• Home
  • preek filippense 4 blydskap vreugde geluk vrede

Posts Tagged ‘preek filippense 4 blydskap vreugde geluk vrede’

Fil 4:2-9 Blymoedige Vrede

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Verwelkoming & afkondigings

Lydenstyd

Lied 400 Juig, juig in hom

Votum

Ps 9:2-3, 10-11

Seëngroet 

Lofsang

Psalm 9 vv 1 & 6 almal, 3 koor, 4 vroue, 5 mans (staan)

Filippense 4-lied (sit) 

Vonkk 80 Ek is bly (sit)

 

GOD PRAAT MET ONS EN ONS LUISTER

Doop                    

Lied 292:2 Die doop is die seël… (sit)

 

Lied 532:2 Wees vir hom ‘n vader… [vervang “ons” met “hom”](sit)

 

Gebed

Skriflesing

Reeks Filippense –

Gees van Christus verander ons gemeente

vandag:  blymoedige vrede

Filippense 4:2-9

Gemeente se teks (verduidelik)


 Kindertyd

 Poppekas:

Seun:  Ag nee regtig!  Kyk nou hier!  Argh!

Ma:  Wat is dit nou?  Waaroor gaan jy so tekere?

S:  Hoe lank soebat ek nou al vir ‘n Nintendo 3DS ? 

Vir Kersfees het ek so mooi gevra en ek was heel jaar so soet en wat kry ek? 

‘n Fiets! 

Ek wou ‘n DS hê!

Vir my verjaarsdag het ek net so mooi gevra.  Ek het gesoebat.  Maar kry ek ‘n DS?  Nee! 

Toe dag ek ek sal vir oupa vertel hoe graag ek ‘n DS wil hê. 

M:  Hy weet dit seker al, jy gaan al so lank aan daaroor!

S:  Presies! 

Ek verduidelik toe mooi vir oupa wat ‘n DS is

– en hoe ek nie kan leef as ek nie een het nie

– en al my maatjies het een, net ek nie

– almal lag al vir my!

M:  En toe?

S:  Kyk hier wat kry ek!

‘n iPlay portable Game station!

M:  Dit klink fensie!  Wat’s dit?

S:  Dis van daai stupid goed wat hulle op die TV adverteer:

“But wait, there’s more!”

Dit het nie eers ‘n kleur skerm nie, wat nog te sê 3D!

Wat moet ek daarmee doen?!

Almal gaan vir my lag!

M:  Hoekom dink jy het oupa dit vir gekoop?

S:  Uhm…

want ek het gevra…

en hy’s lief vir my…

Maar dis die verkeerde een!

M:  Dink jy oupa het aspris die verkeerde een gekoop?

S:  Nee…

Miskien het hy gedink ek soek ‘n speletjie, maar nie besef daar is so ‘n groot verskil tussen ‘n DS en hierdie stupid ding nie.

Maar dis die verkeerde een!

M:  Onthou jy wat ons op die oomblik in die kerk lees – en in ons huisgodsdiens?

S:  Ag, nou gaan ma weer vir my preek!

M:  Ek’s jou ma.  Dis my werk. 

S:  Ons lees die brief wat Paulus vir die gemeente in… uhm…

M:  Fi… [of neurie liedjie “Filippense 4 vers 4]

S:  Filippense!  geskryf het. 

M:  En hierdie week se teks sê ons moet bly wees. 

Eintlik bedoel Paulus ons moet tevrede wees.

S:  Maar dis die verkeerde een!

M:  En ons moet dink aan wat reg in mooi en goed is.

S:  [brom] maar dis die verkeerde een…

M:  Goed, dis die verkeerde een. 

Maar waaroor kan jy bly wees?

Wat is reg en goed en mooi – ook aan jou verkeerde speletjie?

S:  Wel…

oupa het aan my gedink.

 En ek weet oupa het nie baie geld nie,

maar hy wou my nog steeds bly maak, want hy’s lief vir my.

[penny drops:]

Ek het die verkeerde speletjie,

maar ek het die regte oupa!

ð  Oupa kom ingestap

Oupa:  Wat gaan hier aan?

S:  Ek het nou net vir mamma vertel van oupa se wonderlike geskenk

en hoe goed Jesus vir my is

omdat ek ‘n oupa het –

en dan nog ‘n oupa wat so baie vir my omgee!

Oupa en seun gee vir mekaar ‘n drukkie.

EINDE

Preek

Fil 4:4:  Wees bly in die Here.  Ek herhaal:  Wees bly!

Tema Filippense.

So baie kan sê.

Tog ook ongemaklik te lees, hoor.

Pollyanna

Toe kind was, fliek Pollyanna op TV gesien

(toe reeds oud).

Kulturele ikoon – bekend – meeste gesien.

Verhaal dogtertjie,

Pollyanna

Pa sendeling

een Kersfees

hoop pop,

kry net krukke!

