Fil 4:10-20: Week vanaf 12 Maart

Week van 12-18 Maart 2012

RUS

  • Ons was nou die hele kwartaal besig met Filippense.  Laat elkeen vertel wat dit vir hulle beteken het – wat was jou hoogtepunt of wat het jy geleer?  Hoe het die Gees julle gesin hierdie kwartaal gevorm?
  • Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

HOOR

Lees Filippense 4:10-20  uit Die Bybel vir Almal.

Die Here het my baie bly laat word toe julle nou weer begin wys het dat julle aan my dink. Ek weet julle het voorheen ook aan my gedink, maar julle kon dit nie wys nie.  Ek sê dit nie omdat ek te min het nie. Ek het geleer om tevrede te wees met dit wat ek het. In my lewe het baie dinge met my gebeur. Partymaal het ek te min gehad en partymaal het ek baie gehad, en so het ek geleer om tevrede te wees. Partymaal het ek genoeg gehad om te eet en partymaal was ek honger. Ja, partymaal het ek baie gehad en partymaal het ek te min gehad.  Christus gee vir my die krag om enige iets te doen, maar julle het die regte ding gedoen toe julle my gehelp het toe ek swaargekry het.

Gemeente van Filippi, nadat ek weggegaan het uit die provinsie Masedonië en begin het om die goeie boodskap te bring, het ander gemeentes nie vir my gesorg nie. Julle weet dat net julle vir my gesorg het. Julle het ook ’n paar maal vir my die dinge gestuur wat ek nodig gehad het toe ek in die stad Tessalonika was. Maar dit is nie vir my belangrik dat ek iets van julle ontvang nie. Dit is vir my belangrik dat julle die seën moet ontvang wat mense kry wanneer hulle vir ander mense iets gee. [Seën: Wanneer die Here mense seën, dan laat Hy dit goed gaan met hulle.]

Ek het alles gekry wat julle gestuur het en ek het nou genoeg. Epafroditos het vir my die goed gebring wat julle gestuur het, en nou het ek genoeg. Dit wat julle gestuur het, is ’n offer wat julle vir God gegee het, ’n offer wat Hy graag wil hê, ’n offer waarvan Hy baie hou. [Offer: Wanneer mense ge-offer het, dan het hulle iets vir die Here gegee.] My God sal vir julle alles gee wat julle nodig het, want Hy het baie wonderlike dinge wat Hy vir ons wil gee, dinge wat van Christus Jesus kom. Ons prys God, ons Vader, altyd en altyd! Amen.

Gesels oor die teksgedeelte (ouers kan ook na die inligting in die kleingroepmateriaal kyk).

  • Wat in die teksgedeelte spreek julle aan?
  • Kyk hoe Paulus vertel hoe hy altyd tevrede was met wat hy het.  Ons sukkel soms om tevrede te wees – al het ons baie!  Hoe kan ons ook soos Paulus tevrede wees?

LEEF

  • Vertel vir mekaar waartoe Jesus julle nou roep.  Is daar dalk iemand wat julle kan ondersteun soos wat die gemeente in Filippi vir Paulus ondersteun het?
  • Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord?  Sê dankie!  Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.
     

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment