Dag 1 – om met passie ‘n doel na te streef – 23/11/09

Lees Filippense 3:7-14

Paulus het ‘n ongelooflike klomp werk in net meer as twee dekades van sy bediening verrig.  Hierdie gedeelte gee ons insig in wat hom aangevuur het.  Die teks ontplof letterlik van sy passie vir sy roeping, om Christus te ken.  Omdat hy geweet het wat sy doel is, kon hy met oorgawe dit na streef.

Voor sy dramatiese bekering (Hand 9) het hy ‘n ander doel in die lewe gehad.  Sy godsdienstige opleiding, sy afkoms en sy onberispelike Joodse lewe was belangrik om die Jode te beïndruk.  Maar dit alles was nikswerd om as Christen sy doel te bereik: om Christus te ken.  Toe dit sy passie word, was sy vorige lewe se bates hindernisse wat hy moes agterlaat. Dink na oor jou passie en jou doel in die lewe.  Wat is die een ding waarvoor jy bo alles staan?

     

Trackback from your site.

Leave a comment