Fil 1:27-2:4 Kleingroepmateriaal 29 Januarie 2012

Week van 29 Januarie tot 4 Februarie 2012

Ons werk hierdie kwartaal met die brief van Paulus aan die Filippense.

RUS EN ONTVANG

  • Gesels met mekaar oor julle ervaring van onderskeidende liefde (Fil 1:12-26 van verlede week) en wat die Here julle die week geleer het.
  • Word stil en oordink die betekenis vir jou van die sleutelteks in Filippense – 2:5-8.
  • Laat iemand met ‘n gebed open.

HOOR EN ONTGIN

  • Lees Filippense 1:27-2:4 – Die Gees verander ons tot vreugdevolle eensgesindheid
  • Sê vir mekaar wat die teks by jou wakker gemaak het.

Hier volg ’n paar verhelderende opmerkings oor die gedeelte:

Eenheid kom tot sy reg kom in ’n evangeliese lewenstyl na buite

Paulus roep die gemeente van Filippi op om te fokus op hulle lewenswandel na buite.  Hulle publieke gedrag moet in ooreenstemming wees met die evangelie van Jesus Christus – onverskrokke en kompromieloos.  Dit gaan vir hom nie net of hulle reg glo, of dit reg kan verwoord of nie, maar of hulle lewenstyl die evangelie waardig is, al beteken dit dat hulle daarvoor moet ly.  Lyding is immers ’n voorreg, en ’n teken van ware geloof.  Niks rand immers mense se geloof in die evangelie so ernstig aan, as gelowiges wie se lewens nie die waarheid van geloof sigbaar maak nie.

Eensgesindheid moet ook na binne gehandhaaf word

Dit is net so belangrik om eensgesind na binne te wees – “een in liefde, een van hart, en een in strewe” (2:2).  Die frase wat met eensgesind vertaal word beteken letterlik “om dieselfde te dink”, of like-minded te wees. Dit dui nie net op intellektuele denke nie, maar sluit emosies, houdings en die wil in.  Paulus vra van hulle: “a unity of spirit and sentiment in which powerful tensions are held together by an overmastering loyalty to each other as brothers and sisters in Christ” (Hawthorne).

Hierdie eengesindheid word met drie frases gekwalifiseer wat die betekenis verder uitspel:  deur “dieselfde liefde (agape – liefde ten spyte van) te hê” (vgl 1:9), deur “een van siel te wees” (sumpsuchos – “togetherness in soul”, emosies in harmonie – waarskynlik lê hieragter die Griekse idee dat ware vriende een siel was wat in twee liggame geleef het), en deur “een van gedagte” (phronountes – denke in harmonie) te wees.  Hulle word dus hier opgeroep om eenheid in Christus te soek, en nie in hulle eie onvolkome begrip of ervaring van die evangelie (intellektueel of emosioneel) nie, en dit veral nie te gebruik as ’n verskoning om mekaar te los of ten minste nie die moeite te doen om mekaar te vind nie. En dit moet hulle met vreugde en blymoedigheid doen.

Daarvoor het hulle die ondersteuning en inspirasie van Christus – Sy troos (paraklesis – ’n woord wat ook veral vir die Gees se werk gebruik word) en, die aansporing van Sy liefde – en Sy Gees – die gemeenskap (koinonia) en innige meegevoel en meelewing van Sy Gees.  Dit is die dinge wat selfsug en eersug laat plek maak om aan ander se belange te dink.

LEEF EN ONTPLOOI

  • Hoe is die Here in jou lewe besig om jou vreugdevolle eensgesindheid te leer?
  • Hoe kan jy groei in jou verantwoordelikheid daar rondom?
  • Sluit af met ‘n gebed rondom Fil 2:9-11.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.