Dag 1 – Lees Matteus 13:1-9, 18-23 – Die Bybelse boodskap vind self sy weg

Dink na oor die verskillende maniere waarop die Woord soos saad is.

Gelykenisse word normaalweg nie deur die verteller verduidelik nie (vv 18-23). Gevolglik dink geleerdes dat die interpretasie van hierdie gelykenis deur ‘n tweede geslag gelowiges geskep is.

“Die kerk het altyd met die vertroue geleef dat die Woord van God soos saad is, klein, onopsigtelik en skynbaar selfs onbeduidend, maar inderwaarheid lewend, vol potensiaal en stilweg besig om te ontwikkel en te groei en vrug te dra, wat op ‘n dag tot verwondering en verbasing van almal net sigbaar word, in alle prag. Die boodskap van die Bybel [is] aktief, werksaam. Dis asof die Bybel ook nie van ons inspanning en vermoëns en vaardighede en invloed en oorredingskrag afhanklik is nie, maar asof die Bybelse boodskap self sy weg vind en sy doel bereik, sy vrug oplewer deur die wonderbare en verborge werking van Gods Gees.”

Dirkie Smit in Neem, Lees.

Ekstra inligting

Parables do not “contain” knowledge; they cannot be understood as we understand a moral tale, an argument, or a statement. Parables precipitate internal action, forcing the hearer or reader to a crisis or collision that requires movement, which in New Testament terms is an either / or: either stumbling or changing-and-becoming, either enacting a lie that we desire or
being transformed. (Girardian Reflections on the Lectionary)

     

Trackback from your site.

Leave a comment