Familievernuwing

Lees hierdie week Hoofstuk 4 van “Faith Begins at Home”

RUS EN ONTVANG

 • Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

HOOR EN ONTGIN

Lees 2 Tim 1:1-7

 • Wat tref jou in die gedeelte?  Deel dit met mekaar.
 • Let op hoe Paulus van sy eie voorouers se godsdiens praat, en van Timoteus se ma en ouma se geloof wat ook in hom is.  Watter rol het jou eie ouers en grootouers in jou geloof gespeel?  Gebruik die uitgedeelde stamboom om dit grafies voor te stel en dan daaroor te gesels.  Dit is ook by ngkerksomerstrand.co.za beskikbaar.
 • Let ook op hoe Paulus van Timoteus as sy geliefde kind praat, en met hoeveel passie hy praat oor sy gebed vir hom, en hoe hy hom aanmoedig om die Here toe te laat om sy hele lewe vol van Sy krag, liefde en selfbeheersing te maak.  Is daar iemand in wie se lewe jy só ’n rol speel?  Gebruik die stamboom om dit voor te stel en daaroor te gesels.
 • Kyk na die Familievernuwing sleutels.  Wat tref jou daarvan?  Hoe kan jy dit gebruik en inspan in jou lewe?

LEEF EN ONTPLOOI

 • Wat vra God nou van julle?  Hoe gaan julle daarop reageer?  Dink spesifiek aan familielede of ander geloofsgenote wat ’n invloed op jou geloofslewe gehad het.  Sê vir die Here (en vir hulle)  dankie.  Besluit hoe jy hulle meer in jou lewe kan betrek.
 • Dink ook aan mense wat die Here op jou hart lê om by betrokke te raak.  Jy kan die uitdeelstuk met Ses Geloofsgesprekke by die kerkkantoor of hieronder aflaai en met ’n groep of ’n individu deurwerk.  Só volg jy Paulus se voorbeeld om die geloof na ’n “Timoteus” deur te gee!
 • Gaan deur jul gebedslys.  Is van jul gebede beantwoord?  Sê dankie!  Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondigings.


FAMILIEVERNUWING SLEUTELS

 1. God het met ‘n rede uitgebreide families multi-generasioneel.  Alle families het die wysheid en raad van godvresende ouer mense nodig. 
 2. Families moet oop wees vir die raad van godvresende ouer.  Soek en ontwikkel verhoudings met ouer familielede.  Moenie bang wees om hul wysheid en raad te vra nie, veral as dit by moeilike situasies kom wat jy moet hanteer. 
 3. Gee godvresende ouer mense toestemming om in te meng in die lewe van jou familie.
 4. Godvresende ouer mense kan familielede wees, of kennisse wat jou uitgebreide familie.  As jy nie ‘n familielid het wat hierdie rol kan vervul nie, nooi iemand om ‘n oudste, raadgewer en vriend van julle gesin te wees.


     

Trackback from your site.

Leave a comment