Dag 4 – Hoe dit werk – 15/10/09

Lees Sagaria 4:6

Serubbabel het die oorweldigende taak om die groep te lei wat die tempel moet herbou.  Salomo het onbeperkte bronne gehad om die tempel te bou.  Serubbabel sit met sterk opposisie en moedelose werkers.  Hy moes in lang vergaderings sit en na klagtes luister.  Sagaria se boodskap aan hom is egter dat alles uiteindelik van God afhang, nie van Serubbabel se krag nie. Ons moet ons bronne verantwoordelik bestuur, maar uiteindelik is ons afhanklik van God vir die uitkoms.

Maak 'n bydrae

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.