Dag 5: Lees Markus 10:46-52 – Jesus antwoord gebede volgens sy beloftes

Let op hoe Jesus die versoek van die blinde man toestaan, terwyl Hy nie Johannes en Jakobus se versoek toestaan om op die trone langs Hom in die oordeelsdag te sit nie.  Hoekom?  Die man se versoek is gebaseer op die Messiaanse belofte van Jesaja, terwyl die twee dissipels se versoek gebaseer is op hulle eie behoefte aan status en voorrang in die koninkryk.  Let ook op die simboliese betekenis van hierdie genesing: Jesus het gekom om die volk van hulle blindheid te verlos, maar hulle weier om tot insig te kom, soos ons met die Intog in Jerusalem hierna sal sien.

Jesus antwoord steeds vandag gebede, veral dié wat gebaseer is op sy beloftes.  Dink na oor mense en sake waarvoor jy kan intree en God se beloftes kan afbid.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.