Ontwikkel “glad game” –

vind in elke situasie iets voor dankbaar te wees

(dat nie krukke nodig het).

Wanneer Pollyanna in fliek ontmoet,

weeskind,

by streng, nors tante bly

in dorpie moed verloor.

Pollyanna altyd dankbaar,

bly –

ignoreer alles wat sleg is.

Sien altyd net goeie.

Deur fokus op positiewe,

blymoedige geaardheid,

verander dorpie.

As kind reeds gedink

hierdie fliek veel eerder riller

as familiefliek Disney probeer maak dit is.

Lewe is net nie so eenvoudig.

Iets effens patologies

beslis ongesond.

In fliek toneel

Pollyanna gesels Rev Ford –

ou altyd oor dood en sonde gepreek.

Vertel haar pa altyd oor blydskap-tekste gepreek.

Gesê oor 800 tekste oor blydskap.

As God moeite gedoen soveel keer te sê,

sekerlik bedoel.

Dominee tel deur nag,

ontdek 826 tekste.

Kan dink vanoggend teks inspirasie vir fliek.

Lyk Paulus boodskap presies is wat Pollyanna sê:

Wees bly.

Moet oor niks besorg wees

Fokus gedagtes op positiewe.

Hele brief Filippense.

Inderdaad hele Bybel.

Ek dink fliek Pollyanna berus fundamentele misverstaan teks.

Redelik universele misverstaan,

liedjies soos “don’t worry, be happy”.

Idee Christene altyd glimlag

(skool:  liedjie oor sing, nie geglimlag).

Maar om pyn en hartseer –

ander sogenaamd “negatiewe” emosies –

te ontken,

is ongesond,

kan selfs patologies wees.

God het vir ons hierdie emosies gegee!

Is deel van ons geskapenheid.

Jesus:

huil by vriend se graf

huil in tuin van Getsémané.

Hoe kan ons dan sê mag nie huil,

hartseer wees,

moet altyd bly wees,

lag –

as selfs Jesus hartseer was?

Wat is vreugde?

Probleem is dat ons verkeerd verstaan wat vreugde/blydskap is.

Verwar vreugde in eerste plek met geluk.

happiness.

Maar geluk is eksterne toestand,

terwyl vreugde interne toestand is.

Geluk afhanklik van omstandighede –

daarom ook soms tydelik.

Iemand gesê mens hoef nie beroemd en ryk te wees gelukkig te wees – moet net ryk wees.

Ons kultuur verbind geluk aan goed soos

geld, mag, roem, skoonheid, jeug,

afwesigheid konflik, pyn.

Eintlik meer nog:

verwar vreugde met plesier.

pret

heerlike omstandighede

Blydskap waarvan Bybel praat,

iets anders.

Gawe van Gees,

vlgns Gal 5:22

Woord Paulus “blydskap” gebruik,

stam chara.

Teks:  wees bly,

OAV:  verbly

Eng:  rejoice.

Verbuiging charis

genade

Ander verbuiging:

Eucharistie

Nagmaal,

beteken danksegging.

So blydskap hou verband met

genade

danksegging.

Teoloog Paul Tillich skryf

teenoorgestelde vreugde is nie pyn.

Om waarheid te sê,

pyn en vreugde kan dikwels saam leef.

Onthou Paulus brief skryf:

tronk.

Twee weke gelede,

fil 2,

Epafroditos –

Paulus sê sou nie kon hanteer as nog hartseer van Epafroditos dood óók moes hanteer.

Paulus nie tronk stoïsyns –

moeilik, seer.

Hartseer

pyn,

vrees

beteken nie noodwendig die afwesigheid van vreugde.

Is hoekom Paulus sê:

wees ALTYD bly,
in alle omstandighede –

want vreugde nie afhanklik van omstandighede.

Sê nie wees bly OOR alle omstandighede –

wees bly IN alle omstandighede.

Miskien beste verstaan hoe pyn en vreugde saam kan wees,

as dink aan opofferings:

ons mensdom kan opofferings maak,

kan plesier

en selfs geluk opoffer

ter wille van iets vir ons belangriker is –

ter wille van kinders se welstand,

ter wille van iemand of iets waarvoor omgee.

Kan soms KIES vir slegte omstandighede,

twv iets wat vir ons meer waarde het

as spesifieke omstandighede.

Dis vreugde –

goeie voorbeeld van hoe vreugde en pyn dikwels vennote is. 

Teks gee goeie aanduiding hoe vreugde bekom,

eerder – hoe met hierdie vreugde leef.

Inskiklikheid

Kleingroepmateriaal week

lig verband vreugde & inskiklikheid uit,

twv tyd nie nou daarop ingaan.

Vertroue op God

Sleutel:

Here is naby,

gebed

Naby – wederkoms,

hoop,

ook:  teenwoordig.

Wanneer Paulus sê wees bly,

moet oor niks bekommerd wees,

dan laat nie in lug hang.

