Handelinge 2:14a, 22-32 – 20-26 April

Gee geleentheid dat elkeen iets deel wat gebeur het sedert julle laas by mekaar was.

RUS

Ons gaan in die Skrifgedeelte fokus op die betekenis van die opstanding van Jesus.  Raak stil en dink ná oor Jesus se opstanding.   Hoe voel jy daaroor?  2 minuut stilte.  Probeer jou inleef in sy ervaring toe Hy ná die stilte van die dood, die lewe weer ervaar het wat God Hom gegee het.  2 minute stilte.  Dink ná oor die betekenis van sy opstanding vir jou.  2 minute stilte.

Sê amen en gee geleentheid dat mense kan deel wat hulle ervaar het in hierdie tot-rus-kom tyd.

HOOR

1.  Lees Handelinge 2:14a, 22-32 (of tot 36).

2.  Deel met mekaar wat julle in dié gedeelte tref.

3.  Die mees wesenlike vraag vir die Christelike geloof is wie Jesus van Nasaret is.  Wie is Jesus vir jou?  Laat elkeen sy perspektief op Jesus deel.  Gee genoeg tyd daarvoor.

4.  Dit val op dat niemand met Petrus en die ander dissipels stry oor die feite van Jesus se opstanding nie.  Trouens, Petrus sê in vers 32: “God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan; daarvan is ons almal getuies.” Watter impak het dié insig in jou eie denke oor die opstanding van die Here Jesus Christus?  Hoe help dit jou met die kritiek wat baie op die opstanding van Jesus lewer?

5.  Petrus maak in vers 22-24 baie van die sigbaarheid van Jesus se bediening, kruisdood en opstanding.  Dit was vir almal sigbaar en ervaarbaar.  Hy doen egter ook moeite om God se hand daarin vir hulle uit te spel – iets waarop drieduisend Jode positief reageer, maar waarop die Joodse leiers uiteindelik negatief reageer.  Hoekom is die perspektief só belangrik?  Wat leer jy daardeur van die rol wat geloof speel in wie Jesus vir ons is?

6.  Van die sekondêre bronne vir die getuienis oor die opstanding is dié van Josephus – 37-100 n.C. – wat met sy Joodse Antikwiteite en Joodse Oorlog die Joodse geskiedenis opgeteken het.  Hy skrywe:

At this time there was a wise man called Jesus, and his conduct was good, and he was known to be virtuous.  Many people among the Jews and the other nations became his disciples.  Pilate condemned him to be crucified and to die.  But those who had become his disciples did not abandon his discipleship.  They reported that he had appeared to them three days after his crucifixion and that he was alive.  Accordingly, he was perhaps the Messiah, concerning whom the prophets have reported wonders and the tribe of the Christians, so named after him, has not disappeared to this day.”

Wat beteken dit vir jou geloof?

LEEF

Wat vra dié Skrifgedeelte van jou?  Bid vir mekaar.

Die Skrifgedeelte vir volgende week is Handelinge 2:36-41.

     

Trackback from your site.

Leave a comment