Johannes 10 – Erediens: Ek is die Goeie Herder – 15 Mei 2011

GOD NOOI ONS UIT EN ONS KOM TOT RUS

Verwelkoming

Toetrede

Lied 163 (sit)

Votum

Liturg:           Die Here is my herder,

ek kom niks kort nie.

Gemeente:     Ons glo in die goedheid van God.

Ons glo God voorsien alles wat vir ons goed is.

Liturg:           Hy laat my rus

in groen weivelde.

Gemeente:     Ons glo dat Jesus Christus die Goeie Herder is.

Ons vind rus in Jesus se lewe

en in sy liefde wat aan ons bedien word.

Ons voedsel is om Hom te gehoorsaam.

Liturg:           Hy bring my by waters

waar daar vrede is.

Gemeente:     Ons glo dat die Heilige Gees vrede bring.

Ons les ons dors in die vergifnis van ons sondes.

Liturg:           Hy gee my nuwe krag.

Gemeente:     Ons lewe word van dag tot dag deur Christus

in gemeenskap met die Gees aan die Vader gewy.

In Hom het ons die ewige lewe.

Seëngroet

Lofsang

Lied 417  (staan)

Ps 23  Spies beryming vv 1-2 (sit)

Gebed

 GOD PRAAT MET ONS EN ONS LUISTER

Skriflesing

Johannes 10:1-15

Kindertyd

Verwelkoming & verjaarsdae

Herinner Pinkster

Ø Video: Sakkie Verdwaal

Teks gelees, Jesus roep

Soms weg van Jesus –

stout is – maar bly altyd Jesus kind,

hy jou roep, jy behoort aan hom.

Preek

Woensdag munisipale verkiesing –

tyd voor verkiesing altyd effens plofbaar,

opbloei protes-optredes (bv dienslewering),

elke party probeer bewys is regte een land regeer –

gewoonlik strategie deur wys hoe ander NIE reg is.

 

Week voorberei,

kon net nie wegkom –

glo my, het probeer! –

hoe relevant hierdie teks dan juis hierdie week.

 

Dink almal ken teks –

Jesus:  Ek is goeie herder.

Hoor teen agtergrond Ps. 23,

versorging.

 

Maar as teks regtig gaan lees,

kom agter ken eintlik nie,

verstaan nog minder.

 

Teks nie lees agtergrond Ps. 23,

eerder agtergrond Joh. 8 & 9,

van wat vorentoe gaan gebeur tydens Paasfees,

van v 22:

“dit was die tyd van die fees van die tempelwyding in Jerusalem”.

 

Fees van tempelwyding (Hannuka),

vier Makkabese oorwinning oor Siriërs,

wat tempel in Jerusalem vir drie jaar ontheilig het

deur beeld van Baal te bou op brandofferaltaar.

 

Judas Makkabeus het Siriërs uit tempel verdryf,

nuwe altaar gebou,

tempel her-toegewy aan God.

 

Fees van tempelwyding jaarlikse gevier

as her-toewyding van altaar en tempel.

 

By hierdie geleentheid Eseg. 34 gelees

(gerus hele teks lees).

In teks sê God gaan optree teen herders.

 

Herderskap hele OT –

eintlik hele ONO –

gelykgestel leierskap:

Word na aartsvaders, Moses, Dawid,

as herders verwys.

 

Eseg. 34 klag teen herders,

leiers van volk:

sorg net vir self

Eseg. 34:4:

 • het nie swakkes gehelp nie
 • het nie siekes gedokter nie
 • nie wonde van dié wat seergekry het, versorg nie,
 • nie dié wat verdwaal het, teruggebring nie
 • was harde en wrede regeerders

 

Kleinvee het prooi van al wat wilde dier is geword.

Sê God sal herders straf,

sal self herder wees.

 

Nou kom in Johannes…

 

Joh. 8,

vrou owerspel betrap.

Leiers wil straf – doodmaak.

Jesus direkte konflik leiers,

daag hul toepassing van wet – dus leierskap – uit.

Stry met hulle oor reg om leiers te wees

(hele gesprek wie Vader is,

hul navolging van Abraham).

 

Joh. 9 man blind gebore,

Jesus genees.

Maar verhaal genesing 5 verse –

res (daar’s 41 verse!)

konflik tussen leiers –

wie se skuld hierdie man in eerste plek blind was?

Wie is Jesus om hom te genees?

 

Vraag:  Wie is eintlik hier in beheer.

 

Jesus beskuldig leiers vandag van geestelike blindheid.

 

En DAN,

dan sê Jesus alles in Joh. 10 van self sê.

