Hoe om jou kind te seën

Inleiding

Ons gee om vir julle en jul kind(ers).  Saam met julle wil ons graag hê dat jul kind(ers) die Here sal dien.  Derhalwe wil ons julle bystaan in jul taak om jul kinders van ons geloof te leer.  Een so ‘n manier waarop ons ons kinders van geloof leer, is deur die seën van die Here oor hulle te bid.

Seënbedes

Dink aan verskillende maniere waarop jy mense kan seën (bv. deur dinge wat jy sê wanneer mense nies, dinge wat jy sê wanneer iemand seer het of in nood is).  Hoe sal die teenoorgestelde lyk?  (Afdruk, vloek, negatiewe kommentaar)  Ons vermoed dat mense baie meer van die negatiewe as van die seën hoor in hul huise!

Hoekom God se seën oor my kind bid?

Kyk gou na Numeri 6:22-27:

22Die Here het vir Moses gesê: 23“Sê vir Aäron en sy seuns: So moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën: 24Die Here sal julle seën en julle beskerm; 25die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; 26die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee! 27“So moet die priesters my Naam oor die Israeliete uitroep, en Ek sal hulle seën.”

Die sleutel tot seën is die Here.  Dit gaan oor hom en sy mag en gesag.

So hoekom bid ons die seënbedes oor ons kinders?

Rede 1:  “So moet die priesters my Naam oor die Israeliete uitroep”.

Wie se naam wil jy oor jou kind hê?  Nike?  Reebok?  Springbok?  Wil jy hê dat jou kind bekend sal wees as God se kind?  Ander name is net vir ‘n tyd lank geldig;  God se naam is ewig.

Rede 2:  “en Ek sal hulle seën.”

Dink ‘n bietjie:  Hoe lyk God se seën?

Jy kan ook na die volgende teksgedeeltes kyk:

  • Deuteronomium 28:1-14
  • Gen 12:2-3
  • Matt 19:13-16

Hoewel daar ‘n maniere is waarop God ons seën, sal ons graag twee wil uitlig:

  • God seën om ons tot ‘n seën te maak en
  • Om God te ken, is om geseënd te wees.

Hoe werk dit?

Gaan kyk na hierdie video, waarin Mark Holmen vertel van die gebruik

Dink nou eers na:

Hoe gereeld sal jy die seënbede oor jou kind bid?

  • Aan die begin van elke dag, aan die einde van die dag wanneer hulle gaan slaap, elke keer wat jy vir hulle totsiens sê, elke keer wat hulle die huis verlaat?  [Onthou, daar is nie ‘n regte of verkeerde tyd of manier nie – dit gaan oor wat vir julle gemaklik voel!]

Hoe gaan jy dit doen?

  • Ons dink dis belangrik dat jy jou kind(ers) aanraak wanneer jy hulle seën.  Party mense maak ‘n kruisie op hul voorkop.  Dalk kan jy jou hand op hul koppie(s) sit, of op ‘n armpie.  Laat jou lei deur elke kind se temperament.
  • Dis belangrik dat jy dit hardop doen, dat jou kind(ers) hóór hoe jy die seën oor hulle bid!

Kies een van die seënbedes

18Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. 19Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. (Efesiërs 3:18–19).


16Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.” (Matteus 5:16).


13Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. (2 Kor 13:13).


2Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here! (2 Petrus 1:2).


24Die Here sal julle seën en julle beskerm; 25die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; 26die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee! (Numeri 6:24–26).


16–17En mag julle in al die goeie wat julle in woord en daad doen, bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. Hy het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy genade ’n blywende troos en goeie hoop gegee. (2 Tessalonisense 2:16-17).

Oefen dit gou!

Moenie bekommerd wees as dit vreemd voel of jy oor jou woorde struikel of die kind onder jou hande uit wriemel nie!  Die eerste keer is die moeilikste – julle sal gou in jul patroon gevestig raak.

Leef dit

Onderneem om die seënbede wat julle gekies het, so gereeld soos wat julle besluit het, vir julle kind te bid!  Druk een van die gebede met jul seëngebed op mooi in kleur.  Plak dit in die kind se kamer waar jy dit maklik kan sien.

Bronne

Jy het nie regtig nodig om meer te lees nie – dis belangrik dat jy dit doen!  As jy egter nog inligting soek, kan jy na die volgende bronne en hulpmiddels kyk:

Boeke:

I’d Choose You deur John Trent

Seën met Slaaptyd deur John Trent

Internet artikels:

ouers kinders geloof seën seënbede

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.