Jesaja 7 – Erediens: God vra geloofsmoed in krisisse – 6 Februarie 2011

Verwelkoming

Votum

Ps 112

Seëngroet

Lofsang

Ps 112
Led 280
Lied 516

Gebed

Kindertyd

Chileense myners – verlede jaar 33 myners
• pikdonker (demonstreer)
• 700m onder grond
• warm (30 grade, geen ventilasie)
• 17 dae (verduidelik),
• op ou end meer as 2 maande – verder terug as Kersfees

Hoe sou jy voel? (bang, alleen)

Een laat weet: is nie 33, is 34, God by hulle.
toe kon bereik, Bybels gestuur,
elke dag gebedstye

toe gered, T-hemde oor oorpakke.
Gevra vir T-hemde,
sê “Dankie Here”,
agter Ps 95:4:
4 Die dieptes van die aarde behoort aan Hom,
die kruine van die berge is Syne.

Partykeer moeilike goed gebeur –
dalk nie so erg.
Dan vra Here ons in hom glo.
Nou vertel van Paulus Silas in tronk, bly glo.

Preek

Jesaja 7:
Begin inleiding,
vertel wat gebeur het – ook uitkoms
1 In die tyd toe Agas,
seun van Jotam
en kleinseun van Ussia,
koning van Juda was,
het die Aramese koning Resin [aan die een kant]
en die Israelitiese koning Peka seun van Remalja [aan die ander kant]
‘n veldtog teen Jerusalem onderneem.
groot bedreiging!
Net ingeval jy dink dis waaroor storie gaan –
politieke bedreiging –
sê teks:

Die veldtog het egter op niks uitgeloop nie.
[so gaan nie oor bedreiging, oorlog –
ons weet reeds uitkoms,
so sê gaan eintlik oor spelers reaksie,
eintlik geloofskwessie.
Val ook sommer deur in huis,
ongeloof, vrees:]

2 Die berig dat die Arameërs reeds in die Israelitiese gebied
in Efraim
kamp opgeslaan het,
het vir Agas,
die koning uit die geslag van Dawid,
[m.a.w. koning deel van volk deur God versorg,
koning behoort te weet God verbond, sorg]

in Jerusalem bereik,
en hy en sy volk het baie bang geword.
Hulle het gebewe soos die bome in die bos bewe in die wind.
[oortreffende trap verduidelik – hoe groot vrees, ook hoe klein vertroue]

3 Die Here het toe vir Jesaja gesê:
Vat jou seun Sear-Jasub saam
[sal sien belangrik tekens teks.
OT name belangrike tekens –
selfde gewig ons vandag – of mense in Jesus tyd –
dink aan wonderwerke.
Sear-Jasub = ‘n oorblyfsel sal terugkeer –
reeds seun teenwoordigheid is God belofte, troos]

en gaan ontmoet vir Agas
op die pad na die Bleikveld toe
by die punt van die kanaal uit die boonste dam.
[Wonderlik:
God sien Agas vrees,
reik uit,
stuur profeet boodskap van troos,
God handel om Agas se geloof te versterk.
luister wonderlike boodskap vir bewende Agas:]

4 Sê vir hom:
Bedaar!
Bly kalm!
Moenie bang wees nie!
Moet jou nie ontstel oor hierdie twee stukke brandhout nie,
hulle rook net.
Moenie bang wees vir die dreigemente van Resin
en sy Arameërs
en van Peka
seun van Remalja nie.
5 Die Arameërs
en die Efraimiete onder leiding van die seun van Remalja
beplan jou ondergang.
6 Hulle het vir mekaar gesê:
Kom ons val Juda aan
en oorrompel hom.
Dan verdeel ons die land onder ons
en ons maak die seun van Tabeal koning van Juda.
7 Maar so sê Ek,
die Here jou God:
Dit sal nie plaasvind nie,
dit sal nie gebeur nie,
8 want dit is maar net Damaskus
wat die hoofstad van Aram is
en net Resin wat die koning van Damaskus is.
Efraim sal binne vyf en sestig jaar so verwoes word
dat hy geen volk meer sal wees nie,
9 want dit is maar net Samaria
wat die hoofstad van Efraim is
en net Peka seun van Remalja
wat koning van Samaria is.
[eenvoudig God sê:
geen bedreiging.
God sal sorg.
Is veilig
en dan woorde:]

Maar ook julle sal nie standhou
as julle nie in geloof standhou nie.
[letterlik:
Julle moenie vrees nie,
vertrou net.
Is kern God boodskap:
vertrou.
Moenie ander goed vertrou,
nie ander planne maak:
vertrou God.
Agas natuurlik nie besig te doen:
planne ooreenkoms Assirië,
gedink help teen Israel.
Soos muis kat vra te beskerm.

