Jesaja 49:1-7 – Erediens: God maak jou ‘n lig vir die nasies – 13 Maart 2011

Verwelkoming

Toetrede

Lied 164

Votum

(n.a.v. Jes. 44)
Luister, Israel
wat Ek uitverkies het:
So sê die Here wat jou gemaak het,
Hy wat jou gevorm het
in die moederskoot
en jou nou nog help:
Moenie bang wees nie.
Ek is die eerste
en Ek is die laaste,
buiten My is daar geen God nie.
Seëngroet

 

Lofsang & toewyding

Ps. 139: 1 & 3
Lied 528

Doop

Lied 308

Gebed

Kindertyd

Sendeling besoek skool, vertel wat doen.
Seuntjie – Sampie – wil ook sendeling wees, kan nie.
Aand ma vra hoekom so terneergedruk, vertel.

Mamma vertel kan nou reeds sendeling wees,
goed wat doen,
vertel vir ander van Jesus:

mond – vertel, nie lelike goed sê, nie skinder
ore – gehoorsaam, luister waar hulp nodig, gebruik mond ma/pa vertel
voete – kerk toe, kuier mense alleen
hande – help: gee toebroodjie, skryf briefie

Gemeente sendelinge –
drie van hulle kinders
(Wys afk. – vertel)
Skryf brief, teken prentjie –
kan e-mail, of bring vir ons, sal stuur (scan).

Sending-blikkies (net as volmaak)

Skriflesing

Jesaja 49:1-7

Preek

Teks Jesaja = sg kneglied – dienaar van die Here
Reeds baie gesels – wie dienaar.
Waarskynlik individu: elders geïdentifiseer Kores
Israel
Christene Jesus
Vandag ook breër – kerk van Christus,
dus elkeen van ons.
Fokus vandag.

Eers storie raakgelees in leeswerk oor teks.
Vertel van plek genaamd Great Dismal Swamp –
VSA North Carolina, Virginia.
Laat dink Vallei van Verlatenheid.
Great Dismal Swamp –
net water en moeras en modder.
Nie eers in brosjures vir toeriste.

Vertel jare gelede
kougom pakkies,
strokiesverhale vir kinders.
Boetie en sussie,
altyd een of ander gevaarlike situasie,
vind flits eveready batterye,
gered.

So skrywer een keer pakkie kougom gekoop,
terwyl kou,
lees storie van Johnny & Susie.
Die slag verdwaal in Great Dismal Swamp.

Duidelik baie gevaarlik –
bome soos arms wil gryp,
krokodille loer uit modder,
dreigende stormwolke.

Terwyl vreesbevange stap,
val Suzie oor iets.
Johnny tel ou, geroeste flits op,
toe onder modder.
Waardeloos, nutteloos.

Maar nee,
druk knoppie,
flits gaan aan,
skyn sterk, helder straal in lug op,
Johnny & Suzie gered deur weermag!
Hoekom?
Want flits het eveready batterye gehad!
Die Great Dismal Swamp
met al sy vreeslike,
vreesaanjaende gevare,
is oorwin
deur die krag van eveready!

God sê in teks –
vir volgelinge oor eeue,
ook ons vandag:
Ek maak jou ‘n lig vir die nasies.

Ons leef in Great Dismal Swamp –
in wêreld vol nood,
vol wreedheid
en pyn
en honger
en oorlog
en gevaar
en siekte.

Probleem is dat ons dikwels,
in die middel van moeras van sukkel,
ook verander in vreesbevange Suzies & Johnnies.

Ons dink ons is verdwaal,
vasgekeer in gevaarlike moeras.
Sien misdadigers soos krokodille vir ons loer,
sien korrupsie soos takke ons wil gryp,
sien ekonomiese onsekerheid dreigende stormwolke.
En ons is bang.

Maar ons vergeet van die flits met die eveready battery.
Ons is die lig vir die wêreld –
vir hierdie wêreld,
met sy misdaad en korrupsie en ekonomiese onsekerheid.

Flits dalk effens geroes,
stowwerig…
maar skyn steeds.

Want skyn nie uit eie,
skyn uit krag van battery.

Elke enkele een van ons –
ek dominee,
babatjie vanoggend gedoop,
elkeen hier sit –
is met roeping geskape.

God het met doel geskape –
teks so mooi:
voor geboorte al geroep.

Roeping nie domein dominees en sendelinge.
Roeping domein elke gelowige.

Daar is ‘n doel in elkeen van ons se lewe,
rede God ons elkeen geskape:
Sodat God sy mag deur ons bekend kan maak.

Of jy nou dominee of sendeling is
of onderwyser/lektor
of dokter
of pappa of mamma
of pensionaris
of rekenkundige
of wat ook al –
God jou geroep sy mag bekend te maak.

Maar nou kyk na flits,
wil nie eers probeer knoppie druk,
dink soveel modder op lens,
geen manier gaan skyn.

Maar teks sê helder:
die Here het my ‘n belangrike opdrag gegee
en my God gee my die krag om dit te doen.

Jy’s maar net die flits.
Nie battery –
skyn nie self.
God skyn deur jou.

Verskeie maniere skyn,
God mag bekend maak.
Nie net getuig,
mense evangelie verduidelik.

Manier waarop stampe stote van lewe hanteer,
maak God mag bekend.

Manier waarop teenstand en konflik hanteer –
by werk,
as burger van hierdie land,
in huis –
maak mag van God bekend.

