede, geleenthede, gebeure en so meer speel?
 3. van hoe God betrokke is in die lewe van sy mense binne hulle omstandighede?

Hoe raak dié perspektiewe jou eie persoonlike lewe en wêreld?

     

Trackback from your site.

Leave a comment