• Home
 • leer jou kind bid

Posts Tagged ‘leer jou kind bid’

Leer jou kind bid

DOEL: 

Om families met Gr 1-3 kinders te bemagtig om kinders toe te rus om ‘n groeiende gebedslewe te hê.

VOORAF:

 • Ark met rondte tafeltjies vir 30 mense
 • Boekmerke en inkleurkryte op elke tafeltjie
 • Skoon papier op elke tafel vir hand-tekeninge
 • Papiere met teksverse op tafeltjie
 • Kopie van Psalms vir Families vir elke gesin
 • Blaaibord & koki

BYEENKOMS

Aankoms

Elke gesin gaan sit by ‘n tafel, Kleur solank hul boekmerke in

Verduidelik dit

Welkom!

Doel van byeenkoms:  help ouers om kinders te help om groeiende gebedslewe te ontwikkel.

 • Gebed verbind kinders op kragtige manier aan God!
 • Beplan om saam met jou kinders te leer van gebed.
 • Moenie verwag om ‘n gebedskundige te wees nie.  Jy hoef nie lang gebede met groot teologiese woorde te bid nie.
 • Al wat jy moet doen, is om te bid!  Wees eg (authentic) en God sal die res doen!

Modelleer

Wat sê ons wanneer ons bid?  Ons het nie regtig patrone en modelle nodig nie. Ons kan gewoon bid wat op ons hart is.  Tog help dit om in ons gereelde gebedstyd ‘n sekere patroon te volg.   Sodoende leer ons ons kinders om nie net selfsugtig te bid nie, maar om die volle omvang van gebed te leer ken.

Daarom wil ons in gebed:

 • Loof
 • Jammer
 • Dankie
 • Vra

 

Elke kind sit hand op papier, ouers teken omtrek van hand. Skryf soos ons aangaan by elke vinger waaraan dit ons herinner.

 

Loof

Duim is eerste – ons begin altyd by God deur God te loof – deur vir God te sê hoekom ons lief is vir hom.

ð  Gesinne gesels:  waarvoor kan ons vir God loof?  (Voltooi die sin:  Ek loof God, want hy is… liefdevol, magtig, genadig, slim, getrou…)

[Gee tyd vir gesprek.  Vra vir terugvoer.  Skryf terugvoer op blaaibord.]

Kom ons bid almal saam: 

Bid:  Here, ons prys U, want u is (lees die woorde op die blaaibord).  In Jesus se Naam, Amen.

 

Jammer

Wysvinger – wanneer iemand met jou raas of sê wat jy moet doen, wys hulle met hierdie vinger.

Volgende sê ons vir God jammer vir die goed wat ons verkeerd gedoen het.  Billy Graham het gesê dat die Christelike lewe nie ‘n konstante “high” is nie. Soms moet ons met trane in ons oë na God toe gaan en vra:  ‘Here, vergewe my’, of ‘Help my’.”

1 Joh 1-9 Ons moet vir Hom sê ons is jammer oor wat ons gedoen het. Ons moet ook sê dat ons nooit weer daardie lelike ding wil doen en sy hart so seermaak nie … en dit regtig bedoel. God sal ons vergewe en nie meer vir ons kwaad wees oor die sonde nie. Ons kan God maar vertrou. Hy doen altyd wat Hy sê en Hy weet wat reg is. (Die Nuwe Testament vir Kinders)

ð  Gesinne gesels:  waarvoor kan ‘n mens alles vir God jammer sê?  (Voltooi die sin:  Here, ek is jammer dat ek… nie my kamer skoongemaak het nie, ongeduldig was met ‘n familielid, lelik was met mamma, gejok het…)

[Gee tyd vir gesprek.  Vra vir terugvoer.  Skryf terugvoer op blaaibord.]

Kom ons bid almal saam: 

Bid:  Here, ons is jammer vir al die dinge wat ons verkeerd gedoen het.  Ons is jammer vir al die kere wat ons … (lees die woorde op die blaaibord).  In Jesus se Naam, Amen.

Dankie

Middelvinger – dis die langste vinger, want dis belangriker dat ons “dankie” sê as om te vra vir goed.

Ons sê ook vir God DANKIE wanneer hy ons gebede beantwoord, wanneer hy iets in ons lewens doen en vir al die seëninge wat hy vir ons en ander gee. 

Psalm 107:1 Julle moet vir die Here dankie sê, want Hy is goed, ja, Hy doen altyd wat Hy belowe het. (Die Bybel vir Almal)

ð  Gesinne gesels:  waarvoor kan ‘n mens alles vir God dankie sê?  (Voltooi die sin:  Here, dankie dat U… my hond gesond gemaak het, my Pappa veilig teruggebring het na sy reis, my beter laat voel het, altyd by my is, vir my wonderlike vriende gegee het, vir ons die Bybel gegee het…)

[Gee tyd vir gesprek.  Vra vir terugvoer.  Skryf terugvoer op blaaibord.]

Kom ons bid almal saam: 

Bid:  Here, dankie vir alles wat U vir ons doen.  Dankie vir … (lees die woorde op die blaaibord).  In Jesus se Naam, Amen.

 

Vra

God wil ook hê ons moet VRA vir wat ons of ander mense nodig het. 

Ringvinger – dis die swakste vinger, daarom bid ons vir ander mense wat swak is.

Pinkie – dis die kleinste, so ek bid heel laaste vir myself.

Matt 7:7-8 7–8 “Bid gereeld. Moet nooit ’n dag oorslaan nie. Elke gebed is soos ’n klop aan die deur van God se hemelse paleis. Hoe ernstiger jy bid, hoe harder klop jy aan sy deur. En nou ’n stukkie goeie nuus: as jy so bid, sal God die deur vir jou kom oopmaak! Hy luister na elkeen wat ernstig bid. (Die Nuwe Testament vir Kinders)

ð  Gesinne gesels:  waarvoor kan ‘n mens alles vir God vra?  (Voltooi die sin:  Here, sal u asseblief… by ouma wees, my help met my toets, gee dat ek ‘n kontrak kry, help my om met my boetie oor die weg te kom…)

[Gee tyd vir gesprek.  Vra vir terugvoer.  Skryf terugvoer op blaaibord.]

om ons bid almal saam: 

Bid:  Here, ons het U so nodig en is so dankbaar dat U ons versoeke hoor.  Ons vra… (lees die woorde op die blaaibord).  In Jesus se Naam, Amen.

 

Hersien & Oefen

 • Duim = God = Loof
 • Wysvinger = Jammer
 • Middelvinger = langste = Dankie
 • Ringvinger = swakste = Vra vir ander
 • Pinkie = kleinste = Vra vir jouself

Gesinne oefen ‘n kort gebed saam

Neem dit huis toe

Elke gesin kry ‘n Gebede uit die Psalms vir julle Familie-plakkaat.

Verdere bron:  Faith Begins @ Home Prayer – jy kan dit hier koop.

Continue Reading