 

Nou kan mos hoor,

wanneer Jesus hierdie omstandighede sê

“Ek is goeie herder”,

dan nie besig vir skape te sê gaan versorg,

is veilig by my –

(hoewel geïmpliseer).

 

Praat nog ook oor diewe en huurlinge…

 

Jesus besig te sê

HY is eintlik leier,

nie Joodse leiers.

Dan kontrasteer eie leierskap dié van leiers van dag.

 

Eerstens 4 11:

Ek is die goeie herder.

Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.

 

Jesus eintlik paar dae voor dit reeds gewys,

in Joh. 8 & 9 lees.

 

Deur vergifnis vrou owerspel gevang,

genesing blinde man,

wys Jesus leiers se gebrek aan wysheid,

liefde

en barmhartigheid,

onderstreep hulle selfgerigtheid,

selfsug,

gevolglik gebrekkige leierskap.

 

Aan eenkant hulle mense gesagsposisies beklee,

wette toepas,

op dié manier gesag probeer afdwing.

 

In teenstelling daarmee Jesus leierskap

gekenmerk deur diensbaarheid.

 

Gee om vir mense soos goeie herder vir skape omgee –

hy het hulle lief.

Vergewe hulle,

herstel hul menswaardigheid,

genees hulle.

 

Goeie herder lê lewe af.

Nou kan mens nogal wonder hieroor –

as herder lewe aflê,

is skape nie dan éérs uitgelewer nie?

 

Tensy Jesus se sterwe natuurlik iets dóén –

iets tot stand bring.

Jesus se sterwe is nie ‘n herder wat doodgaan,

skape nou alleen.

(Sien Joernaalblad).

 

Jesus sterwe verander die skape se status.

Dit gee vir hulle lewe –

deur vooruit deur die hek na die altaar te gaan geoffer te word,

bevry skape van selfde altaar,

word skape ontvangers van offer.

 

MAAR sterwe doen ook iets aan die bose aanvallers –

hulle word geneutraliseer,

vernietig.

 

Jesus se doodmaak die bose dood

en verseker die lewe van sy skape.

 

Dit is die een daad van die herder

wat die huurlinge en diewe

heeltemal ontmagtig,

neutraliseer.

 

Dan sê Jesus:

v 14:

Ek is die goeie herder,

Ek ken my skape.

 

Elke nood

elke pyn

elke vrees

elke vreugde

van sy skape –

hy ken hulle.

 

Hierdie ken is nie maar net

kennisneem

of koue rasionele weet nie.

“Ken” onbeskryflik intiem,

soos wat verhouding tussen God en Seun is.

 

Hierdie “ken” wil dat ons intiem met hom saamleef,

hom ken,

in gemeenskap met hom leef.

 

Gevolg hiervan,

gevolg van Jesus herderskap,

is dat ons lewe in oorvloed kan hê (v10).

 

Oorvloed hier ter sprake

natuurlik nie materiële oorvloed,

maar oorvloed van verhouding Herder,

oorvloed van lewe ontvang deur sy sterwe,

van leef in intieme verhouding met hom.

Wanneer Jesus self as goeie herder aan volgelinge bekend stel,

lewe in oorvloed gee,

beteken dit dat hy ‘n nuwe gemeenskap tot stand bring.

 

Sy volgelinge staan voortaan in nuwe verhouding met hom

as hulle leier.

 

Dit wat hulle by Jesus leer,

sáám met hom beleef,

van om ontvang,

by hom sien gebeur,

bring hulle nader aan hom.

 

En in die proses vorm Jesus hierdie nuwe gemeenskap.

Sy diensbaarheid

en versorging

en omgee

vloei oor na meer en meer mense.

 

Wanneer ons verhouding met die Goeie Herder

onderliggend

en bepalend is

vir al die ander verhoudings in ons lewe,

kan ons nie anders

as om in ‘n stukkende wêreld

vir mekaar

en ons medemens

om te gee

en om medeverantwoordelikheid te aanvaar nie!

 

Dan kan ons nie anders

as om inklusiewe gemeenskap te wees

wat met waardes van herder leef –

mense innooi,

t.s.v. sondes,

omgee,

versorg,

dien.

 

Daarom so belangrik kennis neem werk bedieningsraad doen –

omdat hulle ons juis hierin lei,

in konkrete gestalte gee

aan hierdie gemeenskap Jesus kom skep.

(Kyk almanak).

 

Hier in Paastyd

word ons weer bewus gemaak van –

en uitgedaag tot! –

‘n ander soort leierskap

en ‘n ander soort oorvloed:

leiers wie se oorvloed nie gekenmerk word deur

grypsug

en selfgerigtheid nie,

maar deur oorvloed

wat juis uitmond

in ‘n leegmaak van jouself

ter wille van ander,

‘n oorvloed wat bestaan uit

omgee

en diensbaarheid.

