Jesaja 61 – Erediens: God maak ons ‘n blye boodskap – 27 Maart 2010

Votum

Wys video – Jesaja61withnarrator (+klank)

Seëngroet

Lofsang

• Vonkk 80 Ek is bly [ORREL] (staan)
• Flam 6 Heer Jesus, My Redder [BAND] (sit)
• Flam 108 Sonstraal [BAND] (sit)

Gebed

Skriflesing

Jesaja 61

Lukas 4:16-21

Kindertyd

Watter seisoen begin nou? (Herfs)
Wat gebeur bome? (Verloor blare)
Nie almal – immergroen.
Gaan vertel waarom bome blare verloor:
[storie]

Een dag,
lank lank gelede,
was baie koud – winter op pad.

Al voëls vlieg na suide, waar warmer,
te wag vir lente.

Een klein voëltjie vlerkie gebreek,
kan nie lekker vlieg.
Weet nie wat te doen.
Kyk oral rond,
sien of plek is waar kan warm bly.
Sien groot woud, bome.
“Dalk sal die bome my warm hou in die winter” vir self gesê.

So gaan na rand van woud,
hop en vlieg effentjies met een heel vlerk.
Eerste boom,
pragtige silwer berk.

“Pragtige berk, sal jy my toelaat om in jou warm takke te leef totdat lente kom?”

“Liewe aarde” antwoord berk, “wat ‘n ding om te vra!
Ek moet na my eie blare omsien in die winter,
dis genoeg vir my om te doen,
kan nie nog na jou ook kyk nie!
Gaan weg!”

Voëltjie hop tot volgende boom,
reuse, ou akkerboom.

“Liewe reuse akkerboom, sal jy my in jou warm takke laat woon tot die lente kom?”

“Liewe aarde” antwoord eik, “wat ‘n ding om te vra!
As jy heel winter in my takke woon,
sal jy al my akkers opeet!
Gaan weg!”

So klein voëltjie hop maar verder
tot by wilger langs stroompie kom.

“Liewe wilgerboom, sal jy my tussen jou warm takke laat woon totdat lente kom?”

“Nee, beslis nie!
Ek praat nie met vreemdelinge nie.
Gaan weg!”

Arme voëltjie weet nie meer waar te gaan,
hop tot by denneboom.

Denneboom sien voëltjie sukkel,
vra: “Waarheen is jy op pad, klein voëltjie?”

“Weet nie.
Bome wil nie dat ek tussen hulle takke woon,
vlerk gebreek,
kan nie vlieg.”

“Jy kan tussen my takke woon.
Dit is die warmste plek wat daar is!”

“maar kan ek die hele winter bly.”

“Ja sal lekker wees as jy by my bly.”

Sparboom was langs akkerboom,
sien voëltjie hop,
sê: my takke nie so warm,
Maar kan wind weghou,
want groot en sterk.”

So voëltjie in takke van akkerboom gaan sit,
terwyl sparboom wind weghou.
Toe besembos dit sien,
sê sal sorg dat voëltjie heel winterkos het,
kan haar bessies eet –
baie goed vir voëltjies.

Voëltjie was lekker warm en veilig,
met genoeg om te eet.

Ander bome op rand van woud gesê:
“Ek sal nie na ‘n vreemde voëltjie kyk nie!”
“Ek sal nie my akkers weggee nie!”
“Ek sal nie met vreemdelinge praat nie!”

Al drie het lank en trots gestaan.

Daardie nag kom Noordewind in die woud speel.
Blare geplaas met yskoue asem.
Elke blaar geraak, het op grond geval.

Wou elke blaar in woud blaas,
want hy het baie gehou van bome sonder blare!

Maar sy pa,
die Woudkoning,
het hom gestop.
“Die bome wat die voëltjie gehelp het,
mag hulle blare hou.”

