Posts Tagged ‘moabitiese vrou’

11-17 Maart: Rut

RUS 
Hoe het jy die afgelope week iemand gehelp (geseën)?
Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.
HOOR 
Lees Hoofstuk 9 van Die Storie vir Klein Hartjies of Die Bybelstorie vir Kinders of die verhaal van Rut uit enige kinder-vriendelike Bybel.
Gesels oor die verhaal (ouers kan ook na die inligting in die kleingroepmateriaal kyk):
Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal.  As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels.  
Naomi – en later Rut saam met haar – het baie swaar gekry.  Tog het God vir hulle gesorg, o.a. deur hulle vir mekaar te gee.  Hoe sorg God vir jou wanneer jy swaar kry?  Wie gee hy vir jou om jou te ondersteun? 
Boas was goedhartig (“kind” – ouers maak seker kinders verstaan wat dit beteken) teenoor Rut.  Vertel vir mekaar van ’n keer wat iemand goedhartig was teenoor jou.  Wat kan keer dat jy goedhartig is teenoor ander?  
LEEF 
Is daar iemand teenoor wie jy hierdie week goedhartigheid kan bewys?  Vertel vir mekaar wie dit is en wat jy gaan doen.
Het julle al jul “30 minute om te seën” gedoen?  Laat weet vir rethievanniekerk[by]gmail.com wat julle gedoen het!  As julle nog nie iets gedoen het nie, gesels oor wat julle gaan doen en wanneer.
Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord?  Sê dankie!  Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.
Continue Reading