Vreugde IN HERE,

begrond dit in Jesus nabyheid.

Vreugde ingebed in verhouding God –

in ons deel wees van God verhaal,

wat wêreld geskep –

goed geskep, positief.

Kwaad in wêreld ingesluip.

God hom ontferm.

Jesus gemartel

aan kruis gehang

gesterf.

Opgestaan.

Oorwin.

Krag nou in ons lewens

in ons wêreld aan werk.

Weer gaan kom,

finaal oorwin,

Skepping herstel.

Nou reeds teenwoordig,

betrokke.

Daarom,

na oproep niks bekommerd te wees:

maak in alles jul begeertes

deur gebed en smeking

en met danksegging

aan God bekend.

Let op “smeking”.

Is nie:  ek’t nou gebid,

nou’s dit tyd vir “don’t worry be happy”.

Is worsteling,

is met erns,

met smeking,

begeertes na God vat.

is hammer teen God deur,

soms met trane

soms in moedeloosheid,

smekend.

Vreugde berus dan op ou end

nie in self

maar in God.

In vertroue op God,

in wete God teenwoordig

God gebede hoor.

Dat omstandighede –

goed of sleg –

nie grootste realiteit is,

maar deel is van werklikheid van God.

Vrede van God

Dan praat teks van vrede van God.

(Sien is nie volgorde –

vir myself geteken,

pyltjies oral, heen en weer,

hierdie verbind hieraan,

hierdie veroorsaak die,

gaan weer terug die…)

Kan in Here verbly,

want weet naby,

vertrou hom,

gee begeertes vir hom.

Deel van vreugde,

is vrede van God wat oor harte en gedagtes wag hou.

Baie belangrike gedagte –

idee God nabyheid

en God vrede

twee keer in kort versies genoem.

Kleingroepmateriaal:

enigste plek NT so oor vrede van God praat.

Is nie vrede MET God,

maar God se vrede –

vrede God self het,

vir ons gee.

Teks sê is vrede wat verstand te bowe gaan.

Hierdie vrede – vreugde? –

is bo-natuurlik.

Is nie iets kan veroorsaak, bewerk –

is iets ontvang. 

Is deel van God

wat vir ons gee.

Ingebed in geheel van God nabyheid,

gebed – afhanklikheid, verhouding,

vreugde/vrede twee kante van gawe God ons gee.

Tekens van God se heerskappy

En dan eers kan ons v 8 lees:

Alles wat waar is

edel

reg

rein

mooi

prysenswaardig

watter deug of lofwaardige saak –

daarop gedagtes rig.

Want net as deel van hierdie geheel

maak dit sin.

As apart lees,

op eie,

dan positiewe denke.

(Wat op sigself nie sleg –

weet negatiewe fokus kan aftrek, vernietig.

Christelike geloof in wese positief –

dalk goed onsself slag daaraan herinner!)

Maar hierdie fokus v8 is nie Pollyanna –

ignoreer slegte.

Dit is deel van lewenstyl

gefokus op God teenwoordigheid,

in vertroue God.

en hierdie goed –

edel, reg, rein, mooi –

is sigbare tekens

van God se koninkryk,

God teenwoordigheid,

God vrede aan werk in wêreld. 

En DIS realiteit

waaruit gelowiges leef.

‘n Realiteit wat groter

en sterker

en egter is

as die slegte

waarvan daar ook nog tekens in die wêreld is. 

want vir gelowiges is die lewe nie iets neutraal nie.

Lewe op aarde is nie iets wat kan sê

kan of goed

of sleg wees

afhangende van omstandighede.

As Christene

glo ons lewe gawe van God

uit liefde vir ons gee.

Is platform waarop God werk.

Daarom iets wat met dankbaarheid ontvang.

In blydskap mee leef.

Met oop oë vir die werk van God.

vreugde is dan

op die ou end

‘n manier om die wêreld te sien (wêreldbeskouing),

‘n persepsie van realiteit

wat ons help om verby omstandighede te sien

goed of sleg

na die toekoms wat God beloof.

 

GOD STUUR ONS OM TE LEEF

Gebed

Dankoffer           

Piet Naudé eenkeer hier gepreek,

gepraat oor musiek in kerk sing.

gesê KAN nie liedere oor vreugde en blydskap –

lofliedere – rejoice – sing –

is om waarheid te sê wreed dit te sing,

as nie EERS gesing het:

Were you there when they crucified my Lord?

When I look on it I tremble, tremble…

(Nog so mooi begin sing)

Eers as dit gesing,

verstaan,

wat met vreugde kan leef.

Albert verlede Sondag met Nagmaal gespeel,

geroer,

Koor nou terwyl dankoffer.

Koor Vonkk194 Was jy daar?

 

Gebed

Slotlied                Lied 492 In U is vreugde (staan)

Seën

Respons               Vonkk 13 Ek is tot alles in staat [Fil 4:13] (staan)

Continue Reading