2 KORINTIËRS 4:13-5:1

Week van 3–9 Junie 2012

RUS EN ONTVANG

  • Gesels met mekaar oor julle ervarings van die leiding van die Heilige Gees.
  • Word stil en laat iemand met ‘n gebed open.

HOOR EN ONTGIN

Lees 2 Korintiërs 4:13-5:1

  • Wat tref jou in die gedeelte?  Deel dit met mekaar.

Hier volg ’n paar verhelderende opmerkings oor die gedeelte:

Op soek na ‘n tuiste

Ons teks is geskryf vir mense wat huis toe verlang, al is hulle in ‘n bekende omgewing.  Dit is vir mense wat verlang na meer.  Wat verlang na ‘n egte tuiskoms

Die krisis van ’n verlange na tuiskoms

Paulus se lesers in Korinte het in die Grieks-Hellenistiese wêreld geleef.  Dié samelewing het verskillende antwoorde op die soeke na meer geken:

  1. Volmaaktheid:  Vir die Grieke was verganklikheid die grootDie vernietiging en afbreek van alles wat die moeite werd is – oor tyd heen – het die Griekse psige bedreig.  Die teenmiddel vir hierdie vrees was om te soek na volmaakte en vaste vorme.  Daarom is die Griekse argitektuur en beeldhoukuns ingestel op die skep van volmaakte vorme.
  2. Krag en mag: Teen die tyd van die Nuwe Testament was die Korintiërs ook deel van die RomeinseBrute geweld is toenemend gesien as dié manier waarop mens jouself laat geld en vastigheid en sekerheid skep.  Daarom was die nooit volprese Pax Romana (Romeinse vrederyk) so gewelddadig.  Dit het nasies, lande en volkere vertrap en gestroop om die Romeinse voordeel te soek.  Geweld is dus as verlosser gesien.  Jy vat wat jy nodig het, en so skep jy ‘n tuiste.
  3. Plesier:  Binne die Grieks-Hellenistiese kultuur was daar ook diegene wat gesê het “eet en drink” maak mensHandeldryf, selfverryking, die klim op die sosiale en materiële leer was die weg tot geluk.  Om ‘n slaaf of slawe te besit, was die teken van ‘n iemand wat aangekom het in die lewe. 

‘n Persoonlike tuiskoms

Hierdie antwoorde op die kritiese lewensvrae het steeds ’n invloed gehad op die gelowiges van die gemeente in Korinte.  Paulus vertel egter vir hulle dat ware tuiskoms met geloof te doen het, nie met skoonheid, plesier of krag en mag nie .  Ons tuiskoms lê in ’n persoonlike geloof in die drie-enige God wat in Jesus Christus werk en deur sy Gees vir ons tuis bring in God se teenwoordigheid.

Tuisteskeppers

Ons bly natuurlik steeds op reis in ‘n wêreld waar daar nog lyding en swaarkry is, en waar ons steeds aan die verganklikheid uitgelewer is.  Maar omdat ons ’n hoop het op God se teenwoordigheid in hierdie lewe, sowel as ’n toekoms na dié lewe, kan ons ons lewe daaraan wy om reeds nou al self tuisteskeppers te word, mense wat vir ander die pad oopbreek na ons tuiste by God, hier en daar, soos Jesus dit vir ons gedoen het.

Bespreek.

LEEF EN ONTPLOOI

  • Hoe beplan jy om dié week tuis te kom in God se teenwoordigheid?  Vir wie gaan jy ’n tuisteskepper word?
  • Sluit af met ‘n gebed.
     

Trackback from your site.

Leave a comment