God gaan verder,
weet hoe bang,
hoe moeilik te vertrou
, ]
10 Verder het die Here gesê:
Jy moet ook nog vir Agas sê:
11 Vra van die Here jou God ‘n teken,
enigiets,
diep uit die doderyk
of uit die hoogtes daarbo.

12 Maar Agas het geantwoord:
“Ek sal niks vra nie,
ek sal die Here nie tart nie.”
[ons gevoel:
regte reaksie –
Hiskia teruggryp Deut. 6:16,
wil nie geduld Here op proef stel.
Baie vroom.

Maar eintlik teken ongeloof.
Wil nie teken vra,
want glo nie.
Teken sou impliseer hy vertrou God,
maar hy mos nou besig ander planne maak.
Nie teken nodig – hy’t ‘n plan
.]

13 Toe sê Jesaja:
“Luister, geslag van Dawid!
Is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei nie,
dat julle nou ook my God moet vermoei?
14 Die Here sal daarom self vir julle ‘n teken gee:
‘n Jong vrou sal swanger word
en ‘n seun in die wêreld bring
en sy sal hom Immanuel noem.
[Ons hoor natuurlik dadelik Jesus.
Maar teken sou nie in hierdie konteks sin maak as Jesus was –
is immers teken Agas & Jerusalem.
Dus iemand Agas geken,
in lewende lywe kon herinner aan God belofte.
Verskillende teorieë wie was –
kyk joernaalblad.

Immanuel ook nie net Jesus –
netnou gesê gewig name,
Here ook Juda Immanuel nie – joernaalblad.

Ons hierdie teks lees,
hoor jong vrou,
dink dadelik maagd –
maar woord hier kan jong vrou of maagd vertaal word.
So nb ons as Christene lees,
lees – met reg – as Jesus,
ook onthou hier vir Agas iemand baie spesifiek hy ken,
God vir hom,
in sy tyd,

konkrete teken gee.]
15 Hy sal net dikmelk
en heuning
hê om te eet
totdat hy weet om te verwerp wat verkeerd is
en te kies wat goed is.
16 Maar voordat die seuntjie weet om die verkeerde te verwerp
en die goeie te kies,
sal die lande van die twee konings vir wie jy bang is,
verwoes lê.

[maar in belofte,
ook oordeel,
omdat eie planne maak,
nie God vertrou,
gevolge van eie keuse
:]
17 “Wat jou,
jou volk
en jou familie betref,
die Here sal ‘n tyd oor julle laat kom
soos daar nie was
sedert die dae
toe Efraim van Juda af weggebreek het nie.
Dit sal gebeur deur die koning van Assirië.
[eie planne – produk ongeloof – boemerang]
18 “In dié tyd sal die Here fluit
vir die vlieë
ver langs die riviere van Egipte
en vir die bye in Assirië.
[dus Egiptenare & Assiriërs]
19 Hulle sal almal kom
en gaan sit in die steil klowe
en in die rotsskeure
en op al die doringbosse
en by al die drinkplekke.

20 “In dié tyd sal die Here julle kaalskeer,
die hare op julle koppe
en op julle liggame,
en ook julle baarde.
Hy sal dit doen met ‘n skeermes
wat oorkant die Eufraat gehuur is,
die koning van Assirië.
[maar dan,
selfs in die oordeel,
steeds die belofte:]

21 “In dié tyd sal iemand wat net ‘n jong koei
en twee ooie aan die lewe hou,
22 dikmelk hê om te eet
danksy die oorvloed melk wat hulle gee.
Dié wat in die land oorbly,
sal almal dikmelk en heuning eet.
23 “In dié tyd sal elke stuk grond
waar ‘n duisend waardevolle wingerdstokke gestaan het,
oortrek wees van dorings en dissels.
24 ‘n Mens sal daar net met ‘n pyl en boog kan kom,
omdat die hele land vol dorings en dissels sal wees.
25 Uit vrees vir die dorings en dissels
sal niemand meer êrens op die heuwels kan kom
wat voorheen met ‘n pik bewerk is nie.
Dit sal net ‘n plek wees waar ‘n mens beeste injaag
en wat deur kleinvee vertrap word.”