 

My gebed

is dat ons gemeente

‘n gemeenskap sal wees

gekenmerk deur die Goeie Herder se leierskap.

En dat elkeen van ons

hierdie waardes sal uitleef,

dat ons almal met wie ons te doen het,

sal dien –

onselfsugtig,

sonder om vir onsself eer of mag of finansiële gewin in te palm,

maar omdat ons omgee,

omdat ons skape is van die Goeie Herder.

GOD STUUR ONS OM TE LEEF

Gebed

Gebed vir verkiesing – Martin Oosthuizen

Lied 282:1, 4, 6     (sit)

Kerkraadsvoorstelling

Gebed: Lied 304:2-3

Afkondigings

Dankoffer

Slotlied

Lied 577:1, 2, 5                          (staan)

Seën

Liturg:           Die Here sal julle seën

en julle beskerm.

Gemeente:     U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly;

Liturg:           Die Here sal tot julle redding verskyn

en julle genadig wees;

Gemeente:     en ek sal tuis wees in die huis van die Here

tot in lengte van dae.

Liturg:           die Here sal julle gebede verhoor

en aan julle vrede gee!

Gemeente:     Lied 313

     

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dit was Rethie van Niekerk se preek. Sy het in die preek verwys na die Hebreeuse woorde.

  Die eerste reël (seën) het drie woorde, dan vyf woorde, dan sewe woorde.  15, 20, 25 konsonante (onthou ʾ is ook ‘n konsonant).  11, 13, 16 lettergrepe (ek het weer getel, en dit is die korrekte aantal).

  24 yĕbārekkā yĕhwâh wĕyišmĕrekā
  25 yāʾēr yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wîyḥunekā
  26 yiśāʾ yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wĕyāśēm lĕkā šālôwm

  Hoop dit maak sin.

 • Avatar

  Annemarie vn Zyl

  |

  NUM 6; GOD SE SEEN, Goeiemore
  Ek het vanoggend hierdie Bybelstudie gedoen en dit was wonderlik. Die deel DIE TEKS verstaan ek egter glad nie. ek kry die aantal woorde reg maar glad nie die konsonante en lettergrepe nie. Ek verstaan ook nie die doel van hierdie deel nie, tensy jy wil bewys dat dit menslik amper onmoontlik is om die seen so te skryf, met die spesifieke aantal konsonante en lettergrepe sonder God se ingryping.. ek sal dit waardeer as iemand die deel in kort vir my verduidelik Baie dankie Annemarie van zyl.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Corrie! Mooi jaar vir jou.

 • Avatar

  Corrie

  |

  Ds. Chris, soos altyd ń opbeurende en positiewe bydra deur U, vir die toepassing deur die kinders van God. Selfs hulle wat Hom nog nie as hul Saligmaker en Verlosser aangeneem het nie, sal baat by diė insetsel. Ek vra dat God se seën op U sal rus.

 • Avatar

  C Joubert

  |

  Inspirerende en besielende boodskappe

 • Avatar

  Sonja Lizemore

  |

  Beste Ds Chris.
  Net n GROOT DANKIE vir die liedere. Dit is baie spesiaal.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Carol, jy is reg, dit is ‘n kosbare insig! Ek het ook onlangs gepreek oor die inwonende Christus, as jy meer wil lees. Baie seën.

 • Avatar

  Carol

  |

  Baie dankie vir die eerste keer in my lewe besef ek nou wat my probleem is. Ek het nog nie vir JESUS in my ontdek nie dis geen wonder dat my verhouding met JESUS nêrens kom nie. Geen ontmoeting geen kennis of wysheid en GEEN GROEI.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Annelize – ons hou dienste in die kerkgebou (Louis Bothasingel 177, Somerstrand) om 09:00 Sondae tegelykertyd met ons Youtube erediens ook om 09:00. Ons het ook ‘n meer informele Youtube erediens – Pulse – wat van 11:00 af op ‘n Sondag beskikbaar is. Ter wille van die personeel se verlof sal ons DV van 27 Desember tot 24 Januarie nie fisiese eredienste in die kerk hê nie, net die Youtube erediens 09:00. Dié dienste word weer hervat van 31 Januarie af sowel as moontlik ‘n aanddiens om 18:30. As jy hier is, maak ‘n afspraak dat ons jou kan verwelkom. My sel is “nul agt twee 5749191”. Groete, Chris van Wyk.