Daarom het die Noordewind hulle uitgelos,
sodat hulle die hele winter lank hulle blare gehou het.
En vandag nog kan hulle elke winter hul blare hou.

Teks gelees, sê ons bome van Redding.
Gaan verduidelik wat beteken – luister.
Terwyl luister:
boom,
groen papier, skeur, plak blare
(gom deel)
prentjie: voëltjie in nes, eekhoring
Gee iets te doen, omdat weet kan luister & teken/plak

Video

 Practice Compassion – Narayan Krishnan_ a companion to the forgotten

Preek

Watter soort boom is jy?

Ek peperboom –
uitheems
karaktervol
geur aan lewe.

Lynette (Didage) Immergroen Ouerskap:
• Palmboom
• Roosboom
• Sierboom
• Denneboom

Ek nie gedoen,
vinnig verstaan –
as kursus doen, baie meer insig:

Van palmbome sê mense:
• jy is lewe van partytjie
• niks kry jou onder
• adrenalien-junky
• kan woestynsand aan arabier verkoop
• dink nie voordoen

Roosboom:
Mense sê:
• jy’s control freak
• vat nie “nee” vir antwoord
• is go-getter
• as jy dit nie kan doen, kan niemand nie
• draai nie doekies om
• rus nooit

Sierboom:
• gee vir jou die werk wanneer rég gedoen wil hê
• jy’s baie ernstig
• fokus op negatiewe
• georganiseerd
Denneboom:
• stabiel
• dra nie hart op mou
• liewer bang jan as dooie jan
• wat sien is wat kry

Teks:
ons is Bome van Redding.
(Dalk ander bome ook, maar)
God maak ons bome van redding.
HY plant ons –
om sy roem te vermeerder.

Paar weke terug ook hieroor gepraat:
hoekom hier,
wat doel op aarde –
God roem vermeerder.
Gaan oor God,
gaan nie oor boompie hier op aarde.

Ons is gered,
behoort aan God,
Gees van die Here is op ons –
elkeen gesalf met Gees.

Ons ongelukkig gawe van Gees –
Geesvervulling –
geprivatiseer.
Dink salwing van Gees
vir private doeleindes:
gebed
sing.

Deel van geesvervulde lewe.
Maar soveel meer as dit!

Dis hoekom NB dat onthou Jesus hierdie teks lees –
Jesus verstaan van roeping.

Jesus lees nie presies soos staan –
amper asof nog méér prakties,
meer konkreet lees.

Ons geneig evangelie vergeestelik:
goeie nuus armes –
nie mense fisies arm, ons almal.
Gevangenes – nie fisies tronk,
elkeen geestelik gevange.
ens.

Maar evangelie nie ideologie
Evangelie is “goeie nuus” –
goeie nuus van herstel
goeie nuus van genesing.

Jesaja: tyd waarop God genade betoon.
Jesus: genadejaar.
Jaar almal slawe skuld, vrygestel
Skuld afgeskryf.

Sien Jesus bediening,
letterlik verstaan:
blindes gesond gemaak,
mense van siektes genees,
uitgeworpenes verwelkom.

Nou interessante ding van God –
nie verstaan,
nie logies klink,
maar God gebruik mense!

God salf ons met Gees,
gee roeping –
sluit ons in by vestiging van koninkryk op aarde.

God laat nie arme van ashoop opstaan
deur bonatuurlik straal krag nie.

Kies anders te doen –
om Gees op ons uit te stort,
sodat ons hand kan uitsteek
armes kan ophelp.

Kanadese predikant, Mark Buchanan,
skryf kerk se bediening is
messy, costly, dirty.
Morsig, duur, vuil.

Vertel hoe saam met past Jim Cymbala van Brooklyn Tabernacle geëet het.
Tydens ete vra Jim vir Mark:
Weet jy wat nommer een sonde kerk in Amerika is?

Retoriese vraag,
Jim aangegaan antwoord:
is nie plaag internet pornografie.
is nie egskeidingsyfers wat net so hoog onder Christene as wêreld.