Wanneer kos gee vir hongeres –
hetsy self,
of kos bring vir CMR,
sopkombuis bosslapers,
Barcelona sopkombuis …
maak mag van Here bekend.

Wanneer klere gee die wat naak –
hetsy self
of Thand’usana,
na gemeente bring,
reageer oproep in afk. –
maak mag van Here bekend.

Wanneer vir iemand vaardigheid leer –
al is net om te brei soos huishulpe tans
(of net wol skenk)
dan maak mag van Here bekend.

Wanneer siekes besoek,
nuwe mense in gemeenskap verwelkom,
draai gaan maak mense alleen is –
maak mag van Here bekend.

Kan aangaan –
lys nimmereindigend.

God elkeen van ons met doel geskape –
met roeping geskape,
sodat mense met wie elke dag kontak kom –
by huis, by werk, in dagtakies –
sy mag kan sien.

Dis een,
alles-omvattende doel van lewe.
Al die res is detail.
Elke ander ding wat ek doen –
man liefhê,
kinders versorg,
belasting betaal,
werk –
maak mag van die Here bekend.

Nou baie interessante ding in teks:
hierdie dienaar van Here
geskape om God mag bekend te maak,
van begin af daarvoor geroep,
ingespan…

doen wat God vra…
en raak heeltemal moedeloos.
Ek het my tevergeefs vermoei,
ek het my heeltemal verniet afgesloof.

Ek het die mense wat my verontreg het,
vergewe –
maar hulle gaan voort om my te verontreg.

ek het versoenend geleef,
versoening verkondig –
maar misdaad neem steeds toe.

ek is altyd eerlik –
ek probeer nie die verkeerskonstabel omkoop wanneer ek die wet oortree het nie,
ek betaal my TV-lisensie,
ek kroek nie op my belasting nie –
maar die korrupsie neem steeds toe.

Ek het teenoor my ateïstiese kollegas getuig,
maar hulle lag my uit.

Ek het eerlik besigheid gedoen,
maar ek word as gevolg daarvan verag en misbruik.

Lig geskyn,
maar die modder pak so saam om lens,
weet regtig nie…

Heel interessante ding in teks,
wanneer dienaar moedeloos is,
voel dat nie slaag opdrag God uit te voer…

Sal verwag God sê:
vertroue, ek gee jou krag.
Maar nie hoe God reageer.
God reageer deur opdrag uit te brei,
meer te maak!

Aanvanklik spesifiek Israel,
na moedelose klag,
God reageer:
Dit is nie genoeg
dat jy my dienaar is
om die stamme van Jakob te herstel
en om die Israeliete wat gered is,
terug te bring nie;
Ek maak jou ‘n lig vir die nasies
sodat die redding wat Ek bewerk,
die uithoeke van die aarde sal bereik.

Voel jy moedeloos,
asof jou flitsie skyn,
maar alles donker bly?

Dan is antwoord:
skyn selfs nog verder!
doen selfs nog meer!

Want uiteindelik hang sukses van jou skyn
nie af van jou
maar van God.
Jy skyn,
maar God wat lig bring.

Al kan nie sien,
al voel steeds moeras donker,
gevaarlik –
God besig om te handel,
besig te werk in wêreld.

Gebruik jou in daardie plan,
al kan nie sien hoe werk,
dink sou beter wees liewer iemand anders gebruik –
God gebruik jou.
IS besig sy plan tot uitvoering te bring.

Ons is lig vir die nasies –
spesifiek nou nasies, is lig vir almal –
waar met nie-Christene kontak het in lewe.

Ook lig vir nasies wanneer sendelinge ondersteun –
gebed (sien sendinggebedsgroep)
finansiële steun
emosioneel – besoeke, briewe.

Jy is deur God geroep.
Toe jy nog in jou moeder se liggaam was,
het hy jou op jou naam genoem.
Om lig vir nasies te wees.

 

Bid vir sendelinge – vanoggend veral Japan

Aardbewing & Tsunami
Stephan van der Watt, sendeling – okay. Vra bid handjie vol Christene (1%) – praktiese maniere evangelie van hoop deel. bid nood.
Tobie de Wet
Gebeds-items:
1) Dankbaar dat ons self veilig en ongeskonde is.
2) Bid vir ons broers en susters en kollegas in die geaffekteerde gebiede.
3) Bid vir die miljoene mense, veral in daardie gebiede maar ook oor die res van Japan, wat diep geraak is deur dood en verwoesting.
4) Bid vir soveel wat geliefdes verloor het.
5) Bid vir geestelik-emosionele heling.
6) Bid vir fisiese hulp vir mense wat beseer is en alles verloor het.
7) Bid vir die opbou van ‘n groot deel van die land en wat baie jare gaan neem.
8) Bid vir die rol en taak van die kerk.
9) Bid vir die evangelisering van Japan en die belangrike rol wat ook die kerk in SA in die verband speel.

Stuurgebed

Jy is lig vir nasies –
nie net Japan, midde-Ooste…
ook by huis,
by werk,
in alles wat jy doen.

Dus vanoggend ook elkeen van julle bid –
soos wat ons bid vir sendelinge,
soos wat sendelinge stuur –
ook julle stuur,
om sendeling – lig –
te gaan wees waar is.

Staan – uitgestuur soos sendeling,
uit kerk,
moeras in,
lig te laat skyn.

Dankoffers

Slotlied

Lied 488

Seën

Lied 313

     

Trackback from your site.

Leave a comment