Fil 1:12-26 Huisgodsdiensmateriaal 22 Jan

Week van 22-28 Januarie 2012

RUS

  • As julle verlede week gebid het vir iemand in jul gesin w at ‘n keuse moet maak, vertel vir mekaar wat intussen gebeur het.
  • Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

HOOR

Lees Filippense 1:12-14 uit DieBybel@ kinders.co.za

Liewe vriende, weet julle wat?  Ek sit mos in die ronk, né.  Dit klink sleg, maar dit is darem nie net sleg nie.  Weet julle hoekom?  Hier in die tronk het ek baie kans om met mense oor Jesus te praat.  Die wagte en sommer almal sien dat ek in die tronk is omdat ek nie skaam is om te sê dat ek vir Jesus lief is nie.  Dit maak ander kinders van die Here ook sommer bly en gee hulle moed.  Hulle sien dat al is ‘n mens in die tronk, kan jy nog vir Jesus mooi dinge doen.  Nou is hulle nie meer skaam om vir ander mense te vertel van Jesus nie.

Gesels oor die teksgedeelte (ouers kan ook na die inligting in die kleingroepmateriaal kyk).

  • Ons sal nie sommer in die tronk gegooi word nie, maar watter goed is daar wat ons soms bang maak om van Jesus te vertel of die regte ding te doen (bv. vriende wat sal spot, geld verloor in besigheid, ens)?
  • Dink aan voorbeelde van hoe slegte goed wat gebeur, mens juis help om vir ander van Jesus te vertel?

LEEF

  • Is daar goed in van julle se lewens wat op die oomblik vir julle soos ‘n “tronk” voel?  Hoe kan julle dit positief gebruik, sodat ander daardeur kan sien dat julle vir Jesus liefhet?
  • Vertel vir mekaar waartoe Jesus julle nou roep.
  • Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord?  Sê dankie!  Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.

Maak 'n bydrae

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.