Posts Tagged ‘profete’

13-19 Mei Elia en Elisa

Volgende week (19-23 Mei) is Pinkster.  Dan woon almal saam Pinkster by.  Ons werk dus met die huisgodsdiens vooruit met 26 Mei se skrifgedeeltes.

RUS

  • Vertel vir mekaar hoe die Here jou die afgelope week geseën het.
  • Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

HOOR

Ons lees hierdie week die teks vir 26 Mei.  Volgende Sondag, 19 Mei, begin Pinkster.  Daardie week woon die hele gesin saam Pinkster by!

Lees Hoofstuk 15 van Die Storie vir Klein Hartjies of Die Bybelstorie vir Kinders of die verhaal van Elia (1 Konings 17-18) en Elisa (2 Konings 2, 5) uit enige kinder-vriendelike Bybel.  Daar is so baie verhale, julle kan dalk elke aand van die week ’n ander storie lees.

  • Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal.  As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels. 
  • Wat leer Elia se goeie tye (oorwin Baälprofete) en slegte tye (woestyn) julle van geloof?
  • God praat met Elia die stilte.  Hoe praat God vandag met ons?  Vertel vir mekaar van ’n keer wat jy al die stem van die Here gehoor het.  Hoe kan ons seker maak dat ons hom hoor en na hom luister?

 

LEEF

God het vir Elia en Elisa gehelp.  Hy sal jou ook help.  Vertel vir mekaar waarvoor jy veral nou die Here se hulp nodig het.  Bid vir mekaar dat die Here julle meet daardie goed sal help.

 

  • Hoe gaan jy hierdie week ’n seën wees?  Jy kan bv. ander seën deur vir hulle te bid.  Vir wie gaan jy spesiaal hierdie week bid om hulle te seën?  Wat gaan jy vir hulle bid.
  • Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord?  Sê dankie!  Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.  Bid ook vir Pinkster en Kinderpinkster wat 19 Mei begin.  Bid vir almal wat nou hieraan voorberei, dat hulle sal luister na God se stem.  Bid ook dat die Gees nou al sal begin om julle harte gereed te maak en dat die Gees spesiaal met julle sal praat tydens Pinkster.
Continue Reading