Moenie vrees nie,
vertrou net –

Dis boodskap van hele Jesaja.

Hff 1-12 roep leiers, inwoners Jerusalem,
op om hul hoop net op Here te plaas,
te weerhou koalisies ander nasies.
Groot vraag va hff 7, 8 & 9:
Gaan jy God vertrou,
of gaan jy jou hoop op iets anders plaas?

Met ook stelling,
as nie op God vertrou,
gaan nie bly staan.

Dan, natuurlik,
einde hf 8,
donker prentjie:
mense raadpleeg mediums & spiritualiste,
in stede van God.
Eindig bedruk en honger.

Dis ook boodskap God hierdie gemeente vanoggend:
moenie vrees nie – vertrou net.
Here oor en oor hierdie week bevestig.

Lewe nie eenvoudig,
maklik.
Soveel dinge verkeerd loop,
soveel seer,
onsekerheid,
bedreiging.

Voel maklik uitgelewer,
magteloos,
moedeloos.

Probleme kan so groot raak,
lewe insuig,
net daarop fokus,
alle energie verloor.
Nie uitkoms kan sien,
nie meer krag het alles te hanteer.

Dan sê Here:
moenie bang wees nie,
vertrou net.

Geloof – vertroue in God –
een ding jou hier deur gaan kry.
As jy nie aan God vashou nie,
kan jy nie bly staan nie.

“julle sal nie standhou as julle nie in geloof standhou nie”

Wat hierdie verse van ons vra,
wat van ons vra om stand te hou in geloof,
is op ou end vraag na God.
Vraag is:
wie is God?
Is God betroubaar?
Kan jy op God vertrou?

Wanneer jy finansiële krisis in gesig staar,
huweliksprobleme,
rebelse tieners,
familieprobleme dreig alles uit mekaar te laat spat,
wanneer jou besigheid in gevaar is,
wanneer jou gesondheid bedreig word…
is God betroubaar?
Kan jy op God vertrou?
Kan God jou hierdeur dra?
Kan hy oneindig meer doen as wat jy dink of droom?
Of moet jy eerder jou heil elders soek?

Teks baie dinge oor God.
Helder uitspel: God is betroubaar.
God is in beheer.
God maak planne,
God gryp in.

Maar vir my nogal uitstaan,
God kommunikeer.
God reik uit.

Sien sy volk se vrees,
neem eerste tree na hulle,
stuur boodskap,
gee verskeie tekens –
ontmoeting,
woord deur profeet,
Jesaja seun,
belofte Immanuel.

Nogal baie geworstel hierdie stuk –
ek tog geleer vra nie tekens.
Dink inderdaad soos Agas dat Here beproef met tekens.
(Ook Bybelskool baie hieroor gesels, ons selgroep.)

Maar lyk my probleem nie tekens per se,
maar mense motief tekens vra.
Kan teken van ongeloof wees –
dat God beproef, toets,
dat lui is,
nie bereid te soek, worstel,
maklike uitweg –
eintlik bygeloof.

Maar dit kan ook teken ongeloof wees om teken te weier.

Die toets, sê een teoloog,
is of ‘n mens bereid is om jouself bloot te stel aan God se toekoms
en jouself te onderwerp aan God se wil.

Tekens deur Bybel nb rol:
Jakob sal Here as God aanvaar
as die Here hom brood gee om te eet,
klere aan te trek,
in vrede Vader huis laat terugkeer
(Gen. 28).

Moses vra teken
om Israelite te oortuig
dat God agter Moses leierskap is –
en God gee twee wondertekens
(eks 4).

Jesus self tekens en wonders in bediening gebruik!

Selfs wanneer mense tekens vra omdat twyfel,
God reaksie kenmerkend geduldig:
Tomas tasbare tekens Jesus opstanding soek (Joh 20),
Gideon oor en oor tekens vra – en ontvang!