Wat is grootste sonde van kerk?
(Wat dink jy?)

Jim:
Nommer een sonde
kerk in Amerika
dat leiers
nie op knieë is,
uitroep tot God:
Bring vir ons dwelm-verslaafdes
bring vir ons prostitute
bring vir ons haweloses
bring vir ons bendeleiers
bring vir ons mense MIV-positief
bring vir ons mense wat niemand anders wil hê,
mense wat net u kan genees
en laat ons hulle liefhê
in u naam
totdat hulle heel is.

Wat sou gebeur ons,
wat sê dat hawe is,
begin bid:
Here,
stuur ons mense wat niemand anders wil hê,
mense wat U alleen kan heelmaak
en laat ons hulle in u Naam liefhê
totdat hulle heel is?

Sonde van kerk,
nie profetiese roeping ernstig opneem.

Jesaja 63,
skrikwekkende beeld,
God aankom,
klere rooi,
mense vertrap:
v3: niemand van die volke het my bygestaan nie.
v5:
Ek het rondgekyk,
maar daar was niemand om te help nie,
Ek was ontsteld toe niemand My bystaan nie.
Ek het self opgetree,
my woede het My bygestaan.

Storie vertel van vrou inkopiesentrum gegaan,
wandel by nuwe winkel in.
Sien Jesus agter toonbank.

Vra: Is u Jesus?
Ja
Werk u hier?
Nee, besit winkel.
O, wat verkoop?

Omtrent enigiets.
Kyk rond,
kyk wat wil hê,
maak lysie,
kom terug –
ek sal kyk wat vir jou kan doen.

Vrou stap tussen rakke,
sien wonderlikste goed:
vrede op aarde
niemand meer honger of arm,
vrede in families
geen dwelms
geen mensehandel
skoon lug.
Sy skryf naarstigtelik alles neer.

Teen tyd terug by toonbank,
lang lys.

Jesus kyk lys,
glimlag
“geen probleem”,
buk agter toonbank,
grawe bietjie rond,
gee klomp pakkies.

Wat die? wil vrou weet.

Pakkies saad, Jesus antwoord.
Hierdie saadwinkel.
Jy kom,
sien wat nodig het,
ek gee saad.
Jy plant,
versorg,
ek laat groei,
wêreld pluk vrug.

O, vrou gesê
en winkel verlaat sonder enigiets saam te vat.

Storie natuurlik nie heeltemal akkuraat –
God gee nie vir ons saad en sê: daar gaan jy.

God werk –
God laat groei, laat vrugte dra.

Maar God kies ons in te sluit in sy werk,
ons te gebruik.

Ons gesalf
blye boodskap te bring aan mense in nood,
gestuur die wat moedeloos is, op te beur
vrylating vir gevangenes aan te kondig.
Boom van redding gemaak,
sy roem te vermeerder.

Beteken nie ons almal alles doen.
Jy weet waar God jou geplant,
wat jou passie.
Dááraan kan iets doen,
daardie situasie boom van redding wees:
• Ondersteun Japan rampfonds
• Help mense van Chesire aanry kerk toe
• doen hare
• besoek siekes
• voorskool vistarus
• klere & produkte CMR
• Uitstappies kinders MTR Smit
• Barcelona Voedingskema
• Bosslapers sop
• ID’s
• Families ondersteun.
• ens

Wat nié kan doen nie,
is niks,
want God ons gesalf,
Bome van Redding gemaak,
om sy roem te vermeerder.

Wangari Maathai grootgeword Kenya.
Land toe onder bome.

Studeer VSA,
terugkeer Keny,
geskok land warm, droog, leeg –
bome so lief gehad as kind,
afgekap.

Begin in eie agterplaas,
plant bome.
Moedig ander vroue aan bome te plant.

Begin Green Belt Movement.
Sedertdien meer as 30 miljoen bome geplant,
2004 Nobelprys vrede ontvang.

