26 Nov – 1 Des: Advent

Benodighede

Adventskrans met kerse;

Kersboom & kers versierings: Engeltjies, duifies, kersies (liggies), hartjies en sterretjies.

Aanbevelings vir voorganger:

  • Maak seker dat elke groeplid ‘n kopie van die teks het.  Tref al die reëlings vooraf sodat die ontmoeting vlot kan verloop.
  • Die voorganger lees die kursief gedrukte gedeeltes.
  • Verdeel die teksgedeeltes tussen die groeplede en vra hulle om dit vooraf op te soek.  Die teksgedeeltes kan verkort word, veral as daar jonger kinders in die groep is.  Julle sou ook die gesprekke kon uitlaat en net die liturgie doen.
  • Laat die persoon wat die teks gelees het, die kers aansteek, of vra vooraf van die kinders om dit te doen.

ADVENTSKRANS

Plaas die Adventkrans in die middel van die groep.

 a.HOOP

Kom ons lees ‘n teks oor hoop:  Iemand lees Markus 13:24-37 of Psalm 80

Kom ons deel met mekaar waarvoor ons hoop. (Groeplede vertel vir mekaar waarvoor hulle hoop – wat hulle vir God wil vra.)

Ons gaan nou die kers van hoop aansteek. Die volk Israel het gehoop op die vervulling van God se beloftes en God het hulle nie teleurgestel nie. Die hoop dat Hy sou kom en ons hoop dat Hy weer sal kom, is soos ‘n lig wat skyn in ‘n donker plek.

Eerste adventskers word aangesteek.

Sang – Lied 599 As Hy weer kom, as Hy weer kom, kom haal Hy sy kinders

Gebed:  Here ons steek hierdie kers aan as ‘n simbool van ons hoop.  Mag  U lig skyn in die duisternis om ons lewenspad te verlig.

Almal:  Maranatha!  Kom, Here Jesus!  Amen


b.VERKONDIGING

Kom ons lees oor verkondiging:  Iemand lees Markus 1:1-8 of Psalm 85

Kom ons vertel vir mekaar van iets wat die Here die afgelope jaar in ons lewens gedoen het.  (Gesprek)

As Johannes die Doper die pad vir die Here gereed maak, verkondig hy die koms van Christus wat vrede bring tussen God en mens.  Met die aansteek van die kers, verkondig ons self ook  die koms van Jesus.

Tweede adventskers word aangesteek.

Sang – Lied 358 Welkom, o stille nag van vrede

Gebed: Here, ons steek hierdie kers aan as simbool van verkondiging. Mag U Woord deur die profete ons lei op ons lewenspad.

Almal:  Maranatha! Kom, Here Jesus! Amen


c.Vreugde

Kom ons lees ‘n teks oor vreugde:  Iemand lees Johannes 1:6-13 of Psalm 128

Elkeen vertel van iets waaroor hulle bly is. (Gesprek)

Christus bring vir ons hoop en verlossing.  Hy bring ook vir ons vreugde. Ons steek die kers van vreugde aan omdat Christus gekom het om die ware Lig te wees. As ons kinders van God is, is die vreugde altyd dieper as die trane.

 Derde adventskers word aangesteek

Sang – Lied 345   Kom, alle getroues, vrolik en vol vreugde

Gebed:  Here, ons steek hierdie kers aan as simbool van vreugde.    Mag die belofte van u teenwoordigheid ons bly maak terwyl ons op u wag.

Almal:  Maranatha! Kom, Here Jesus! Amen

 

d.Voorbereiding

Iemand lees Lukas 1:26-38 of Psalm 89

Christus skenk aan ons hoop, verlossing  en vreugde. Hy berei ons deur sy Gees voor vir sy koms. In afwagting hierop gee ons onsself aan hom en hou niks terug nie.

 Stil nadenke.

 Vierde adventkers word aangesteek.

 Sang – Lied 334 “God is Liefde!” juig ons harte

 Gebed:  Here, ons steek hierdie kers aan as ‘n simbool van voorbereiding.  Berei ons voor deur U Gees en maak ons gereed vir U koms.

Almal:  Maranatha! Kom, Here Jesus! Amen

 

e.Christus

Iemand lees Lukas 2:1-20 of Psalm 148

Christus gee hierdie hemelse geskenke (hoop, verlossing, vreugde en reiniging) sodat ons kan lewe. Bo alles gee Hy homself. In die volheid van die tyd word Hy vir ons in ons wêreld gebore.

Christuskers word aangesteek.

Sang – Lied 354 O Christus, ons verlange

Gebed (almal saam):  Here, maak my ‘n instrument van U vrede. Waar daar haat is, laat my vrede saai; waar daar onreg is, vergifnis; waar daar twyfel is, geloof; waar daar wanhoop is, hoop; waar daar duisternis is, lig; waar daar droefheid is, blydskap. O Goddelike Meester, gee dat ek nie soseer sal soek om getroos te word nie as om te troos; om verstaan te word nie as om te verstaan; om bemin te word nie as om lief te hê. Want dit is deur te gee dat ons ontvang; dit is deur te vergewe dat ons vergewe word en dit is deur te sterwe dat ons tot die ewige lewe gebore word. Amen. (Franciskus van Assisi)

 

KERSBOOM

Speel mooi kersmusiek terwyl julle jul Kersboom versier.  Vertel vir die kinders wat die verskillende versierings beteken.

  1. a.Duiwe herinner aan hoop, soos die duif wat die olyfblaar vir Noag gebring het.
  2. b.Engele herinner aan verkondiging, omdat engele Jesus se geboorte aangekondig het.
  3. c.Sterre herinner aan vreugde, soos die wyse manne bly was oor die Betlehemster.
  4. d.Harte herinner aan gereedheid.  Ons dien die Here met ons hele hart.
  5. e.Kerse (ook liggies, blink versierings) herinner aan Christus, die Lig vir die wêreld.

 Wanneer die boom klaar versier is:

Sang – Lied 348 Stille nag, heilige nag!

 

Seën

Voorganger:

Mag jy hierdie Kersfees die Vader se liefde ervaar.

Mag jy die Kind van Betlehem jou red.

Mag die Gees jou verlig.

Mag jy die moed kry om sy lig die wêreld in te dra,

Want die duisternis sal dit oorweldig nie.

Almal: Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Trackback from your site.

Leave a comment