Jesus verwerp in Matt 12 mense versoek om teken,
omdat versoek teken toets was,
nie uiting geloof en vertroue God,
maar uitdrukking ongeloof.

En teken dan belowe,
teken Jona –
wat Jesus self is,
sterwe en opstanding.

Dis hoekom so voorreg vanoggend teks as Christene te lees –
omdat Immanuel vir ons nie net iemand Agas leeftyd is nie,
maar Jesus.

Jesus is DIE teken dat God na ons uitreik,
dat God vir ons sorg.

Jesus teken dat God voortdurend sorg,
oor eeue, millennia.
God was nog altyd by ons –
God sal altyd by ons wees.

Jesus laaste woorde volgelinge:
Ek is by julle
al die dae
tot die voleinding van die wêreld (Matt 28:20).

God natuurlik ook vir ons ander,
tasbare tekens gegee –
sakramente,
doop, Nagmaal,
ons herinner God hier,
God sorg,
God reik uit na ons.

Gesprek Diana Nkesika:
kan nogal vereenselwig Anglikane, as net nie so baie sakramente gehad!
Sy: Ha! Ons moet leer alles sakramenteel.

Gereformeerd, kan natuurlik nie so sê.
Maar besef ook krag haar woorde –
dat God deur alles met ons kan praat.

Maar dikwels horende doof en siende blind,
hoor nie God praat
sien nie tekens God teenwoordigheid.

Dalk sonde blind maak,
dikwels te besig – eenvoudig nie tyd kyk, luister,
so gefokus op omstandighede, blind staar teen probleem.

Storie Amerikaanse Inboorling – hang af waarvoor luister.

God is teenwoordig in ons lewens,
God is betroubaar
en God reik uit na ons.

Wat dit beteken,
is dat ons,
wanneer ons soos Agas voel,
nie in vrees sal verval nie,
maar sal wag op die Here.

Want God reik uit na ons –
ook na jou in jou omstandighede.

Hierdie wag nie passief,
agteroor sit,
oorgee aan omstandighede,
wag fisiese stem uit hemel oor.

Is aktiewe,
meelewende soek,
waarin hele wese werp.

Program TV: Weird Creatures with Nick Baker.
Baie gehou van Pink Pygmy Fairy Armadillo.

Hierdie week: sterneusmol.
Nie oë,
sterretjie op neus
meer as 25 000 sensoriese organe – kom sê senuweepunte.
kan ongelukkig nie syfers onthou,
omtrent 4 keer menslike hand.
Het nie oë,
beweeg hierdie ster geweldige spoed,
neem omgewing waar,
weet presies aangaan.

Vir my goeie beeld van wag op die Here –
soos sterneusmol hele tyd aan soek,
hele tyd besig omgewing verken,
heel tyd beweeg, voel God teenwoordigheid,
tekens God optrede.

Dit vra dat ten volle teenwoordig sal wees,
dat met oop verstand, wil, hart leef,
altyd gereed God te ontmoet.

Baie maniere dit doen,
soos mol kan wees selfs kleinste tekens God teenwoordigheid en sorg optel.
Een manier geestelike dissipline van daaglikse ondersoek.
Vereenvoudig Stop Kyk Luister:
Raak bewus God teenwoordigheid
Kyk terug oor dag – goed & sleg
luister God daarin vir jou sê.

Hierin joernaal natuurlik belangrik.
Biddend luister einde elke jaar terugkyk.
Here jou dikwels voorberei,
oor tyd leidrade gegee van wat kom,
gereed gemaak te hanteer.
Wanneer terug kyk na wat God oor jaar vir jou gesê,
sien patrone God werk.

Geloofsgemeenskap,
mense saam met jou na lewe kyk,
jou help verby eie omstandighede te kyk,
tekens van God se teenwoordigheid en sorg te identifiseer.

Daarom soveel klem op kleingroepe.
As nog nie aan een behoort – hierdie week nog Chris of Kerkkantoor kontak.
Mense nodig saam met jou deur krisisse in lewe gaan,
bid,
saam soek na God hand.