“Die Gees van die Here
is op My
omdat Hy My gesalf het
om die evangelie
aan armes
te verkondig.
Hy het My gestuur
om vrylating
vir gevangenes
uit te roep
en herstel van gesig
vir blindes,
om onderdruktes
in vryheid uit te stuur,
om die genadejaar van die Here
aan te kondig.”

Hoe is jy ‘n boom van redding?

Gebed

Dankoffers

Musiek: Gekruisigde Hande – Louis Brittz

Slotlied

Flam 113 Here Jesus, U skyn oor almal [band] (staan)

Seën

Wys video – Jesaja61withnarrator (+klank)

     

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dit was Rethie van Niekerk se preek. Sy het in die preek verwys na die Hebreeuse woorde.

  Die eerste reël (seën) het drie woorde, dan vyf woorde, dan sewe woorde.  15, 20, 25 konsonante (onthou ʾ is ook ‘n konsonant).  11, 13, 16 lettergrepe (ek het weer getel, en dit is die korrekte aantal).

  24 yĕbārekkā yĕhwâh wĕyišmĕrekā
  25 yāʾēr yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wîyḥunekā
  26 yiśāʾ yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wĕyāśēm lĕkā šālôwm

  Hoop dit maak sin.

 • Avatar

  Annemarie vn Zyl

  |

  NUM 6; GOD SE SEEN, Goeiemore
  Ek het vanoggend hierdie Bybelstudie gedoen en dit was wonderlik. Die deel DIE TEKS verstaan ek egter glad nie. ek kry die aantal woorde reg maar glad nie die konsonante en lettergrepe nie. Ek verstaan ook nie die doel van hierdie deel nie, tensy jy wil bewys dat dit menslik amper onmoontlik is om die seen so te skryf, met die spesifieke aantal konsonante en lettergrepe sonder God se ingryping.. ek sal dit waardeer as iemand die deel in kort vir my verduidelik Baie dankie Annemarie van zyl.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Corrie! Mooi jaar vir jou.

 • Avatar

  Corrie

  |

  Ds. Chris, soos altyd ń opbeurende en positiewe bydra deur U, vir die toepassing deur die kinders van God. Selfs hulle wat Hom nog nie as hul Saligmaker en Verlosser aangeneem het nie, sal baat by diė insetsel. Ek vra dat God se seën op U sal rus.

 • Avatar

  C Joubert

  |

  Inspirerende en besielende boodskappe

 • Avatar

  Sonja Lizemore

  |

  Beste Ds Chris.
  Net n GROOT DANKIE vir die liedere. Dit is baie spesiaal.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Carol, jy is reg, dit is ‘n kosbare insig! Ek het ook onlangs gepreek oor die inwonende Christus, as jy meer wil lees. Baie seën.

 • Avatar

  Carol

  |

  Baie dankie vir die eerste keer in my lewe besef ek nou wat my probleem is. Ek het nog nie vir JESUS in my ontdek nie dis geen wonder dat my verhouding met JESUS nêrens kom nie. Geen ontmoeting geen kennis of wysheid en GEEN GROEI.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Annelize – ons hou dienste in die kerkgebou (Louis Bothasingel 177, Somerstrand) om 09:00 Sondae tegelykertyd met ons Youtube erediens ook om 09:00. Ons het ook ‘n meer informele Youtube erediens – Pulse – wat van 11:00 af op ‘n Sondag beskikbaar is. Ter wille van die personeel se verlof sal ons DV van 27 Desember tot 24 Januarie nie fisiese eredienste in die kerk hê nie, net die Youtube erediens 09:00. Dié dienste word weer hervat van 31 Januarie af sowel as moontlik ‘n aanddiens om 18:30. As jy hier is, maak ‘n afspraak dat ons jou kan verwelkom. My sel is “nul agt twee 5749191”. Groete, Chris van Wyk.