HANDELINGE 8:26-40

Week van 14 – 19 Mei 2012

RUS EN ONTVANG

  • Gesels met mekaar oor julle ervarings van Pinkster en die werk van die Heilige Gees.
  • Word stil en laat iemand met ‘n gebed open.

HOOR EN ONTGIN

Lees Handelinge 8:26-40

  • Wat tref jou in die gedeelte?  Deel dit met mekaar.

Hier volg ’n paar verhelderende opmerkings oor die gedeelte:

Die verhaal van Filippus en die Etiopiër is belangrik om verskeie redes:

  • Dit gee ons ‘n prentjie van hoe God, spesifiek Jesus en die Gees, aktief is onder ons. Jesus, die Here, gee deur ‘n boodskapper, die engel, leiding. In die OT was dié engel van die Here een van die maniere waarop Sy teenwoordigheid op aarde ervaar is (dink aan Abraham en die drie besoekers in Gen 18). God doen dit ook deur die Gees wat opdragte gee. Die Gees neem selfs vir Filippus fisies na ‘n ander plek aan die einde van hierdie verhaal.
  • Dit wys hoe belangrik begrip van die Bybelse verhale vir geloof is. Dit illustreer ook die belangrikheid van indringende gesprek oor geloof. Gesprek is die belangrikste manier waarop geloof versprei. 
  • Dit wys ook hoe belangrik geloof is. Dit is ook waarom die doop onmiddellik bedien is. Net geloof, gebaseer op die Skrif, sowel as op die bereidheid om die gawe van die versoeningsdood van Christus te aanvaar (Jes 53:7-8), is nodig. Sommige manuskripte voeg dan ook by as die Etiopiër vra wat verhinder dat hy gedoop word: “Niks nie – as jy met jou hele hart glo.” Waarop die Etiopiër antwoord: “Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is.”
  • Dit onderstreep God se liefde vir Afrika. Dit is heerlik om te sien dat die evangelie na Afrika toe uitbrei, voordat dit verder die Midde-Ooste en Europa bereik. Dit maak ’n mens baie trots as 21ste eeuse gelowige van en uit Afrika. 

Bespreek.

LEEF EN ONTPLOOI

  • IN GESPREK MET GOD – PINKSTER 2012 – 20-27 Mei:

Ons gaan dié Pinkster fokus op God se stem en hoe om met Hom in gesprek te wees en te leef.  Kry vir jou ’n boekie by die kerk wat jy as ’n Joernaal vir Pinkster kan gebruik. 

Ons gaan fokus op: 1) hoe om God te beleef, 2) hoe om tot rus te kom, 3) hoe om te luister, 4) hoe om te ontvang, 5) hoe om met God te praat, 6) hoe om God te geniet en 7) hoe om vir God te leef.

  • Sluit af met ‘n gebed.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.