Fil 1:12-26: Vurige vrymoedigheid

Die Gees verander ons gemeente… tot vurige vrymoedigheid | Fil 1:12-26

Verwelkoming
Afk
Toetrede

Lied 164 Ons is almal hier tesaam (staan)

Votum (PS 111:1-4)

Seëngroet (Fil 1:1-2)

Lofsang

(Leesrooster) Ps 111:1 & 4 Psalmverse vrouens, almal keervers (staan)

(teks) Lied 306 (sit)

Kerkraadsvoorstelling

ð Lied 284: 1 & 3 (sit) – HUL, daarna my – saam in diens

Gebed
Skriflesing

Fil 1:12-20

Kindertyd

Paulus baie swaar gekry:

tronk,

skipbreuk…

Skryf brief kwartaal lees, uit tronk

 

Kon heel tyd God bly loof.

Gehoor hoekom?

Gees krag gee

omdat gemeente vir hom bid!

 

Navorsing siekes – nie eers geweet bid.

  • Minder komplikasies
  • word gouer gesond

 

Baie NB ons gelowiges mekaar bid

Baie keer mense ons help Here te ken,

bv KR lede voorgestel

dink hulle sommer okay –

leer by Paulus: bid

Afk – week almal bid

(vra ouers help) –

vind uit wie ouderling is.

Preek

St Patrick sinoniem Iere

Was nie self Ier.

Toe 16 was,

deur Walliese plunderaars gevang,

as slaaf na Ierland ontvoer.

6 jr slaaf,

ontsnap, terug na familie.

 

Op ou end as sendeling terug na Ierland –

diegene hom ontvoer,

as slaaf aangehou.

Kerstening Ierland vandag algemeen hom toegeskryf –

danksy sy werk Iere tot bekering.

 

Bekende seën:

Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak.

Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou.

Die Here is agter jou om die aanvalle van die Bose af te slaan.

Die Here is onder jou om jou te dra as jy sou val.

Die Here is rondom jou om jou te beskerm.

Die Here is bokant jou om jou te seën.

Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees.

Die drie-enige God is by jou, van nou af tot in ewigheid.

Amen.

 

Verhaal jong seun,

sendeling word

evangelie bring mense hom benadeel,

laat dink verhaal Paulus.

 

Wanneer Paulus hierdie brief skryf,

twee probleme:

1.  Is in tronk.

 

Vir rondreisende sendeling soos Paulus,

om in tronk te wees

amper soos vir konsert-pianis

hande agter rug vasgemaak.

 

2.  Mense wat oor Jesus praat,

bloot om hom by te kom.

Ons veronderstel

ander Christelike groep –

sekte –

Jesus verkondig,

nie bedoel.

 

Ander moontlikheid [NT Wright]

ongelowiges.

Sien vrug Paulus werk.

Nou versprei stories:

Gehoor?  Hulle’t daai weird ou wat so praat van nuwe koning, gevang.

En jy sal nie glo nie, die koning wat hy kamstig verkondig,

al die tyd Jood –

wat paar jaar terug al gekruisig!

 

Nou wil hierdie tronkvoël sê hy lewe weer,

is ware Here van wêreld!”

 

Daarop uit om Paulus na mal swaap te laat lyk.

 

Maklik vandag teks lees

– sien mos duidelik Paulus steeds glo,

steeds hoop,

“Wat maak dit saak?” –

dink Paulus nie aan die goed gesteur,

sommer so in stride gevat.

 

Maar hoor gou wat Paulus 2 Kor 1 (8-11)skryf –

waar beskryf wat eintlik gebeur het voor vrygelaat:

Die swaar wat ons moes verduur,

het ver bo ons kragte gegaan,

sodat ons selfs die hoop om te bly lewe,

laat vaar het.

9Trouens,

dit het vir ons gevoel

asof die doodvonnis klaar oor ons uitgespreek is.

Maar dit het gebeur,

sodat ons nie op onsself sou vertrou nie,

maar op God

Hierdie geloof Paulus nie oornag gekom,

nie sonder worsteling.

 

Wat dan wat gehelp te kan bly staan,

in tronk hierdie brief te skryf,

praat oor geloof,

vreugde, ens?

 

Eerstens natuurlik Paulus onwrikbare geloof

dat God alles gebruik.

 

Twee weke terug:

Gees werk deur bevestiging

EN deur ontwrigting.

 

Paulus oor en oor in lewe gesien –

hoe Gees juis tronke gebruik,

juis ontwrigting deel is God plan

om evangelie te bring.

 

Bybel natuurlik vol daarvan.

Dink Josef

Gen 50:20:

Julle wou my kwaad aandoen,

maar God wou daarmee goed doen:

Hy het gesorg

dat ’n groot volk nou in die lewe gebly het.