Soms vra wag en vertrou op Here ook dat goed doen,
dat in situasie waar is, optree.
Moeilik om in preek te sê –
spesifiek elke situasie
(weereens kleingroepe),
maar beteken sekere stappe doen,
kyk deure oopgaan.

Die lewe is moeilik.
Maar God is teenwoordig.
God sorg.
En God reik uit na ons.

Moenie bang wees nie,
vertrou net.
Amen

Gebed

dink situasie in lewe op oomblik oorweldigend voel.
Praat met God.
Jesus sê (Joh 16:33):
33 Dit sê Ek vir julle,
sodat julle vrede kan vind in My.
In die wêreld sal julle dit moeilik hê;
maar hou moed:
Ek het die wêreld klaar oorwin.”

Jes 7: Moenie bang wees nie,
vertrou net.

Dankoffer

Koor gebed – leer ons vertrou, Here

Lied 552

Seën

Deur die genade van ons Here Jesus Christus is God elke dag teenwoordig by ons
In sy liefde sorg God ons skepper elke dag vir ons
Deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees reik God elke dat uit na ons
Amen
Lied 228

     

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dit was Rethie van Niekerk se preek. Sy het in die preek verwys na die Hebreeuse woorde.

  Die eerste reël (seën) het drie woorde, dan vyf woorde, dan sewe woorde.  15, 20, 25 konsonante (onthou ʾ is ook ‘n konsonant).  11, 13, 16 lettergrepe (ek het weer getel, en dit is die korrekte aantal).

  24 yĕbārekkā yĕhwâh wĕyišmĕrekā
  25 yāʾēr yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wîyḥunekā
  26 yiśāʾ yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wĕyāśēm lĕkā šālôwm

  Hoop dit maak sin.

 • Avatar

  Annemarie vn Zyl

  |

  NUM 6; GOD SE SEEN, Goeiemore
  Ek het vanoggend hierdie Bybelstudie gedoen en dit was wonderlik. Die deel DIE TEKS verstaan ek egter glad nie. ek kry die aantal woorde reg maar glad nie die konsonante en lettergrepe nie. Ek verstaan ook nie die doel van hierdie deel nie, tensy jy wil bewys dat dit menslik amper onmoontlik is om die seen so te skryf, met die spesifieke aantal konsonante en lettergrepe sonder God se ingryping.. ek sal dit waardeer as iemand die deel in kort vir my verduidelik Baie dankie Annemarie van zyl.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Corrie! Mooi jaar vir jou.

 • Avatar

  Corrie

  |

  Ds. Chris, soos altyd ń opbeurende en positiewe bydra deur U, vir die toepassing deur die kinders van God. Selfs hulle wat Hom nog nie as hul Saligmaker en Verlosser aangeneem het nie, sal baat by diė insetsel. Ek vra dat God se seën op U sal rus.

 • Avatar

  C Joubert

  |

  Inspirerende en besielende boodskappe

 • Avatar

  Sonja Lizemore

  |

  Beste Ds Chris.
  Net n GROOT DANKIE vir die liedere. Dit is baie spesiaal.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Carol, jy is reg, dit is ‘n kosbare insig! Ek het ook onlangs gepreek oor die inwonende Christus, as jy meer wil lees. Baie seën.

 • Avatar

  Carol

  |

  Baie dankie vir die eerste keer in my lewe besef ek nou wat my probleem is. Ek het nog nie vir JESUS in my ontdek nie dis geen wonder dat my verhouding met JESUS nêrens kom nie. Geen ontmoeting geen kennis of wysheid en GEEN GROEI.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Annelize – ons hou dienste in die kerkgebou (Louis Bothasingel 177, Somerstrand) om 09:00 Sondae tegelykertyd met ons Youtube erediens ook om 09:00. Ons het ook ‘n meer informele Youtube erediens – Pulse – wat van 11:00 af op ‘n Sondag beskikbaar is. Ter wille van die personeel se verlof sal ons DV van 27 Desember tot 24 Januarie nie fisiese eredienste in die kerk hê nie, net die Youtube erediens 09:00. Dié dienste word weer hervat van 31 Januarie af sowel as moontlik ‘n aanddiens om 18:30. As jy hier is, maak ‘n afspraak dat ons jou kan verwelkom. My sel is “nul agt twee 5749191”. Groete, Chris van Wyk.