Dag 1 – om afhanklik van God te leef – 12/10/09

Lees Matteus 6:25-34

Ons het almal meer as genoeg rede om ons te bekommer.  Jesus gee ons egter 6 redes waarom ons nie bekommerd hoef te wees nie:  1.  Dieselfde God wat vir ons lewe gee, kan sekerlik vertrou word om ook in ons ander behoeftes te voorsien.  2.  Die God wat vir voëls sorg, sal vir sy mense sorg – ons is immers baie meer werd.  3.  Bekommernis vermors energie sonder om enigiets te    verander.   4.  Bekommernis ignoreer die sorg wat ons reeds van God ontvang het.  5.  Ons is God se kinders.  6.  Wanneer ons bekommerd is oor môre, mis ons uit op vandag se gawes.  Bid vir die genade om op God te vertrou wanneer jy onder druk is.

     

Trackback from your site.

Leave a comment