Tweedens Paulus geweet gelowiges vir hom bid –

krag van gebed beleef.

 

Derdens beleef Gees self hom bystaan (v 19).

 

Laaste ding hom gehelp:

fokus!

 

Paulus geweet,

maak nie saak wat gebeur,

gaan steeds doel bereik:

Daarom kan sê:

om te lewe is vir my Christus

en om te sterwe is vir my wins.

 

Kan dit doen,

want net een doel voor oë:

om Christus te verheerlik.

 

Al die ander goed,

alles wat hy doen,

elke keuse wat hy maak,

sy reaksie op elke situasie,

gebaseer op hierdie een fokus:

om Christus te verheerlik.

 

Is hoekom sê:

ek beskou alles as waardeloos,

want om Christus Jesus

 

Alles gaan vir Paulus oor hierdie EEN ding:

om Jesus te verheerlik.

 

Gaan nie oor hom,

sy gerief

sy sukses

sy voorkeure

selfs sy drome of hoop –

gaan oor Christus.

 

Daarom kan self prysgee,

kan eie drome opsy skuif,

sê:  ek wou eerder dít,

maar sodat Christus verheerlik kan word,

kies ek dít.

 

Kan voortgaan,

ook wanneer vir hom moeilik,

want vra in elke situasie:

hoe kan hierdie situasie Christus verheerlik?

Hoe kan ek op hierdie situasie reageer

op manier wat Christus verheerlik?

 

Nou hier sit ons nou.

Dalk metaforiese tronk –

besigheidsprobleme

huweliksprobleme

gesinsprobleme

gesondheidsprobleme

verhoudingsprobleme

finansiële probleme,

ens.

 

Kan natuurlik nie net so gelyk stel Paulus tronk –

hy in tronk direkte gevolg van getuig vir Jesus.

 

Wel soms ons metaforiese tronke getrou Jesus –

bv weier sekere besigheidspraktyke.

 

Maar meestal nie so eenvoudig –

soms tronke agv eie ongehoorsaamheid

soms agv ander ongehoorsaamheid

soms gewoon gevolg boosheid.

 

Maar kan steeds by Paulus leer,

hoe leef – en glo – in tronk:

  • Mekaar bid
  • Weet Gees ons bystaan
  • Oortuiging God kan gebruik.

 

Hoef nie Pollyanna rond huppel,

maak asof tronke ons nie soms vasdruk,

vir ons pynlik is.

 

Maar kan ook,

soos Paulus,

te midde van ons tronke sê:

my vurige verlange

om met alle vrymoedigheid –

ook nou, in hierdie tronk –

Christus verheerlik.

 

Ons sukkel soms sien

hoe lewens Christus verheerlik.

Miskien Sondae,

dalk stiltetyd:

maar in lewe en sterwe,

met hele wese?

In alles,

elke oomblik?

 

Paulus maklik:

apostel,

is al wat gedoen.

 

Dalk nog sendelinge,

dominees.

 

Maar wat van gewone mense,

waar dag tog dag lewe,

werk,

kinders met huiswerk help,

tiener skree kamer skoonmaak –

hoe Christus verheerlik?

 

Interessant teks:

Paulus wil eintlik sterf.

Kies op ou end lewe –

ter wille van mense vir wie lief.

 

Ons verheerlik Christus,

wanneer onthou:

gaan nie oor my.

Nederigheid ander hoër ag as homself –

soos in komende weke gaan sien.

 

Verheerlik Christus wanneer mekaar liefhet:

wanneer jy jou vrou respekteer,

wanneer jy jou kinders opvoed,

wanneer jy jou gedagtes rig

op alles wat waar, edel, reg, rein, mooi, prysenswaardig is

(Fil 4).

Wanneer jy jou werknemers billik behandel

wanneer jy bydra tot ander mense – leerders, studente – se opvoeding

wanneer jy liefhet,

wanneer jy ook al reg doen,

verheerlik jy Christus.

 

Ook in ons tronke

kan ons vra:

hoe kan dit Christus verheerlik?

Hoe kan ek in hierdie situasie optree

op manier Christus verheerlik?

 

So,

maak nie saak wie ons is,

wat ons doen,

wat ons tronke is,

of ons Christelike reuse is

of maar die ou rokie wat agterna hardloop,

ons kan, soos Paulus,

ek wil altyd

met alles

vir Christus verheerlik.

Gebed

Vervolgde kerk

Christus verheerlik

Dankoffer [verheerlik Christus]
Slotlied

Vonkk 63:1-3 Here Jesus Chr kom alles van my vra (staan)

Seën
Respons

Ps 111 Keervers

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.