Dinsdag 13 April 2010 – Dag 1: Gebedsfokus op herlewing: God praat

Gebedsfokus: Herlewing – 13 April – 12 Mei

Ps.69:33… dié wat by God hulp soek, sal moed skep…

Die volgende 30 dae gaan ons spesifiek fokus op herlewing in die kerk wêreldwyd. Die gebedsaanwysings fokus op jou eie verhouding met God sowel as op die plaaslike gemeente waaraan jy behoort se verhouding met Hom. Dit is goed om vir die groter Kerk te bid, maar wanneer jy bid, bid dat die mense wat jy ken, nuut sal word en nuut sal leef.

  1. Begeer met jou hele hart dat die Here jou weer sal vernuwe.
  2. Laat jou hart stil word voor Hom en stel jou hart oop vir die Gees van God om in jou en deur jou te werk.
  3. Stop na elke Skrifverwysing en gebedsversoek en laat die Woord toe om jou ontvanklik vir God se teenwoordigheid te maak, voordat jy bid.
  4. Na jou gebed, raak stil voor die Here en wag op die Heilige Gees om met jou te praat en in jou hart te werk.

Hebreërs 1:1-2: “In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun.”

Oordenking: Watter taal gebruik God? Hoe praat Hy vandag met ons?

Persoonlik: Verklaar dat jy glo dat God vandag steeds kan praat en wel praat. Vertel Hom van jou begeerte dat Hy persoonlik en verstaanbaar met jou moet praat. Vra dat die Heilige Gees aan jou bekend moet maak hoe God met jou praat. Vra dat Hy Homself aan jou sal openbaar deur Sy Woord, Jesus Christus.

Gemeente: Bid dat God se stem oor jou gemeente sal weerklink. Vra dat die mense se ore ingestel sal wees om na Sy stem te luister.

     

Trackback from your site.

Leave a comment