Bybelskool Eerste Kwartaal 2012

Lees saam met ons hierdie kwartaal Paulus se vier briewe wat hy uit die gevangenis in Rome skrywe aan die gemeentes in Filippi, Kolosse en Efese, sowel as aan Filemon.  Ons sluit af met sy drie pastorale briewe aan Timoteus en Titus.  Die briewe aan die gemeentes in Filippi en Efese (Johannes het ook ‘n boodskap vir hulle in Open 2:1-7) sal ook in die lig van die uitvoerige verhale oor die stigting van dié gemeentes gelees word soos Lukas ons in die boek Handelinge vertel. Elke weeksdag is daar ‘n bydrae by www.bybelskool.com, waar jy meer kan lees, jou kommentaar kan lewe, en ook jou vrae kan vra.  Registreer by die bybelskool.com webtuiste om die bydraes ook elke weeksdag per  e-pos te ontvang.  Skryf in by die kerkkantoor – 0415835115 – indien jy die Bybelskool byeenkomste in die Konsistorie elke Woensdagaand wil bywoon om 18:30-19:30, vanaf 18 Januarie tot aan die einde van Februarie.  Chris van Wyk
     

Trackback from your site.

Leave a comment