Dag 4 – Lees Markus 4:26-29 – Die Godsryk is volledig God se werk

Hierdie teks beklemtoon dat die realisering van die Godsryk nie ‘n saak van menslike aktiwiteit, insig en wysheid is nie – dit is volledig God se werk. Dit beteken egter nie dat menslike aktiwiteit uitgesluit word nie. Ons tree wel op, maar nooit om God se werk aan te vul nie, alleen om werktuig van die alleenwerkende God te wees.

Dink na oor die manier waarop die Gees jou vorm. Oorweeg veral die misterie van die krag van God se Woord. Wat is jou “rol” in hierdie groeiproses, in die lig van bogenoemde?

     

Trackback from your site.

Leave a comment