Dag 2 – 1 Korintiërs 3:1-3

Met die stigting van die gemeente in Korinte kon Paulus vir die gemeente net melk (die sendingboodskap) gee.  Sedertdien het heelwat tyd verloop, maar daar is maar weinig geestelike groei by die gemeente, soos blyk uit die vorming van partye in die gemeente.  Hulle laat hulle nie deur die Gees lei nie, maar tree soos kindertjies op.
Met wie se tipe kos word jy gevoeg?  Melk of vaste kos?  Hoe kan jy leer om al meer vaste geestelike kos te verteer?

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.