Dag 17: Gebedsfokus op herlewing: Gaan in

Donderdag 29 April 2010

Hebreërs 4:8-11: As Josua hulle in die rus laat ingaan het, sou God nie daarná nog van ‘n ander dag gepraat het nie. Daar wag dus nog steeds ‘n sabbatsrus vir die volk van God, want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van Syne. Laat ons ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van  ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie.

Oordenking: Die Israeliete het genoeg geloof gehad om Egipte te verlaat, maar nie genoeg geloof om Kanaän binne te gaan nie. Op dieselfde wyse kan ons dalk genoeg geloof hê om in Jesus te glo vir die ewige lewe, maar nie genoeg geloof om die volheid van ‘n lewe met God in die teenswoordige tyd te ervaar nie. Die eerste fase is om God te vertrou vir verlossing, die tweede fase is om ‘n lewe van oorwinning te leef.

Persoonlik: Daar is ‘n verskil tussen ‘n soekende geloof en ‘n rustende geloof. ‘n Soekende geloof glo dat Jesus kan seën en bly wag daarop. ‘n Rustende geloof ervaar die vrede wat alle verstand te bowe gaan; ‘n toestand waar daar geen bekommernis is nie, omdat die hart en verstand by ‘n plek van algehele rus gekom het. As dit jou begeerte is, verklaar in geloof dat dit
moontlik is en vertel vir Jesus dat jy hierdie plek van rus wil binnegaan.

Gemeente: Bid dat die Kerk verder sal gaan as om bloot te glo ten einde verlos te word, om waarlik te glo en ware oorwinning oor sonde, Satan, ongeloof en die onvermoë om God se opdrag uit te voer, te ervaar.

     

Trackback from your site.

Leave a comment