Daniël in ballingskap – Daniël 3 (14-20 Julie)

Die boek Daniël fokus op God se aktiewe soewereine betrokkenheid in die geloofsgemeenskap sowel as in die koninkryke van hierdie wêreld:

  1. soos geïllustreer deur ses verhale van Daniël en sy vriende se wedervaringe tydens die ballingskap in Babilon – hfst. 1-6 – sowel as
  2. soos beskryf in ’n reeks van vier apokaliptiese visioene – hfst. 7-12.

Aan die eenkant demonstreer dit God se voorsiening en versorging vir dié wat aan Hom getrou en lojaal bly ten spyte van talle uitdagings (Daniël en sy drie vriende), sowel as sy aanvaarding van enigiemand wat hul vertroue in Hom plaas, selfs heidense konings (Nebukadnesar, Darius).

Aan die anderkant demonstreer dit God se invloed en ingrype in die geskiedenis wat nie net die wel en weë van konings en koninkryke bepaal nie, maar afstuur op ’n finale afrekening met die boosheid van die mensdom en die vestiging van Sy koninkryk op aarde.

Kleingroep byeenkoms

RUS

Deel met mekaar hoe God julle tans seën en hoe julle tot ’n seën gebruik word.  Dank die Here daarvoor in gebed.

LUISTER 

Lees die verhaal van Daniël 3. 

  1. Wat tref julle in hierdie verhaal van Daniël se drie vriende en die brandende oond?
  2. Nebukadnesar se beeld is waarskynlik geïnspireer deur die beeld in sy droom (hfst. 2).  Hy skep daarmee ’n simbool van sy universele mag waaraan hy goddelike eienskappe koppel deur van almal te verwag om daarvoor neer te buig en dit te aanbid.  Hy vra daarom die drie vriende: “Watter god sal julle uit my mag kan red?” (3:15).  Plaas jouself in die skoene van die drie vriende wat dié aanslag op hulle geloof die hoof moes bied.  Hoe sou jy daarop gereageer het? Hoekom?  Wat sou jou help om nie voor die beeld te buig nie?
  3. Die drie vriende het betekenisvolle Hebreeuse name van hulle ouers gekry: Gananja – “Jah(wê) is genadig”; Misael – “Wie is soos God?” of “voorsiener”; Asarja – “Jah(wê) het gehelp”.  Dit is deur Aspenas, die hoofpaleisbeampte, verander om Babiloniese gode te reflekteer: Sadrag – “Bevel van Shudur Aku (maangod)”; Mesag – “Wie is soos Aku? (waarskynlik verkorte vorm van Mi-sha-aku)”; Abednego – “Dienskneg van Nergo (verkorte vorm van Nergal – sommige dink dit verwys eerder na Nebo)”.  Watter perspektief gee dit julle op hulle vasberade weiering: “Hy sal ons ook red uit u mag.  Selfs as Hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u god nie sal dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie.”? (3:17-18).
  4.  Die drie vriende se geloof standvastigheid loop uit op ’n manifestasie van God se voorsiening en versorging van Sy mense.  Hulle kom nie net niks oor in die brandende oond nie, maar beweeg vry en ongedeerd rond daarin saam met ’n vierde persoon wat vir die koning lyk soos “’n seun van die gode” (3:25) en deur hom as ’n engel geïdentifiseer word (3:28 – baie identifiseer die persoon met Jesus in sy preëksistente bestaan).  Die impak op die koning en sy koninkryk is enorm, hoewel dit nog ’n verdere ingrype van God sou neem om die koning regtig te bereik (hfst. 4).  Watter perspektief gee dit julle op God se ingrype in die lewe?

LEEF

  • Watter geloofsuitdagings is daar in jou lewe waar jy keuses moet maak wat jou duur kan kos? 
  • Hoe help dié verhaal jou om vasberade standvastig op te tree? 

Deel dit met mekaar en bid vir mekaar.

     

Trackback from your site.

Leave a comment