God is REGVERDIG: 13-19 Sept

OMGEE-GESPREKKE

  • Gesels met mekaar oor iets wat jy die afgelope week gelees of gesien het. Wat het dit vir jou beteken?
  • Gesels met mekaar oor wat John Stott oor die waarde van Bybellees sê: “In the Bible God gives us revelations of himself which leads us to worship, promises of salvation which stimulates our faith, and commandments expressing his will which demand our obedience. This is the meaning of Christian discipleship.” Wat het jou eie Bybellees dié week vir jou beteken?

BYBELLEES

  • Terwyl iemand Psalm 111 voorlees, fokus op watter gedagtes, beelde of vrae by jou opkom. Neem twee minute stilte om daaroor na te dink na die voorlesing.
  • Ons ontvang God se Woord deur na mekaar te luister. Deel met ons watter insig jou tref, watter belofte jou inspireer, watter opdrag jou motiveer.
  • Dink ná oor wat in die prediking Sondag daaroor vir jou getref het en deel dit met ons. Die preek is by ons webtuiste www.ngkerksomerstrand.co.za.
  • Iemand lees weer die Psalm voor. Luister nuut na die Skrifgedeelte. Raak bewus van hoe hierdie gedeelte jou nou ruk en/of troos.

GESEËN OM TE SEËN

  • Ons gesels saam oor watter moontlikhede God in ons tyd saam vir jou oopgemaak het? Watter van dié moontlikhede voel jy wil God hê moet jy laat vaar/ontgin?
  • Sê vir ons wat jy nou gaan doen. Dit is hoe ons God se genade uitleef en vir ander aangee.

GEWOONTES EN GEBRUIKE

  • Besluit op ‘n Bybelboek of hoofstuk wat julle dié week saam wil lees. Kies een van die drie metodes wat ek hierbo aangegee: drie simbole, luistersiklus, of drie vrae.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.